Parafia św. Wawrzyńca w Chorzowie
MSZE ŚWIĘTE
wakacje letnie

W niedzielę:
8:00, 10:00, 12:00, 15:00 /skansen/

W tygodniu:
poniedziałek, środa, piątek:
7:00

wtorek, czwartek, sobota:
18:00
więcej...

Pielgrzymka kobiet do MB Piekarskiej

Zapraszamy z parafii św. Wawrzyńca. Ruszamy o godz. 6 00, a po uroczystej mszy św. w Piekarach jest możliwość powrotu do Chorzowa busem.

Info Grzegorz Nowak tel.508830156

Program:
19 SIERPNIA 2018 R.
I. Przygotowanie do liturgii Mszy świętej (wzgórze kalwaryjskie):
8.00 – Godzinki o Najświętszej Maryi Pannie
8.30 – Rozważania różańcowe

II. Przybycie księży biskupów do bazyliki:
9.30 – Powitanie liturgiczne
- Krótka adoracja w ciszy
- Litania do Matki Bożej Piekarskiej
- Procesja z obrazem Matki Bożej Piekarskiej na Kalwarię

III. Hołd złożony Matce Bożej

IV. Powitania i pozdrowienia
- Powitanie Matki Bożej w imieniu pielgrzymów
- Słowo metropolity katowickiego, ks. abpa Wiktora Skworca

V. Msza Święta na wzgórzu kalwaryjskim - godz. 10.30
(transmisja radiowa: Radio Piekary - ONLINE )

VI. Godzina młodzieżowa (kalwaria) – 13:45 (przy ołtarzu głównym)

VII. Nieszpory maryjne (kalwaria) – 15:00

VIII. Procesja do bazyliki - godz. 16.00, hymn Te Deum i zakończenie pielgrzymki


Jubileusz 50-lecia parafii św. Wawrzyńca

Początki naszej parafii sięgają roku 1968, mimo że nasz kościół ma ponad 400 lat. To w tym roku utworzono przy kościele stację duszpasterską, zostali skierowani do naszej parafii księża: ks. Stanisław Krzoska i ks. Jerzy Robok – wikariusz, zaczęto udzielać sakramentów, ustalono porządek nabożeństw oraz założono księgi metrykalne. Świętujemy więc w tym roku 50-lecie początków naszej parafii, 80-lecie sprowadzenia kościoła św. Wawrzyńca z Knurowa do Chorzowa oraz 40-lecie zatwierdzenia naszej parafii.

Nasze świętowanie rozpoczynamy odpustem parafialnym, który jak łatwo obliczyć jest również jubileuszowym, bo 50-tym. Tegorocznym kaznodzieją i sumistą odpustowym będzie ks. Łukasz Kotyński, wikariusz naszej parafii w latach 2010-15.

Następną okazją do świętowania naszego jubileuszu będzie „Pierwszy Rodzinny Festyn Parafii św. Wawrzyńca” organizowany przy naszym kościele w święto Narodzenia NMP w sobotę 8 września. W czasie festynu wystąpią m. in. Dzieci Marii z naszej parafii, zespół „Freeland”, chorzowski chór „Harfa” zaś na zakończenie wystąpi zespół „Backgroup”. W czasie festynu przewidujemy również gry i zabawy dla dzieci oraz małą gastronomię. Mam nadzieję, że będzie to piękna okazja do radosnych spotkań rodzinnych w rodzinie parafialnej.

Bardzo ważnym wydarzeniem naszego świętowania będą misje parafialne, które odbędą się od 6 do 14 października, a poprowadzą je Księża Oblaci z Koszutki. Głównym tematem będzie „Boża dobroć chce cię przywieść do nawrócenia” (por. RZ 2, 4). Ufam, że czas misji będzie okazją nie tylko do spojrzenia w historię naszej parafii, aby dziękować za dobro i przepraszać za zło, ale również będzie to czas wyznaczenia kierunków dalszej pracy duszpasterskiej w dziele zbawiania każdego z nas.

Zwieńczeniem naszego świętowania jubileuszu 50-lecia naszej parafii będzie uroczysta Msza św. dziękczynna, której przewodniczył będzie ks. bp Marek Szkudło w sobotę 20 października o godz. 18.00. Na tę Mszę św. pragnę zaprosić wszystkich kapłanów pochodzących z naszej parafii oraz kapłanów, którzy w naszej parafii pracowali.

Oprócz tych jubileuszowych wydarzeń, naszemu świętowaniu będzie towarzyszyć wystawa fotograficzna poświęcona naszej parafii oraz konkurs plastyczny „Kościół na wzgórzu Redena” – na ten konkurs napłynęło wiele prac dzieci oraz kilka prac dorosłych. Z okazji naszego jubileuszu pragniemy również wydać pamiątkowy folder o naszej parafii i kościele.

Ciesząc się jubileuszem naszej parafii wyrażam nadzieję, że nie tylko będziemy śpiewać podniosłe „Te Deum laudamus”, ale z nową nadzieją wkroczymy w następne lata.

tekst: ks. Eugeniusz Błaszczyk


Wolne intencje mszalne

(aktualne na dzień 11 sierpnia 2018 r.)

Zamówione Msze św. za żywych i zmarłych są wyrazem naszej wiary oraz miłości bliźniego, a także uczynkiem miłosierdzia względem duszy.

październik 2018
1.10 (poniedziałek) – 7.00
2.10 (wtorek) – 7.00
4.10 (czwartek) – 16.30
7.10 (niedziela) – 8.00
8.10 (poniedziałek) – 7.00
9.10 (wtorek) – 7.00
11.10 (czwartek) – 16.30
14.10 (niedziela) – 15.00/skansen/
15.10 (poniedziałek) – 7.00
16.10 (wtorek) – 7.00
17.10 (środa) – 7.00
18.10 (czwartek) – 16.30

>>więcej...


Turza 2018

Wyjazd do Turzy 2018 opierał się na kilku panelach tematycznych wzajemnie ze sobą powiązanych.

1. Przygoda z Panem Bogiem.
W postaci codziennej Mszy Świętej, Jutrzni, Koronki, Anioł Pański, czuwania z Duchem Świętym, modlitwy wieczornej oraz spotkań formacyjnych w grupach.

>>więcej...


Parafialny konkurs plastyczny

Z okazji Jubileuszu naszej parafii organizowany jest konkurs dla wszystkich chętnych dzieci szkolnych i dorosłych „KOŚCIÓŁ NA WZGÓRZU REDENA”.

W pracy można przedstawić kościół jako dom Boży, jako wspólnota, jako moja parafia.

Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (rysunek, malarstwo, wyklejanka, wydzieranka, wycinanka, mozaika, grafika, itp.) na papierze.

Prace do konkursu można składać do końca lipca 2018 roku w zakrystii kościoła po każdej Mszy św., w kancelarii w godzinach urzędowania, dzieci szkolne mogą swoje prace złożyć u p. katechetki Ewy Zastawnej w szkole do końca roku szkolnego. Prace składamy razem z formularzem zgody na wykorzystanie prac przez organizatora konkursu. Formularze można otrzymać w zakrystii oraz w kancelarii w godzinach urzędowania. Wszystkie zebrane prace będą zaprezentowane na Jubileuszowym Festynie Parafialnym 8 września 2018 roku

Regulamin Konkursu.
• Konkurs organizowany jest przez Parafię św. Wawrzyńca w Chorzowie
• Rozwiązanie konkursu, ogłoszenie zwycięzców i wyróżnionych odbędzie się 8 września 2018
• W konkursie mogą wziąć udział wszystkie dzieci szkolne i dorośli.
• Przekazane prace będą oceniane w 3 kategoriach wiekowych: 7- 11, 12 -17 i osoby dorosłe
• W każdej kategorii wiekowej zostanie wyłoniony jeden zwycięzca i jedno wyróżnienie.
• W konkursie mogą wziąć udział tylko prace nigdzie wcześniej niepublikowane oraz niezgłaszane do innych konkursów.
• Zgłoszenie projektu do konkursu jest równoznaczne z potwierdzeniem tego faktu przez prawnego Opiekuna wobec Organizatora konkursu.
• Prace zgłoszone do konkursu muszą być wykonane własnoręcznie przez autora bez pomocy innych osób. Prace nie mogą być kopią lub rekonstrukcją innego projektu plastycznego.
• Prace o formacie A3 (297×420 mm) na odwrocie powinny zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora pracy, dokładny wiek, tytuł pracy, imię i nazwisko Opiekuna prawnego autora pracy zgłaszanej do konkursu. Numer telefonu Opiekuna.

O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja Konkursowa.

Kryteriami oceny będą:
– Realizacja tematu konkursu – 30%
– Technika i oryginalność wykonania – 30%
– Ocena za wrażenie artystyczne – 40%


Architektura kościoła

Kościół składa się z prostokątnego prezbiterium, zamkniętego oktagonalnie i szerszej, prawie kwadratowej nawy, do której przylegała od zachodu wieża na planie kwadratu, o ścianach zwężających się ku górze, z nieco wystającą izbicą i otworami dzwonowymi wyciętymi w kształcie rozet. Wież nakryta jest 4-spadowym daszkiem namiotowym. Na jej szczycie znajduje się "bania" a nad nią dwuramienny krzyż greckokatolicki. Ma to związek z zależnością tego kościoła od zakonu Bożogrobców Miechowickich, który posiadał swój symboliczny znak krzyża dwuramiennego lub też, nawiązuje on do czasów Cyryla i Metodego, którzy mieli w okolicach Knurowa krzewic wiarę chrześcijańską. W wieży znajdowały się dwa dzwony. Oba były ufundowane przez rodzinę Goszczyckich, która w 1655r. nabyła Knurów, a odlane zostały we Francji, w Lotaryngii w 1655r., przez Benedykt Brychta.

>>więcej...


KANCELARIA CZYNNA:

Poniedziałek:
16:00 - 17:00

Piątek:
8:00 - 9:00
16:00 - 17:00
Gazetka
Biblia
Liturgia na dziś