Ks. Abp Adrian Galbas - Nowy Arcybiskup Metropolita Katowicki

MSZE ŚWIĘTE

W niedzielę:

8:00, 10:00, 12:00, 15:00 /skansen/, 17:00

W tygodniu /w maju/:
poniedziałek, środa, piątek:
7:00, 18:00
wtorek, sobota:
18:00
czwartek:
17:00

Kancelaria

Kancelaria czynna:

Poniedziałek
16.00 – 17.00

Piątek
8.00 – 9.00
16.00 – 17.00

Wawrzyn

Najnowszy numer parafialnego informatora.

W numerze:
– Dekret wizytacyjny (część 2),
– intencje i ogłoszenia.

/5.06.-18.06./
Wawrzyn 552

Nowe akrtykuły

Nowy Arcybiskup Metropolita Katowicki

Komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Polsce Ojciec Święty Franciszek: 1. Przyjął rezygnację arcybiskupa Wiktora Skworca z posługi arcybiskupa metropolity katowickiego. 2....

Zaproszenie na Piekar Śląskich

Tegoroczna pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców odbędzie się w niedzielę 28 maja 2023 r. ZAPROSZENIE ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO DO UDZIAŁUW PIELGRZYMCE MĘŻCZYZN...

Odtwórz wideo
Modlitwa do św. Wawrzyńca

Święty Wawrzyńcze, zaufany diakonie papieża św. Sykstusa II i męczenniku rzymski, módl się za nami.

Ty umiałeś stać się ziarnem wydającym obfity plon. Poszedłeś za Chrystusem, służąc Kościołowi przy boku papieża. Po uwięzieniu i odejściu do Pana św. Sykstusa II, zachowałeś bardzo trzeźwy osąd sytuacji i pieniądze kościelne, których zarządzanie Tobie powierzono, wszystkie rozdałeś pomiędzy ubogich. Była to dobra lokata i wspaniałe świadectwo, kiedy sądzony wskazałeś tychże ubogich mówiąc: Oto są skarby Kościoła. Wypraszaj nam współczesnym członkom tegoż Kościoła posiadanie takiego konta zysków. Ty nie umiłowałeś tego życia i bogactw, ale wszystko widziałeś w perspektywie życia wiecznego. Żyłeś wezwaniem Chrystusa, idąc za Nim wiernie jak mąż sprawiedliwy, który obdarza ubogich. Na koniec umiałeś z godnością oddać ducha Panu, któremu przez całe życie służyłeś. Dziękujemy dobremu Bogu za światło Twojego przykładu. Jak silny musiał być ogień miłości ku Chrystusowi w Tobie, skoro gasił żar ognia naturalnego.

Prosimy, wspieraj nas swoim wstawiennictwem w walce z mocami ciemności.

Archidiecezja katowicka

Papieski tweet

Intencja papieska

Zmiany personalne księży

– Nie prowadźcie w parafiach duszpasterstwa masowego. Starajcie się spotkać człowieka, a nie masę – prosił zebranych w kurialnej kaplicy kapłanów abp Adrian Galbas. [...]

Intencja na czerwiec

O zniesienie tortur
Módlmy się, aby wspólnota międzynarodowa podjęła konkretne działania, zmierzające do zniesienia tortur, zapewniając wsparcie ofiarom i ich rodzinom.