Apostolstwo Chorych jest wspólnotą osób, które dzięki ścisłemu zjednoczeniu z cierpiącym i zmartwychwstałym Chrystusem odkrywają powołanie do złożenia duchowej ofiary ze swojego cierpienia, znosząc je ze spokojem ducha i z poddaniem

12 czerwca br. odbyły się wybory do Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Zgodnie ze Statutem Parafialnej Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Katowickiej, w jej skład wchodzą trzy grupy członków: z urzędu, mianowani przez proboszcza

W czwartek (16.06.) obchodziliśmy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. W tym roku procesja teoforyczna do czterech ołtarzy przeszła trasą od kościoła św. Wawrzyńca, ul. Lwowską, Kościuszki, Rycerskiej do Górnośląskiego Parku Etnograficznego.

Pan Jezus pragnął, by ludzie rozważali głębię Jego miłości, którą okazał składając ofiarę na krzyżu i nieustannie w bezkrwawy sposób ofiarując się podczas Mszy św. Chciał należnego dziękczynienia i uwielbienia oraz przebłagania za

Spośród poniższych kandydatów wybierzemy 10 członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Zgodnie z Zasadami Wyborów do Parafialnych Rad Duszpasterskich: „w dniu wyborów przeprowadzonych po każdej Mszy św., każdy z głosujących wybiera spośród

19 maja w naszym kościele w ramach nabożeństwa majowego wystąpił chorzowski chór Lutnia. Wszystkim wykonawcom serdecznie dziękujemy za uświetnienie tego pięknego nabożeństwa. Nabożeństwa majowe w naszej parafii odbywają się w

Dekretem ks. abpa Wiktora Skworca w niedzielę 12 czerwca we wszystkich parafiach archidiecezji katowickiej odbędą się powszechne wybory do Parafialnej Rady Duszpasterskiej (dalej PRD), która stanowi ciało doradcze proboszcza parafii

DEKRET               Działając po myśli kanonu 536 KPK oraz Statutu Parafialnej Rady Duszpasterskiej w Archidiecezji Katowickiej, zarządzam na dzień 12 czerwca 2022 roku przeprowadzenie wyborów do parafialnych rad duszpasterskich w

3 maja Kościół katolicki w Polsce obchodzi uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Nawiązuje ona do ważnych wydarzeń z historii Polski: obrony Jasnej Góry przed Szwedami w 1655 r., ślubów

To pragnienie po raz pierwszy wypowiedział Pan Jezus w Płocku w 1931 r. „Święto to wyszło z wnętrzności miłosierdzia mojego i jest zatwierdzone w głębokościach zmiłowań moich. Wszelka dusza wierząca

Obchód liturgiczny w Kościele rzymskim rozpoczynający się w Wielki Czwartek wieczorem, a kończący się nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Bywa traktowany jako osobny, najkrótszy okres liturgiczny bądź część okresu Wielkanocy. Sięga

12/32