MSZE ŚWIĘTE
wakacje letnie

W niedzielę:
8:00, 10:00, 12:00, 15:00 /skansen/

W tygodniu:
poniedziałek, środa, piątek:
7:00

wtorek, czwartek, sobota:
18:00
więcej...

Turza 2018

Wyjazd do Turzy 2018 opierał się na kilku panelach tematycznych wzajemnie ze sobą powiązanych.

1. Przygoda z Panem Bogiem.
W postaci codziennej Mszy Świętej, Jutrzni, Koronki, Anioł Pański, czuwania z Duchem Świętym, modlitwy wieczornej oraz spotkań formacyjnych w grupach.

>>więcej...


Kościół na wzgórzu Redena na przestrzeni 50 lat

W związku z przypadającym w tym roku Jubileuszem 50 –lecia istnienia parafiiśw. Wawrzyńca ogłaszamy zbiórkę zdjęć i pamiątek związanych z historią naszego kościoła. Celem zbiórki jest stworzenie wystawy fotograficznej upamiętniającej historię naszego kościoła. Wszyscy, którzy posiadają jakiekolwiek materiały (fotografie, pamiątki, wycinki prasowe wspomnienia, itd.) zapraszani są do kontaktu oraz do dalszego przekazywania informacji o zbiórce. Liczy się każde ciekawe zdjęcie dokument, każde wspomnienie.

Osoby składające pamiątki na wystawę proszone są o podpisanie zgody na wykorzystanie fotografii (>>dokument do pobrania tutaj<<). Formularz zgody otrzymać można w zakrystii oraz w kancelarii probostwa Zdjęcia i inne pamiątki prosimy przynosić w kopercie wraz z podpisaną zgodą na probostwo parafii sw. Wawrzyńca w godzinach urzędowania kancelarii, do zakrystii lub katechetki Ewy Zastawnej.

Zbiórka pamiątek trwa do końca lipca 2018 roku.

Otwarcie wystawy, na której zaprezentujemy otrzymane od Państwa pamiątki zamierzamy zorganizować w czasie Jubileuszowego Festynu Parafialnego 8 września 2018 roku.

Bardzo serdecznie Państwa prosimy o przeszukanie domowych archiwów i włączenie się w naszą akcję.


Parafialny konkurs plastyczny

Z okazji Jubileuszu naszej parafii organizowany jest konkurs dla wszystkich chętnych dzieci szkolnych i dorosłych „KOŚCIÓŁ NA WZGÓRZU REDENA”.

W pracy można przedstawić kościół jako dom Boży, jako wspólnota, jako moja parafia.

Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (rysunek, malarstwo, wyklejanka, wydzieranka, wycinanka, mozaika, grafika, itp.) na papierze.

Prace do konkursu można składać do końca lipca 2018 roku w zakrystii kościoła po każdej Mszy św., w kancelarii w godzinach urzędowania, dzieci szkolne mogą swoje prace złożyć u p. katechetki Ewy Zastawnej w szkole do końca roku szkolnego. Prace składamy razem z formularzem zgody na wykorzystanie prac przez organizatora konkursu. Formularze można otrzymać w zakrystii oraz w kancelarii w godzinach urzędowania. Wszystkie zebrane prace będą zaprezentowane na Jubileuszowym Festynie Parafialnym 8 września 2018 roku

Regulamin Konkursu.
• Konkurs organizowany jest przez Parafię św. Wawrzyńca w Chorzowie
• Rozwiązanie konkursu, ogłoszenie zwycięzców i wyróżnionych odbędzie się 8 września 2018
• W konkursie mogą wziąć udział wszystkie dzieci szkolne i dorośli.
• Przekazane prace będą oceniane w 3 kategoriach wiekowych: 7- 11, 12 -17 i osoby dorosłe
• W każdej kategorii wiekowej zostanie wyłoniony jeden zwycięzca i jedno wyróżnienie.
• W konkursie mogą wziąć udział tylko prace nigdzie wcześniej niepublikowane oraz niezgłaszane do innych konkursów.
• Zgłoszenie projektu do konkursu jest równoznaczne z potwierdzeniem tego faktu przez prawnego Opiekuna wobec Organizatora konkursu.
• Prace zgłoszone do konkursu muszą być wykonane własnoręcznie przez autora bez pomocy innych osób. Prace nie mogą być kopią lub rekonstrukcją innego projektu plastycznego.
• Prace o formacie A3 (297×420 mm) na odwrocie powinny zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora pracy, dokładny wiek, tytuł pracy, imię i nazwisko Opiekuna prawnego autora pracy zgłaszanej do konkursu. Numer telefonu Opiekuna.

O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja Konkursowa.

Kryteriami oceny będą:
– Realizacja tematu konkursu – 30%
– Technika i oryginalność wykonania – 30%
– Ocena za wrażenie artystyczne – 40%


Wolne intencje mszalne

(aktualne na dzień 14 lipca 2018 r.)

Zamówione Msze św. za żywych i zmarłych są wyrazem naszej wiary oraz miłości bliźniego, a także uczynkiem miłosierdzia względem duszy.

wrzesień 2018
14.09 (piątek) – 7.00
17.09 (poniedziałek) – 7.00
19.09 (środa) – 7.00
20.09 (czwartek) – 16.30
23.09 (niedziela) – 15.00/skansen/
25.09 (wtorek) – 7.00
26.09 (środa) – 7.00
27.09 (czwartek) – 16.30
28.09 (piątek) – 7.00; 18.00
30.09 (niedziela) – 8.00; 10.00; 15.00/skansen/; 17.00

>>więcej...


Architektura kościoła

Kościół składa się z prostokątnego prezbiterium, zamkniętego oktagonalnie i szerszej, prawie kwadratowej nawy, do której przylegała od zachodu wieża na planie kwadratu, o ścianach zwężających się ku górze, z nieco wystającą izbicą i otworami dzwonowymi wyciętymi w kształcie rozet. Wież nakryta jest 4-spadowym daszkiem namiotowym. Na jej szczycie znajduje się "bania" a nad nią dwuramienny krzyż greckokatolicki. Ma to związek z zależnością tego kościoła od zakonu Bożogrobców Miechowickich, który posiadał swój symboliczny znak krzyża dwuramiennego lub też, nawiązuje on do czasów Cyryla i Metodego, którzy mieli w okolicach Knurowa krzewic wiarę chrześcijańską. W wieży znajdowały się dwa dzwony. Oba były ufundowane przez rodzinę Goszczyckich, która w 1655r. nabyła Knurów, a odlane zostały we Francji, w Lotaryngii w 1655r., przez Benedykt Brychta.

>>więcej...


KANCELARIA CZYNNA:

Poniedziałek:
16:00 - 17:00

Piątek:
8:00 - 9:00
16:00 - 17:00
Gazetka
Biblia
Liturgia na dziś