MSZE ŚWIĘTE
W niedzielę:
8:00, 10:00, 12:00, 17:00

W tygodniu:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek
7:00, 18:00

W czwartek:
16:30 - szkolna; 18:00

W sobotę:
18:00
więcej...

Kościół na wzgórzu Redena na przestrzeni 50 lat

W związku z przypadającym w tym roku Jubileuszem 50 –lecia istnienia parafiiśw. Wawrzyńca ogłaszamy zbiórkę zdjęć i pamiątek związanych z historią naszego kościoła. Celem zbiórki jest stworzenie wystawy fotograficznej upamiętniającej historię naszego kościoła. Wszyscy, którzy posiadają jakiekolwiek materiały (fotografie, pamiątki, wycinki prasowe wspomnienia, itd.) zapraszani są do kontaktu oraz do dalszego przekazywania informacji o zbiórce. Liczy się każde ciekawe zdjęcie dokument, każde wspomnienie.

Osoby składające pamiątki na wystawę proszone są o podpisanie zgody na wykorzystanie fotografii (>>dokument do pobrania tutaj<<). Formularz zgody otrzymać można w zakrystii oraz w kancelarii probostwa Zdjęcia i inne pamiątki prosimy przynosić w kopercie wraz z podpisaną zgodą na probostwo parafii sw. Wawrzyńca w godzinach urzędowania kancelarii, do zakrystii lub katechetki Ewy Zastawnej.

Zbiórka pamiątek trwa do końca lipca 2018 roku.

Otwarcie wystawy, na której zaprezentujemy otrzymane od Państwa pamiątki zamierzamy zorganizować w czasie Jubileuszowego Festynu Parafialnego 8 września 2018 roku.

Bardzo serdecznie Państwa prosimy o przeszukanie domowych archiwów i włączenie się w naszą akcję.


Parafialny konkurs plastyczny

Z okazji Jubileuszu naszej parafii organizowany jest konkurs dla wszystkich chętnych dzieci szkolnych i dorosłych „KOŚCIÓŁ NA WZGÓRZU REDENA”.

W pracy można przedstawić kościół jako dom Boży, jako wspólnota, jako moja parafia.

Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (rysunek, malarstwo, wyklejanka, wydzieranka, wycinanka, mozaika, grafika, itp.) na papierze.

Prace do konkursu można składać do końca lipca 2018 roku w zakrystii kościoła po każdej Mszy św., w kancelarii w godzinach urzędowania, dzieci szkolne mogą swoje prace złożyć u p. katechetki Ewy Zastawnej w szkole do końca roku szkolnego. Prace składamy razem z formularzem zgody na wykorzystanie prac przez organizatora konkursu. Formularze można otrzymać w zakrystii oraz w kancelarii w godzinach urzędowania. Wszystkie zebrane prace będą zaprezentowane na Jubileuszowym Festynie Parafialnym 8 września 2018 roku

Regulamin Konkursu.
• Konkurs organizowany jest przez Parafię św. Wawrzyńca w Chorzowie
• Rozwiązanie konkursu, ogłoszenie zwycięzców i wyróżnionych odbędzie się 8 września 2018
• W konkursie mogą wziąć udział wszystkie dzieci szkolne i dorośli.
• Przekazane prace będą oceniane w 3 kategoriach wiekowych: 7- 11, 12 -17 i osoby dorosłe
• W każdej kategorii wiekowej zostanie wyłoniony jeden zwycięzca i jedno wyróżnienie.
• W konkursie mogą wziąć udział tylko prace nigdzie wcześniej niepublikowane oraz niezgłaszane do innych konkursów.
• Zgłoszenie projektu do konkursu jest równoznaczne z potwierdzeniem tego faktu przez prawnego Opiekuna wobec Organizatora konkursu.
• Prace zgłoszone do konkursu muszą być wykonane własnoręcznie przez autora bez pomocy innych osób. Prace nie mogą być kopią lub rekonstrukcją innego projektu plastycznego.
• Prace o formacie A3 (297×420 mm) na odwrocie powinny zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora pracy, dokładny wiek, tytuł pracy, imię i nazwisko Opiekuna prawnego autora pracy zgłaszanej do konkursu. Numer telefonu Opiekuna.

O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja Konkursowa.

Kryteriami oceny będą:
– Realizacja tematu konkursu – 30%
– Technika i oryginalność wykonania – 30%
– Ocena za wrażenie artystyczne – 40%


Zaproszenie do Piekar

Bracia i Siostry! Drodzy Diecezjanie!
Ojciec święty Franciszek stwierdził w najnowszej adhortacji na temat powołania do świętości, że Maryja jest „Świętą pośród świętych, najbardziej błogosławioną, Tą, która ukazuje nam drogę świętości i nam towarzyszy” (GE 176). Od siedmiu wieków takie samo przekonanie zamieniają w konkretne akty pobożności pokolenia wiernych, przybywających do maryjnego sanktuarium w Piekarach Śl.

Już za dwa tygodnie, w niedzielę 27 maja spotkamy się przed wizerunkiem Matki Bożej Piekarskiej, Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w czasie corocznej pielgrzymki mężczyzn i młodzieńców. Nasze pielgrzymowanie wpiszemy w historyczny kontekst, bowiem 700 lat temu, w 1318 roku, w miejscu dzisiejszej bazyliki dokonano poświęcenia pierwszego kościoła dedykowanego św. Bartłomiejowi Apostołowi. Tak rozpoczęła się historia kościoła, który stał się na przestrzeni wieków szczególnym miejscem kultu Matki Najświętszej; parafia rozpoczęła się wcześniej niż poświęcono kościół...

Po raz kolejny włączymy się – pamiętając, że „jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” – do wspólnoty pielgrzymów szukających pomocy Maryi. Na szlaku żywej wiary ludu śląskiego dołączy do nas ojciec święty Franciszek w osobie osobistego wysłannika, legata papieskiego, księdza kardynała Zenona Grocholewskiego, który będzie przewodniczył uroczystej Mszy św. i wygłosi słowo Boże.

Drodzy Bracia!
Serdecznie was zapraszam do wspólnej modlitwy u Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w tak wielu aktualnych intencjach. Zwracam się do was, Bracia, którzy należycie do parafialnych rad duszpasterskich, z prośbą o współpracę w zorganizowaniu wyjazdu pielgrzymów, aby każda wspólnota parafialna była reprezentowana w piekarskim sanktuarium. Pielgrzymowanie do Matki Bożej Piekarskiej zawsze łączyło pokolenia: zapraszam więc ojców z synami i dziadków z wnukami; zapraszam gimnazjalistów i maturzystów, osoby pracy fizycznej i nauczycieli akademickich; zapraszam harcerzy i Rycerzy Kolumba oraz nadzwyczajnych szafarzy Komunii św., służbę liturgiczną, mężczyzn i młodzieńców z Ruchu Światło-Życie oraz Domowy Kościół. Zapraszam samorządowców z naszej górnośląskiej metropolii i tych, którzy mają zaszczyt reprezentować nas w parlamencie.

Oficjalna część pielgrzymki rozpocznie się o godz. 9.30, kiedy – po litanii do Matki Bożej Piekarskiej – z bazyliki wyruszy procesja z obrazem Piekarskiej Pani na Kalwarię. Po południu zaplanowana jest godzina młodzieżowa, a o 15-tej nabożeństwo majowe.

Wiernych, którzy z różnych przyczyn nie mogą uczestniczyć w pielgrzymce, zachęcam do duchowej łączności i modlitwy dzięki transmisjom w Telewizji Polonia, TVP Katowice, Radiu eM, Radiu Katowice i Radiu Piekary.

Módlmy się o słoneczną pogodę i dary Ducha Świętego, aby pielgrzymowanie do piekarskiego sanktuarium owocowało w codziennym życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym.

Pielgrzymom oraz wszystkim uczestnikom niedzielnej Eucharystii z serca błogosławię: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

† Wiktor Skworc
ARCYBISKUP METROPOLITA KATOWICKI


Nabożeństwa majowe

Początków tego nabożeństwa należy szukać w pieśniach sławiących Maryję Pannę znanych na Wschodzie już w V w. Na Zachodzie poświęcenie majowego miesiąca Matce Bożej pojawiło się dopiero na przełomie XIII i XIV w., dzięki hiszpańskiemu królowi Alfonsowi X. Zachęcał on by wieczorami gromadzić się na wspólnej modlitwie przed figurami Bożej Rodzicielki.

Nabożeństwo majowe bardzo szybko stało się popularne w całej chrześcijańskiej Europie. Jeden z mistyków nadreńskich, dominikanin bł. Henryk Suzo, w swoich tekstach wspomina, że jeszcze jako dziecko w maju zbierał na łąkach kwiaty i zanosił je Maryi. W XVI w. upowszechnieniu nabożeństwa sprzyjał wynalazek druku. Po raz pierwszy maj został nazwany miesiącem Maryi w wydanej w 1549 r. w Niemczech książeczce "Maj duchowy", która była odpowiedzią na Reformację.

Ojcem nabożeństw majowych jest żyjący na przełomie XVII i XVIII wieku w Neapolu jezuita o. Ansolani. Organizował on w kaplicy królewskiej specjalne koncerty pieśni maryjnych, które kończył uroczystym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem. Wielkim propagatorem tej formy czci Matki Bożej był jezuita, o. Muzzarelli, który w 1787 r. wydał specjalną broszurkę, którą rozesłał do wszystkich włoskich biskupów. Po mimo kasaty jezuitów przez Klemensa XIV, o. Mazurelli wprowadził nabożeństwo majowe w kościele Il Gesu w Rzymie. Pius VII obdarzył nabożeństwo majowe pierwszymi odpustami. W 1859 r. kolejny następca św. Piotra - Pius IX, zatwierdził obowiązującą do naszych czasów formę nabożeństwa, składającego się z Litanii Loretańskiej, nauki kapłana oraz uroczystego błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.

W Polsce pierwsze odnotowane nabożeństwa majowe zostały wprowadzone w 1838 r. przez jezuitów w Tarnopolu. W połowie XIX w. "majówki" odprawiane już były w wielu miastach, m.in. w Warszawie w kościele Św. Krzyża, w Krakowie, Płocku, Toruniu, Nowym Sączu, Lwowie i Włocławku.

Litania Loretańska, która jest główną częścią nabożeństw majowych, powstała prawdopodobnie już w XII w. we Francji. Zebrane wezwania sławiące Maryję Pannę zatwierdził 11 czerwca 1587 r. papież Sykstus V. Swoją nazwę zawdzięcza włoskiej miejscowości Loretto, gdzie była niezwykle popularna. Ponieważ często modlący się dodawali do niej własne wezwania, w 1631 r. Święta Kongregacja Obrzędów zakazała dokonywania w tekście samowolnych zmian. Nowe wezwania posiadały aprobatę Kościoła i wynikały z rozwoju Mariologii. W Polsce jest o jedno wezwanie więcej. W okresie międzywojennym, po zatwierdzeniu przez Stolicę Apostolską uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, za zgodą papieża Piusa XI, do Litanii dołączono wezwanie "Królowo Polski".


Wolne intencje mszalne

(aktualne na dzień 22 kwietnia 2018 r.)

Zamówione Msze św. za żywych i zmarłych są wyrazem naszej wiary oraz miłości bliźniego, a także uczynkiem miłosierdzia względem duszy.

maj 2018
7.05 (poniedziałek) – 7.00
10.05 (czwartek) – 16.30
14.05 (poniedziałek) – 7.00
16.05 (środa) – 7.00
25.05 (piątek) – 7.00
30.05 (środa) – 7.00
31.05 (Boże Ciało) – 8.00; 12.00

>>więcej...


„ŚLĄSKIE – DZIECIOM Z ALEPPO”


Bracia i Siostry, Drodzy Diecezjanie! Zakończył się okres Bożego Narodzenia. W tym czasie adorowaliśmy Boże Dziecię i dziękowaliśmy za objawioną Miłość! Łączyliśmy się duchowo z Betlejem, by trwać przy Bożej Dziecinie i uczyć się miłości od Świętej Rodziny.

Po zakończeniu świątecznych spotkań nadszedł czas na czyny miłości. Prosimy zatem Ducha Świętego, który umacnia miłość, by wspierał nas w dalszych działaniach.

Raz jeszcze dziękuję wszystkim, którzy w minionym roku – wrażliwi na sytuację mieszkańców Syrii, zwłaszcza Aleppo, jednego z najbardziej zniszczonych wojną miast – zaangażowali się w w akcję „Rodzina Rodzinie”. Objęła ona konkretną pomocą blisko 9 tysięcy rodzin. Bóg zapłać wspólnotom parafialnym, rodzinom, osobom prywatnym za włączenie się w to wielkie dzieło Caritas!

Działania organizacji międzynarodowych, mające na celu zażegnanie działań wojennych w Syrii, powoli przynoszą efekty. Ogrom zniszczeń jest jednak niewyobrażalny. To nie tylko pokazywane nam przez media ruiny zbombardowanych domów. To przede wszystkim trudne do odbudowania, zniszczone przez migrację i śmierć więzi rodzinne!

Najbardziej poszkodowaną grupą są dzieci, które utraciły rodziców i oparcie w szeroko pojętej rodzinie. W samym tylko Aleppo pozostało około 30 tysięcy osieroconych dzieci. Część z nich żyje na ulicy, są pozbawione opieki, doświadczają ogromnego cierpienia, a pozostawione bez pomocy stają się potencjalnym celem grup terrorystycznych, rekrutujących do swoich szeregów młodych, zagubionych ludzi. Franciszkanie posługujący w Aleppo, dostrzegając naglącą potrzebę niesienia pomocy dzieciom, przygotowali projekt stworzenia specjalistycznego ośrodka dziennego wsparcia dla dzieci – ofiar wojny. Ośrodek zapewni zarówno specjalistyczną opiekę psychologiczną i dożywianie, jak i zajęcia edukacyjne oraz terapię poprzez różne formy aktywności. Działania te pomogą dzieciom w oderwaniu od trudnych, wojennych przeżyć i pozwolą niejako na nowo doświadczyć radości dzieciństwa. Utworzenie ośrodka wymaga ogromnych nakładów. Konieczne jest wybudowanie obiektów, m.in. budynków, boiska, placów zabaw, a także zakup środków transportu, aby można było dowozić dzieci z odległych dzielnic Aleppo.

Dlatego jako wspólnota Kościoła pragniemy wraz z władzami wojewódzkimi i samorządowymi zrealizować akcję: „Śląskie – dzieciom z Aleppo”. Potrwa ona od 30 stycznia do 5 czerwca br. Uroczysta inauguracja akcji odbędzie się w bazylice ojców Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach 30 stycznia 2018 r. podczas Eucharystii o godz. 18.30. Moment ten zbiegnie się z zakończeniem okresu adoracji Dzieciątka Jezus, będących tradycją tego miejsca. Zdaje się to mieć szczególną wymowę, bo przejdziemy od uwielbienia Nowonarodzonego do czynnej miłości bliźniego, od słów o miłości do konkretnej pomocy dzieciom – ofiarom wojny!

Drodzy Diecezjanie!
W słowie pasterskim na nowy rok 2018 napisałem, że „naszym chrześcijańskim obowiązkiem jest czynić to, co możliwe”. Zapraszam więc do wspólnej modlitwy o pokój dla całej ludzkiej rodziny, szczególnie dla mieszkańców Syrii i wszystkich krajów Bliskiego Wschodu! Módlmy się w intencji dzieci z Aleppo i wszystkich, którzy tam na miejscu udzielają im pomocy, wśród których są franciszkanie i siostry zakonne, pracownicy Caritas i innych organizacji pomocowych.

Przywołując słowa naszego Pana: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40), zachęcam Was wszystkich do wsparcia tej bardzo pożytecznej inicjatywy. Pieniądze można wpłacać na konto katowickiej Caritas z dopiskiem „wpłaty Śląskie dla Aleppo”, natomiast 8 kwietnia br. – w Niedzielę Miłosierdzia Bożego – przed kościołami naszej archidiecezji zbierane będą ofiary na ten cel.

Licząc na zrozumienie, pomoc i zaangażowanie, z serca błogosławię.

Numer konta Caritas Archidiecezji Katowickiej jest następujący:
90 1560 1111 0000 9070 0011 6398


Informacje o cmentarzu parafii św. Jadwigi

W związku z Uroczystością Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym przypominamy wszystkim podstawowe sprawy związane z funkcjonowaniem naszego cmentarza i załatwianiem różnych spraw z nim związanych.

Wszystkie sprawy związane z cmentarzem załatwiamy w kancelarii parafii św. Jadwigi (czynna od poniedziałku do piatku od 800-1200 i dodatkowo w poniedziałek, środę i piątek od 1500-1700). W przypadku pogrzebu zgłaszamy się z kartą zgonu potwierdzoną przez Urząd Stanu Cywilnego i poświadczeniem o przyjęciu sakramentów św. jeśli osoba zmarła w szpitalu lub w domu i była zaopatrzona sakramentami św. (ta druga uwaga dotyczy parafian św. Jadwigi). W przypadku pogrzebu z innych parafii zgłaszamy się najpierw w parafii miejsca zamieszkania zmarłego. Parafia wydaje zlecenie dla grabarza (godziny urzędowania codziennie od 7.00-15.00, w soboty do 13.oo)

Miejsce grobowe jest na 20 lat do grudnia roku w którym mija 20 lat od pochówku. Po upływie tego czasu czekamy cały rok na odnowienie rezerwacji. Np. w tym roku 2017 przyjmujemy odnowienia rezerwacji grobów zmarłych w 1996 roku. Od stycznia 2018 roku (przez cały rok) będziemy przyjmowali odnowienia rezerwacji zmarłych w 1997 roku. Przez cały 2019 rok będziemy odnawiali rezerwacje zmarłych w 1998 roku itd. Przekopanie grobu może więc nastąpić praktycznie dopiero po 21 latach w wypadku nie odnowienia rezerwacji. Rezerwacje odnawiamy na dowolną ilość lat wg życzenia dzierżawcy grobu. Oczywiście rezerwację można przedłużyć nieco wcześniej. Aktualna ofiara za rok rezerwacji wynosi 35 zł. Rezerwacji można dokonać przez internet wpłacając pieniądze na konto parafii.

Przypominamy, iż zwyczajem diecezjalnym pozwolenie na postawienie pomnika, zmianę płyty, głowicy, itd. związane jest z uiszczeniem opłaty 10% wartości w kancelarii parafialnej. Z tych pieniędzy w tym roku dokończyliśmy odnawianie polichromii na ścianach kaplicy cmentarnej. W czasie remontu kaplicy odkryto mocno zniszczone, ale poprzez zachowane fragmenty, do odtworzenia malowidła na suficie. Pochodzą z czasów budowy kaplicy, a więc z końca XIX wieku. Kaplica była zbudowana w 1894 roku. Ich koszt w tym roku wynosi 40 tys. (połowę tych kosztów dofinansowało miasto Chorzów w ramach troski o zabytki).

Zwracamy się z gorącą prośbą o dostosowanie się do napisów na śmietnikach i segregowanie śmieci na te naturalne przeznaczone na kompostownię i na sztuczne kwiaty, znicze, wieńce i inne odpady nie nadające się kompostownię. Dbajmy o nasze środowisko! Nie wyrzucajmy śmieci pod murem lub obok innych grobów!

Cmentarz jest miejscem świętym o czym przypominają znaki ustawione przy wejściach zakazujące palenia papierosów, wchodzenia na cmentarz z psami, wjeżdżania rowerami i przechodzenia przez cmentarz w nieodpowiednim stroju. Mimo, iż nasz cmentarz jest także deptakiem miejskim, obowiązują na nim zasady wyrażające szacunek dla miejsca pochówku tak wielu zmarłych. Szczegółowy plan cmentarza i jego regulamin można znaleźć na naszej stronie internetowej www.jadwiga.info, a także przy trzech bramach wejściowych na nasz cmentarz.


Różaniec do granic

tekst: Grzegorz Nowak

Wyjeżdżamy. Jest dziewiąta rano, nasz cel to Leszna Górna. To niezwykła okazja, stulecie objawień fatimskich. Nasza parafia odpowiedziała na apel ogólnopolskiej akcji "Różaniec bez granic".

Międzywspólnotowa pielgrzymka składała się z przedstawicielki Żywego Różańca, Dzieci Maryi i rodziców, ministrantów oraz oazy. Koło 10:30 zostaliśmy bardzo serdecznie powitani przez proboszcza parafii w Lesznej Górnej, który uśmiechając się stwierdził, że jesteśmy bardzo liczną parafią w porównaniu z ich wspólnotą parafialną, która liczy dwustu trzech wiernych .

>>więcej...


Akcja powołaniowa Dzieci Maryi

Radosny i długo wyczekiwany moment to dla wszystkich Dzieci Maryi Dzień Wspólnoty w Katowickiej Katedrze. Również i nasza wspólnota pojawiła się w niedzielę 17.09 w Katedrze na wspólnej uroczystej mszy św. ,a po niej uczestniczyła w spotkaniu porekolekcyjnych grup .Tam spotkać można było znajomych , przyjaciół , prowadzących turnusy siostry zakonne ,kleryków oraz księży.

Mimo, że to było chłodne, deszczowe popołudnie ,to gorące serca Dzieci Maryi Archidiecezji Katowickiej podgrzewały atmosferę , tworząc bardzo rodzinny klimat. Nasza wspólnota tradycyjnie pojawiła się w niebieskich pelerynach z medalikami w asyście sztandaru.

Jak co roku to moment, w którym już na dobre rozstaliśmy się z wakacjami i rozpoczęliśmy realizację naszych wspólnotowych planów.

Po odprawie animatorów mamy dużo celów do zrealizowania, ale nasza obecność w parafii koncentruje się przede wszystkim na życiu Maryi i jej Syna w odniesieniu do współczesnego młodego człowieka.

Kolejne pokolenie najstarszych uczestniczek DM rozstało się z naszą wspólnotą. Część z nich w naturalny sposób przeszło do oazy, zaś troje będzie się przygotowywała do funkcji animatora.

Nasze działania skupiają się na najmłodszych uczestniczkach i właśnie do ich rodziców kierujemy te słowa. Podarujcie swoim pociechom troszkę tradycyjnej możliwości przeżywania wspólnoty, tradycyjnych zabaw , uczenia się niesienia pociechy chorym parafianom, obejmowania ich coniedzielną modlitwą.

Wspólne plenerowe wyjazdy, zajęcia muzyczne , wspólne koncertowanie świąteczno kolędowe, przygotowywanie ozdób świątecznych i wiele innych ciekawych, a jednocześnie edukujących, pobudzających podstawowe cechy chrześcijanina - to niektóre elementy naszego planu.

Zapraszamy w każdą sobotę o godzinie 10:30 do domu parafialnego wszystkie chętne dzieci na spotkania naszej wspólnoty.

Szczegółowe informacje można uzyskać od ks.proboszcza ,który jest opiekunem naszej wspólnoty lub pod numerem telefonu do moderatorów DM , Kariny i Grzegorza nr tel. 508830156.

Szczęść Boże.

tekst: Grzegorz Nowak


Turza 2017

Relacja, której tekst przygotowali moderatorzy Dzieci Maryi naszej parafii Karina i Grzegorz Nowak. Zapraszamy do lektury obszernego materiału z tego wyjazdu.

Zdjęcia z wyjazdu do Turzy 2017 -TUTAJ

>>czytaj całość...


Planowane remonty w kościele 2017 r.

Nasz kościół może się poszczycić pięknym wyposażeniem wnętrza, które przywędrowało do Chorzowa z Knurowa w 1938 r. razem z kościółkiem. Wszystkie elementy wyposażenia takie jak: ołtarz główny, ołtarze boczne, ambona czy chrzcielnica pochodzą z I poł. XVIII w. reprezentują ludowy barok. Wymagają one aktualnie konserwacji, zostało to między innymi zapisane w dekrecie powizytacyjnym. Po wyremontowaniu w ubiegłym roku chrzcielnicy i ambony, które kolorystycznie powróciły do pierwotnego wyglądu, postanowiłem, aby w tym roku dalszej konserwacji poddać nasze boczne ołtarze. Według wstępnych odkrywek przeprowadzonych przez panią Konserwator kolorystycznie nawiązują one do chrzcielnicy i ambony. Obydwa boczne ołtarze są wpisane do zabytków ruchomych naszego kościoła.

Ołtarze boczne w naszym kościele pochodzą z I połowy XVIII wieku i należą do stylu późnobarokowego, są wyższe, szersze i bardziej zdobione niż ołtarz główny. W lewym bocznym ołtarzu widnieje XIX-wieczny obraz Matki Boskiej Różańcowej. Unosząca się w obłokach Maryja na lewej ręce trzyma Dzieciątko Jezus; w prawej zaś dłoni trzyma różaniec. Jej stopy otaczają głowy cherubów – putta. W antepedium ołtarza aktualnie znajduje się współczesna tkanina, która prawdopodobnie zostanie po konserwacji zamieniona na obraz wykonany przez p. Annę Zadora przedstawiający scenę przyjęcia św. Wawrzyńca do nieba. W swojej stylistyce antepedium to będzie nawiązywało do antepedium z drugiego bocznego ołtarza. Prawy boczny ołtarz p/w św. Barbary zdobi także XIX-wieczny obraz olejny tej właśnie świętej. Męczennica w prawej dłoni trzyma kielich z jaśniejącą Hostią; w lewej ręce palmę i miecz przypominające o Jej śmierci. W antepedium tego ołtarza znajduje się bardzo obrazowo przedstawiona na płótnie scena męczeńskiej śmierci św. Wawrzyńca datowana na I poł. XVIII wieku. Obrazy Matki Boskiej Różańcowej i św. Barbary sygnowane są przez wrocławskiego malarza Bladego i zostały wykonane w 2 poł. XIX wieku.

Program konserwacji bocznych ołtarzy wykonał konserwator zabytków Aleksander Harkawy, zaś samą konserwację przeprowadzi pracowania konserwatorska Jego żony. Prace polegać będą na oczyszczeniu z zabrudzeń powierzchniowych, konserwacji obrazów, usunięciu przemalowań, rekonstrukcji, uzupełnieniu brakujących elementów oraz odtworzeniu pierwotnej kolorystyki. Na przeprowadzenie w/w prac uzyskaliśmy dotację z Urzędu Miasta Chorzów, za co wyrażamy naszą wdzięczność.


Zmiana adresu e-mail

Nastąpiła zmiana adresu poczty elektronicznej naszej parafii. Aktualny adres e-mail, to:
chorzow.wawrzyniec@archidiecezjakatowicka.pl


Rodzina rodzinie

Program Rodzina Rodzinie polega na objęciu wsparciem rodzin poszkodowanych w wyniku konfliktu zbrojnego w Syrii przez osoby, rodziny, wspólnoty, parafie, diecezje oraz zgromadzenia zakonne w Polsce. Chcielibyśmy pomoc uczynić spersonalizowaną w nawiązaniu do tego co mówił Papież Franciszek: „Uchodźcy to nie liczby, tylko osoby, które mają twarze, imiona i historie życia i odpowiednio do tego należy ich traktować”.

>>więcej...


Architektura kościoła

Kościół składa się z prostokątnego prezbiterium, zamkniętego oktagonalnie i szerszej, prawie kwadratowej nawy, do której przylegała od zachodu wieża na planie kwadratu, o ścianach zwężających się ku górze, z nieco wystającą izbicą i otworami dzwonowymi wyciętymi w kształcie rozet. Wież nakryta jest 4-spadowym daszkiem namiotowym. Na jej szczycie znajduje się "bania" a nad nią dwuramienny krzyż greckokatolicki. Ma to związek z zależnością tego kościoła od zakonu Bożogrobców Miechowickich, który posiadał swój symboliczny znak krzyża dwuramiennego lub też, nawiązuje on do czasów Cyryla i Metodego, którzy mieli w okolicach Knurowa krzewic wiarę chrześcijańską. W wieży znajdowały się dwa dzwony. Oba były ufundowane przez rodzinę Goszczyckich, która w 1655r. nabyła Knurów, a odlane zostały we Francji, w Lotaryngii w 1655r., przez Benedykt Brychta.

>>więcej...


KANCELARIA CZYNNA:

Poniedziałek:
16:00 - 17:00

Piątek:
8:00 - 9:00
16:00 - 17:00
Gazetka
Biblia
Liturgia na dziś