MSZE ŚWIĘTE
W niedzielę:
8:00, 10:00, 12:00, 17:00
15:00 /skansen/

W tygodniu:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek
7:00, 18:00

W czwartek:
16:30 - szkolna; 18:00

W sobotę:
18:00
więcej...

Biblia Impulsy. Apokalipsa św. Jana

"Biblia Impulsy. Apokalipsa św. Jana" to najnowsza pozycja wydawnicza Księgarni św. Jacka, której autorem wstępu, przekładu z oryginału oraz komentarza jest nasz ks. Dawid Ledwoń. Książkę można kupić klikając poniższy link, a cena tej zajmującej lektury to tylko 29,90 zł. Polecamy!

>>Kup teraz<<

Apokalipsa budzi ogromną ciekawość nawet u osób, które Biblię znają tylko powierzchownie. Jej sugestywne obrazy i wstrząsająca treść intrygują i budzą żywe uczucia. Łatwo na tych emocjach grać i wkładać w nie swe przekonania albo wręcz ideologie. Książka ks. dr. Dawida Ledwonia wprowadza w rzeczową, osadzoną w kontekście historycznym, ale też i teologicznym lekturę tej wyjątkowej księgi. Rzeczowość interpretacji nie kłóci się z głębokim zaangażowaniem formacyjnym, jakie widać w kolejnym tomie serii Biblia Impulsy. Dostarczając bowiem elementarnej wiedzy oraz ciekawych szczegółów, pobudza też ona do głębokiej i osobistej refleksji nad tym, o czym „mówi Duch do Kościołów”. Niewątpliwa zaletą tej publikacji jest udany zamiar przedstawienia w przystępnej formie owoców badań naukowych. W sposób wolny od mozolnych streszczeń i drobiazgowych polemik czytelnik może wejść w pasjonujące niejednokrotnie szczegóły tekstu. Jest to bardzo dobry przewodnik dla początkujących, ale i bardziej doświadczony czytelnik Apokalipsy znajdzie w tym tomie to, co tytuł serii wydawniczej obiecuje: impulsy do dalszych poszukiwań.
o. dr hab. Waldemar Linke CPWolne intencje mszalne

(aktualne na dzień 18 maja 2019 r.)

Zamówione Msze św. za żywych i zmarłych są wyrazem naszej wiary oraz miłości bliźniego, a także uczynkiem miłosierdzia względem duszy.

Czerwiec 2019
2.06 (niedziela) – 15.00/skansen/; 17.00
16.06 (niedziela) – 15.00/skansen/
7.06 (poniedziałek) – 18.00
19.06 (środa) – 7.00; 18.00
20.06 (Boże Ciało) – 10.00; 12.00; 17.00
23.06 (niedziela) – 12.00; 15.00/skansen/
25.06 (wtorek) – 18.00
28.06 (piątek) – 18.00
29.06 (sobota) – 18.00
30.06 (niedziela) – 8.00; 10.00; 15.00/skansen/

>>więcej...


Policja ostrzega przed oszustami

Chorzowscy Policjanci apelują o zachowanie rozwagi i szczególnej ostrożności, gdyż w ostatnim czasie swoją aktywność zwiększyli oszuści, którzy wyłudzają pieniądze, szczególnie od osób starszych. Podają się przy tym za policjantów, pracowników energetyki lub gazownictwa. Wykorzystując łatwowierność osób starszych często pozbawiają ich oszczędności życia. Wszystkie tego typu sytuacje należy niezwłocznie zgłosić do najbliższej jednostki Policji.


Plan wydarzeń parafialnych 2019

11 – 22 lutego – ferie zimowe, w tygodniu obowiązuje wakacyjny porządek nabożeństw
6 marca – środa popielcowa, początek Wielkiego Postu
24 – 27 marca – rekolekcje wielkopostne prowadzi O. Dobrosław OFM
1 kwietnia – sakrament bierzmowania naszej młodzieży ks. bp Marek Szkudło
1 maja – odpust w kościele św. Józefa w Górnośląskim Skansenie
12 maja – I Komunia św. i Wczesna Komunia św.
lipiec i sierpień – letnie wakacje, obowiązuje wakacyjny porządek nabożeństw
11 sierpnia – odpust parafialny
14 września – festyn parafialny
28 września – dekanalna pielgrzymka do Piekar Śl.
22 października – adoracja Najświętszego Sakramentu
1 grudnia – I Niedziela Adwentu


Peregrynacja relikwii św. Floriana w Chorzowie

4 maja 1994 r. miała miejsce uroczystość sprowadzenia relikwii św. Floriana, Patrona Miasta Chorzowa z Wawelu. Odbyła się ona z udziałem Metropolity Krakowskiego Ks. Kardynała Franciszka Macharskiego oraz Metropolity Katowickiego Ks. Arcybiskupa Damiana Zimonia. Relikwie zostały złożone w kościele-sanktuarium św. Floriana, od wielu lat pełniącym rolę centralnego ośrodka kultu tego Świętego w archidiecezji katowickiej.

W dokumencie Kongregacji Kultu i Sakramentów Świętych czytamy: „Wierni miasta Chorzów darzą szczególnym kultem Świętego Floriana męczennika, którego od dawien dawna hutnicy czczą jako swego niebieskiego protektora.” Te słowa dokumentu Stolicy Apostolskiej nie są kurtuazyjnym zwrotem. Święty Florian jest rzeczywiście bardzo bliski mieszkańcom naszego miasta. Jest opiekunem ludzkiego dorobku. „Ten, który poniósł męczeństwo, gdy spieszył ze swoim świadectwem wiary i pociechą prześladowanym chrześcijanom w Lauriacum, stał się zwycięzcą i obrońcą w wielorakich niebezpieczeństwach, jakie zagrażają materialnemu i duchowemu dobru człowieka.” (Jan Paweł II) Stąd w jednej z pieśni śpiewamy: „Czujny Strażniku Domu Bożego, Tyś gospodarzem mienia naszego.”

W Chorzowie św. Florian cieszy się szczególnym kultem. Jego figury znajdują się w najstarszych kościołach miasta. W niektórych, jak np. w kościele św. Barbary czy św. Marii Magdaleny, umieszczone są w ołtarzu głównym. Szczególnym znakiem czci był zamiar wybudowania kościoła poświęconego św. Florianowi. Kościół ten powstał w Chorzowie w 1959 r. Wkrótce stał się on w diecezji katowickiej miejscem dorocznej Mszy świętej odprawianej w intencji strażaków, hutników i metalowców przez biskupa katowickiego Herberta Bednorza. Zwyczaj ten jest kontynuowany przez Metropolitę Katowickiego Ks. Arcybiskupa Damiana Zimonia oraz abpa Wiktora Skworca. Obecnie kościół św. Floriana posiada status sanktuarium św. Floriana. W roku 1993 ks. Henryk Markwica, ówczesny dziekan dekanatu chorzowskiego, zaproponował, aby miasto zwróciło się do Stolicy Apostolskiej z prośbą o ogłoszenie św. Floriana patronem Chorzowa. Zamiar ten zyskał poparcie władz miejskich. 19 października, Kongregacja do spraw Kultu Bożego przy Stolicy Apostolskiej nadała miastu Chorzów patrona św. Floriana, przesyłając dokument na ręce Metropolity Katowickiego.

W tym roku od tamtych wydarzeń mija 25 lat. Dlatego przygotowując się do srebrnego jubileuszu Patronatu Św. Floriana nad naszym Miastem, pragniemy, aby poprzez znak relikwii zagościł On w naszych parafiach, stąd zrodziła się inicjatywa peregrynacji relikwii św. Floriana po chorzowskich parafiach. Rozpocznie się ona w niedzielę 27 stycznia w naszej parafii, a później relikwie nawiedzą pozostałe chorzowskie kościoły. Mam nadzieję, że peregrynacja nie tylko przybliży nam jeszcze bardziej postać Patrona Miasta, ale pozwoli za jego pośrednictwem wyprosić wiele łask dla nas i dla naszej „małej ojczyzny”, – jaką jest Chorzów.


Kościółek św. Wawrzyńca 1599-2018

Można nabyć ciekawy film o naszej parafii „Kościółek św. Wawrzyńca 1599–2018”. Film jubileuszowy z okazji 50-lecia parafii św. Wawrzyńca w Chorzowie. Dokument ukazuje historię kościoła od czasów jego powstania w 1599 r. w Knurowie, aż po rok 2018, w którym to obchodzone były uroczystości związane z 50-leciem parafii na górze Redena.

W filmie występują m. in.: Maria Krzoska, która swoimi wspomnieniami wraca do swojego stryja, ks. Emanuela Krzoski - pierwszego rektora kościółka, wyjaśnia dlaczego probostwo powstało w ich prywatnym domu, jak również opowiada historię, kiedy proboszczem został jej brat ks. Stanisław Krzoska. Ks. Eugeniusz Błaszczyk wspomina rok 2000, kiedy to pierwszy raz zobaczył kościół, w którym będzie pełnił funkcję proboszcza. Swoje pozdrowienia przesyłają wszyscy duchowni pochodzący z naszej parafii, a przedstawiciele wszystkich grup parafialnych opowiadają o zaangażowaniu jakie wkładają w rozwój swoich wspólnot.

Płytę w pięknej oprawie można nabyć w zakrystii w cenie 15 zł. Polecamy.


Parafialna Pielgrzymka do Grecji śladami św. Pawła


Termin: 2-11.07.2019 r.

ATENY – AKROPOL – AGORA – AREOPAG – MORZE JOŃSKIE – MORZE EGEJSKIE – KANAŁ KORYNCKI – MYKENY – NAFPLIO – KALAMBAKI – TERMOPILE – METEORY – TESALONIKI – DELFY


1 dzień 02.07.2019 KRAKÓW – ATENY
Przylot do Aten. Transfer do hotelu. Zakwaterowanie i kolacja.

2 dzień 03.07.2019 ATENY – LOUTRAKA
Śniadanie w hotelu. Przejazd do centrum stolicy Grecji i zwiedzanie Aten: Akropol, Areopag, Agora Grecka. Objazd miasta ze zmianą warty, stadionem Panatenajskim etc. Przejazd do Loutraki. Postój nad Kanałem Korynckim, który jest fenomenem stworzonym przez człowieka. Łączy dwa morza: Jońskie z Egejskim oraz skraca drogę z Europy do Afryki. Zakwaterowanie w hotelu. Kolacja. Msza w katedrze.

3 dzień 04.07.2019 KORYNT – MYKENY - NAFPLIO
Po śniadaniu przejazd do Koryntu. Poznamy dzieje podróży św. Pawła i ewangelizacji Europy. Tutaj święty założył największą gminę chrześcijańską i tutaj z mównicy przemawiał do mieszkańców Koryntu. Przejazd do Myken, aby posłuchać o najstarszej kulturze europejskiej i życiu Mykeńczyków. Zwiedzimy grób Agamemnona, cytadele z murami cyklopimi i bramą lwic oraz cenne muzeum ze złotą maską władcy. Kolejnym miejscem, które odwiedzimy będzie Nafplio, po spacerze po małej Wenecji weźmiemy udział w liturgii w katolickim kościele z siedzibą w meczecie. Powrót do hotelu na kolację. Msza św. w Nafplio w kościele katolickim.

>>więcej...


Architektura kościoła

Kościół składa się z prostokątnego prezbiterium, zamkniętego oktagonalnie i szerszej, prawie kwadratowej nawy, do której przylegała od zachodu wieża na planie kwadratu, o ścianach zwężających się ku górze, z nieco wystającą izbicą i otworami dzwonowymi wyciętymi w kształcie rozet. Wież nakryta jest 4-spadowym daszkiem namiotowym. Na jej szczycie znajduje się "bania" a nad nią dwuramienny krzyż greckokatolicki. Ma to związek z zależnością tego kościoła od zakonu Bożogrobców Miechowickich, który posiadał swój symboliczny znak krzyża dwuramiennego lub też, nawiązuje on do czasów Cyryla i Metodego, którzy mieli w okolicach Knurowa krzewic wiarę chrześcijańską. W wieży znajdowały się dwa dzwony. Oba były ufundowane przez rodzinę Goszczyckich, która w 1655r. nabyła Knurów, a odlane zostały we Francji, w Lotaryngii w 1655r., przez Benedykt Brychta.

>>więcej...


KANCELARIA CZYNNA:

Poniedziałek:
16:00 - 17:00

Piątek:
8:00 - 9:00
16:00 - 17:00
Gazetka
Biblia
Liturgia na dziś