MSZE ŚWIĘTE


W niedzielę:
8:00, 10:00, 12:00, 15:00 /skansen/ V-X, 17.00

W tygodniu:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek:
7:00, 18:00
czwartek:
16:30, 18:00
sobota:
18:00
więcej...

Kalendarium 2019

8 stycznia - odbyło się spotkanie opłatkowe grup parafialnych Żywego Różańca i Legionu Maryi. Spotkanie rozpoczęło się Mszą św., a następnie probostwie odbyło się spotkanie przy kawie i ciastku oraz wspólnym kolędowaniu.

18 stycznia – zakończyliśmy obchód kolędowy w parafii. Spośród ok.1050 rodzin, kapłana z wizytą duszpasterską przyjęło około rodzin 780 co stanowi 65%.

25 stycznia - odbył się XVIX Parafialny Konkurs Kolęd i Pastorałek „Laurentius 2019”. Współorganizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa nr 29, na terenie, której ten konkurs się odbył. Laureaci otrzymali pamiątkowe puchary oraz nagrody.

6 marca - rozpoczęliśmy Wielki Post. Kazania pasyjne w czasie Drogi Krzyżowej głosił wikariusz parafii św. Antoniego z Chorzowa, ks. Piotr Mroczkowski.

24 – 27 marca – odbyły się w naszej parafii rekolekcje wielkopostne, które poprowadził o. Dobrosław Mężyk, franciszkanin. Nauki stanowe były głoszone dla starszych małżeństw z wieloletnim stażem oraz starszych parafian, a także dla małżeństw wychowujących dzieci, ponadto odbyły się również nauki dla młodzieży, a także nabożeństwo dla chorych osób starszych, a później spotkanie w salce na probostwie. W tym samym czasie odbyły się również rekolekcje szkolne dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 29 w Chorzowie. W czasie rekolekcji dzieci uczestniczyły w specjalnie zorganizowanym programie rekolekcyjnym przygotowanym przez panią katechetkę Ewę Zastawną związanym z 25-leciem patronatu św. Floriana nad Chorzowem oraz sprowadzenia relikwii św. Patrona do Chorzowa. Dzieci uczestniczyły w grach i zabawach oraz wykonały wiele ciekawych prac artystycznych (rysunki, wiersze, zdjęcia miejsc związanych ze św. Florianem oraz rzeźby św. Floriana , które można było podziwiać w Szkole Podstawowej). Najlepsze klasy zdobyły puchar rekolekcyjny.

1 kwiecień – odbyło się w naszej parafii bierzmowania. Z rąk biskupa pomocniczego bpa Marka Szkudło 34 młodych z naszej parafii otrzymało ten sakrament.

17 kwiecień - w plenerach chorzowskiego Skansenu odbyła się tradycyjna Droga Krzyżowa. Rozważania Drogi Krzyżowej przygotowała młodzież, natomiast poszczególne grupy parafialne je przedstawiły: młodzież oazowa, ministranci, Dzieci Marii, Legion Marii, grupa „Oazy+”. W czasie Drogi Krzyżowej młodzież parafialna w oparciu o objawienia bł. Anny Katarzyny Emmerich przygotowała scenki do poszczególnych stacji Drogi Krzyżowej. W Drodze Krzyżowej, która na trwałe wpisuje się w przygotowanie przeżycia Triduum Paschalnego, uczestniczyło bardzo wielu dorosłych parafian.

18 – 21 kwiecień - przeżywaliśmy Triduum Paschalne. W Wielki Czwartek uroczystej Mszy św. Wieczerzy Pańskiej przewodniczył ks. Eugeniusz Błaszczyk. Liturgii Wielkopiątkowej przewodniczył ks. dr Dawid Ledwoń. Głównym celebransem Mszy św. Wigilii Paschalnej był ks. Prob. Eugeniusz Błaszczyk. W tym roku Procesja Rezurekcyjna odbyła się na zakończenie liturgii Wigilii Paschalnej.

25 kwiecień – ks. prob. Eugeniusz Błaszczyk w czasie Mszy św. dziękował za 35 lat kapłaństwa.

1 maja – w kościele św. Józefa w Górnośląskim Skansenie odbyła się uroczysta suma odpustowa, której przewodniczył i homilię ks. dziekan Eugeniusz Błaszczyk. Odpust w Skansenie inaugurował „Gody Śląskie”.

4 maja – w sanktuarium św. Floriana w Chorzowie odbyła się Msza św. w intencji mieszkańców Chorzowa sprawowana przez biskupa pomocniczego naszej archidiecezji ks. bpa Adama Wodarczyka. Razem z Księdzem Biskupem Mszę św. koncelebrowali proboszczowie chorzowskich parafii.

9 maja – ks. dr Dawid Ledwoń, który jest rezydentem w naszej parafii w czasie Mszy św. dziękował za 10 lat kapłaństwa.

12 maja – odbyła się w naszej parafii uroczystość I Komunii św.. Do I-szej Komunii św. przystąpiło 14 dzieci. W tym roku również wyjątkowo 3 dzieci przystąpiło do Komunii św. w wieku przedszkolnym.

14 maja – w sanktuarium św. Floriana w Chorzowie odbyła się uroczysta Msza św. sprawowana Metropolitę Górnośląskiego ks. abpa Wiktora Skworca z okazji 25 rocznicy ustanowienia patronatu św. Floriana nad Chorzowem oraz sprowadzenia relikwii Patrona do naszego Miasta. Po Mszy św. odbyła się uroczysta akademia w Chorzowskim Centrum Kultury.

17 maja – odbyła się pielgrzymka dzieci komunijnych oraz ich opiekunów do sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie – Łagiewnikach. Ponadto odwiedziliśmy sanktuarium Matki Bożej w Kalwarii Zebrzydowskiej i miejsce urodzin św. Jana Pawła II - Wadowice. W pielgrzymce uczestniczyli również parafianie.

18 maja – odbyła się I Parafialna Rowerowa Pielgrzymka do Piekar Śl. z okazji 99 roczn. urodzin św. Jana Pawła II. W pielgrzymce uczestniczyło 10 osób, które dojechały rowerami oraz parafianie, którzy dojechali innymi środkami lokomocji. W czasie pielgrzymki odbyła się Msza św. przed obrazem Matki Boskiej Piekarskiej oraz zwiedzono Muzeum sanktuaryjne.

26 maja – odbyła się tradycyjna pielgrzymka młodzieńców i mężczyzn do Piekar Śl.. Z naszej parafii wyruszyła około 20-osbowa piesza pielgrzymka, którą poprowadził ks. prob. Eugeniusz Błaszczyk. W czasie pielgrzymki Słowo Boże wygłosił oraz głównym celebransem był Metropolita Krakowski ks. abp Marek Jędraszewski. W pielgrzymce uczestniczyło jak zwykle około 80 tys. mężczyzn.

13 czerwca - odbyła się Msze św. w intencji dzieci przedszkolnych oraz ich wychowawców okazji zakończenia roku szkolnego.

14 – 16 czerwca – parafialne grupy: ministranckie, dzieci Marii oraz młodzieży oazowej wyjechały wraz z opiekunami na dni skupienia i radości do ośrodka Caritas diecezji gliwickiej w Turzy. Dni te przygotowały Karina i Grzegorz Nowakowie zaś opiekunem duchowym był ks. prob. Eugeniusz Błaszczyk. Tematyka spotkań skupiała wokół symboli chrześcijańskich. Dzieci poznając różne znaki chrześcijańskie, którymi posługiwali się i posługują się chrześcijanie, zostali ukierunkowani na najważniejszy znak jakim jest Eucharystia. Ponadto dzieci i młodzież uczestniczyli w zawodach sportowych, biegu samarytańskim i wielu innych atrakcjach.

19 czerwca – odbyła się Msza św. w intencji uczniów dzieci Szkoły Podstawowej nr 29 z okazji zakończenia Roku Szkolnego.

20 czerwca – w uroczystość Bożego Ciała odbyła się tradycyjna procesja Bożego Ciała, która w tym roku przeszła ulicami: Lwowską, Poniatowskiego i Konopnickiej. Ołtarze stały: I – na skrzyżowaniu Lwowskiej i Poniatowskiego przygotowany przez młodzież; II – na skrzyżowaniu ul. Konopnickiej i Poniatowskiego przygotowany przez grupę Dzieci Marii oraz ich opiekunów; III – na skrzyżowaniu ul. Roosevelta i Konopnickiej przygotowany przez panią katechetkę i rodziców dzieci komunijnych; IV – przy kościele św. Wawrzyńca przygotowany przez Radę Parafialną. Procesja odbyła się przy pięknej pogodzie i bardzo licznym udziale wiernych.

Czerwiec – zostały zamontowane w dwóch oknach siłowniki, które w razie potrzeby otwierają okna w kościele

KANCELARIA CZYNNA:

Poniedziałek:
16:00 - 17:00

Piątek:
8:00 - 9:00
16:00 - 17:00
Gazetka
Biblia
Liturgia na dziś