Bieg Słowa Bożego na Jedwabnym Szlaku. Refleksje o recepcji Biblii w kulturze chińskiej

Wydział Teologiczny UŚ zaprasza na IX seminarium w ramach projektu Lectio Magistralis Internationalis, które obędzie się w dn. 27 kwietnia w godz. 10.00–13.00 on line na platformie Zoom. Wykład mistrzowski pt. „Bieg Słowa Bożego na Jedwabnym Szlaku. Refleksje o recepcji Biblii w kulturze chińskiej” wygłosi s. prof. Maria Ha Fong Ko z Papieskiego Wydziału Nauk o Edukacji „Auxilium” w Rzymie.

W dyskusji panelowej głos zabiorą: dr Kin Sheung Chiaretto Yan z National Seminary of Catholic Church in China, ks. dr hab. prof. UO Mateusz Potoczny oraz ks. dr hab. Janusz Wilk ze Stowarzyszenia Biblistów Polskich.

W drugiej części seminarium zaplanowano dialog uczestników z Siostrą Profesor. Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne z języka włoskiego na polski. Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są do 25 kwietnia za pośrednictwem strony internetowej WTlUŚ. Link do połączenia zostanie przesłany 25 kwietnia przez Centrum Komunikacji Medialnej UŚ.