Śmierć jest czymś egzystencjalnym, która doświadcza każdego z nas. Kiedy odchodzi od nas ktoś bliski, wówczas trzeba załatwić sprawy pogrzebowe. Wszelkie sprawy związane z pogrzebem należy załatwić w kancelarii parafialnej,

Nauki Przedmałżeńskie Nauki przedmałżeńskie w naszej parafii w roku 2023 odbędą się w następujących terminach:1) 4 i 11 marca,2) 20 i 27 maja,3) 7 i 14 października. Każda seria rozpoczyna

Kapłaństwo to sakrament, w którym przez włożenie rąk i modlitwę biskupa otrzymuje kapłan władzę kapłańską i łaskę do godnego jej sprawowania. Władza kapłańska upoważnia kapłana do odprawiania Mszy Św., udzielania

Namaszczenie chorych jest Sakramentem, w którym chrześcijanin w niebezpiecznej chorobie otrzymuje przez namaszczenie Olejem św. i modlitwę kapłana łaskę dla duszy, a nieraz także zdrowie ciała. Troskę o chorych przekazał

Sakrament pokuty czyli spowiedź św. to sakrament, w którym kapłan z upoważnienia biskupa (jurysdykcja), w imieniu Chrystusa, odpuszcza człowiekowi grzechy, jeśli ten za nie żałuje, szczerze je wyznaje i przyrzeka

Eucharystia jest to sakrament prawdziwego Ciała i prawdziwej Krwi Jezusa Chrystusa pod postaciami chleba i wina. Eucharystię nazywamy również: CHLEBEM ANIELSKIM, ŁAMANIEM CHLEBA, WIECZERZĄ PAŃSKĄ, STOŁEM PAŃSKIM, SAKRAMENTEM OŁTARZA, NAJŚWIĘTSZYM

Bierzmowanie jest sakramentem, w którym Duch święty umacnia chrześcijanina do mężnego wyznawanie wiary i do postępowania według jej zasad. Słowo „bierzmowanie” pochodzi od staropolskiego słowa „bierzmo”. Była to główna belka

Pierwszym i najważniejszym sakramentem jest Chrzest Święty. W nim człowiek otrzymuje wraz z łaską uświęcającą odpuszczenie grzechu pierworodnego oraz wszystkich grzechów popełnionych na górze Wniebowstąpienia, kiedy nakazał Apostołom: „Idźcie na

8/8