Dekret wizytacyjny parafii pw. św. Wawrzyńca w Chorzowie

Uwagi niniejszego dekretu zostały sporządzone w oparciu o akta kurialne, protokoły wizytatorów i wizytację kanoniczną przeprowadzoną w dniach 31.03-2.04.2023 roku.

Informacje wstępne
Parafia liczy 2150 mieszkańców, w tym ok. 2000 katolików. Od poprzedniej wizytacji w 2014 r. liczba parafian zmniejszyła się o ok. 300 osób. Dokonuje się obecnie minimalna rozbudowana (kilkanaście domów jednorodzinnych, dwa nowe bloki). Większość parafian stanowią ludzie starsi, a więc emeryci, choć zauważa się powolny proces odmładzania się parafii. Młodsi mieszkają w dużej mierze czasowo, brakuje ich integracji z parafią. Zaznacza się wzrost praktykujących nieregularnie i obojętnych religijnie. Ze względu na charakter parafii, jej umiejscowienie, zwłaszcza ze względu na charakter zabytkowego kościoła (także drugiego – w skansenie), uczestniczy tu w praktykach religijnych sporo osób spoza parafii, w tym rodziny z dziećmi. Trzymając się tylko liczb, liczba dominicantes wyniosłaby aktualnie 40%. W stosunku do niewielkiej liczby mieszkańców jest też w parafii wiele ślubów (ok. 40 rocznie), także chrztów i dzieci przystępujących do I Komunii św. oraz młodzieży do bierzmowania, uczniów miejscowej szkoły sąsiadującej z kościołem.

Kościół parafialny, zakrystia, kancelaria. pomieszczenia duszpasterskie
Kościół jest piękny, zabytkowy, bardzo dobrze utrzymany, odnowiony, w ostatnich latach odrestaurowano we współpracy z Urzędem Miasta i konserwatorem elementy ruchome wystroju. W zakrystii, odpowiednio wyposażonej, znajdują się stosowne księgi, naczynia i stroje liturgiczne.
Kancelaria jest odnowiona, dobrze urządzona i wyposażona. Archiwalia są uporządkowane. Księgi metrykalne, inne księgi oraz dokumentacja są prowadzone solidnie, nie zauważyłem braków i zaniedbań. Jest kartoteka, kronika parafialna i zatwierdzony w 2014 r. spis inwentarza. Parafia prowadzi stronę internetową. Wskazane jest, ze względu na pojawiające się już przypadki wystąpienia z Kościoła, założenie i prowadzenie księgi apostazji.
Zaplecze duszpasterskie, służące celom katechetycznym i formacyjnym, stanowią dwie sale w budynku probostwa.

Duszpasterstwo
Duszpasterz parafialny: ks. proboszcz Eugeniusz Błaszczyk (od 2000 r.).
Inni duszpasterze: rezydent, ks. dr Dawid Ledwoń, nauczyciel akademicki.
Pomocnicy duszpasterscy: parafialna rada duszpasterska, 3 nadzwyczajnych szafarzy Komunii św., 3 organistów, kościelny, katechetka, animatorzy wspólnot, gospodarz parafii, pracownicy gospodarczy.
Parafialna rada duszpasterska liczy 22 członków, została powołana zgodnie
z zarządzeniem metropolity katowickiego, spotkania odbywają się 4 razy w roku. Jest także rada gospodarcza. Gremia te są aktywne, pomocne.

Wspólnoty parafialne
Grupy dziecięce: ministranci (ze szkoły podstawowej: 5), Dzieci Maryi (prowadzi małżeństwo animatorskie).
Grupy młodzieżowe: ministranci starsi, lektorzy (8), Ruch Światło-Życie
(pozostała niewielka liczbowo grupa, prowadzi ks. D. Ledwoń).
Głupy młodzieżowe i dziecięce mają regularne spotkania formacyjne i organizacyjne.
Niektórzy uczestnicy biorą udział w letnich rekolekcjach formacyjnych.
Grupy dorosłych: Żywy Różaniec (5 róż, kilka spotkań w ciągu roku), Legion
Maryi (spotkania co tydzień), dwa kręgi Ruchu Szensztackiego, Oaza+ (wspólnota byłych członków oazy; spotkania co miesiąc w łączności ze Mszą św.), zespół charytatywny (akcja „świąteczna paczka”, pomoc uchodźcom, zbiórki, bieżąca pomoc).

Życie sakramentalne. liturgia. nabożeństwa
Chrztu udziela się zasadniczo w niedzielę po Mszy św., w której zobowiązani są uczestniczyć rodzice i chrzestni; udzielenie sakramentu poprzedza rozmowa duszpasterska przy zgłoszeniu i katecheza sakramentalna.
Przygotowanie do bierzmowania trwa przez rok poprzez katechezę szkolną oraz spotkania katechetyczne w kościele dwa razy w miesiącu: jedno ogólne z proboszczem po Mszy św. w pierwszy piątek miesiąca, drugie – z animatorami świeckimi w grupach. Odbywają się także spotkania dla rodziców kandydatów. Eucharystia: W parafii sprawuje się 4 Msze św. w niedzielę, jest także niedzielna Msza św. w sobotę oraz – od maja do października – Msza św. o godz. 15.00 w kościele św. Józefa w skansenie. Msza św. o godz. 10.00 jest połączona z katechezą i wspólnym śpiewem z udziałem dzieci.
W dni powszednie sprawuje się 1 Mszę św. (na zmianę: rano lub wieczorem). Homilię głosi się codziennie. Msze św. szkolne dla dzieci odbywają się w czwartki.

Do I Komunii św. przygotowuje się dzieci w ramach katechezy szkolnej (katechetka) oraz ośmiu spotkań liturgicznych (proboszcz). Raz w miesiącu odbywa się katecheza dla rodziców. Kilkoro dzieci (w ubiegłym roku 3) przystępuje do wczesnej Komunii św.

Jest 3 nadzwyczajnych szafarzy Komunii św., którzy zanoszą Komunię św. chorym i starszym także w niedzielę (korzysta ok. 5 osób).

Adoracja Najświętszego Sakramentu jest w każdy czwartek o godz. 18.00.

Okazja do spowiedzi jest przed każdą Mszą św. oraz w czasie czwartkowej adoracji.

Duszpasterstwo sakramentalne chorych i Caritas: Chorych i starszych parafian duszpasterze odwiedzają z posługą sakramentalną co miesiąc oraz nadzwyczajni szafarze w niedziele. Chorzy, seniorzy są objęci pomocą ze strony parafii (spotkania dla chorych ze specjalnym nabożeństwem podczas rekolekcji, świąteczne paczki, bieżąca pomoc).

Nie realizuje się w wymiarze parafialnym bliższego przygotowania do małżeństwa. Bezpośrednie przygotowanie do małżeństwa realizuje się przez nauki przedślubne według diecezjalnego programu „Ślubuję Ci”, konsultacje z doradcami życia rodzinnego (małżeństwo), dekanalny dzień skupienia, spotkanie z duszpasterzem w kancelarii. Działa parafialna Poradnia Życia Rodzinnego.

Odprawia się popołudniowe nabożeństwa niedzielne (eucharystyczne, połączone z adoracją; nieszpory nie cieszyły się frekwencją) oraz inne tradycyjne nabożeństwa w cyklu tygodniowym, miesięcznym i rocznym; związane z określonymi dniami i okresami liturgicznymi oraz kultem Miłosierdzia Bożego, Najświętszego Serca Pana Jezusa, Matki Bożej, świętych.

Organizowane są co roku: kilkudniowy zagraniczny wyjazd pielgrzymkowy oraz jednodniowe wyjazdy pielgrzymkowe po kraju.

Statystyka
Parafia liczy ok. 2000 katolików.
Dominicantes: ok. 40 % zobowiązanych (ze znaczącym udziałem uczestników spoza parafii).
Związki niesakramentalne: z pewnością liczba rosnąca, trudna aktualnie do oszacowana.
Powołania: Obecnie jeden parafianin kształci się w Ogólnopolskim Seminarium Duchownym dla Starszych Kandydatów do Kapłaństwa w Łodzi.
Prasa katolicka: „Gość Niedzielny” (20 egz.), Mały Gość Niedzielny (25 egz.); inne czasopisma, gazetka parafialna „Wawrzyn”.

Zalecenia wizytacyine
1. Pracę duszpasterską opierać na inspiracjach płynących z roku liturgicznego, aktualnego magisterium Kościoła, szczególnie nauczania Ojca Świętego Franciszka,z programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce i uchwał II Synodu Archidiecezji Katowickiej.

2. W ramach spotkań z Radą Duszpasterską omawiać zadania pastoralne w parafii oraz formować członków Rady na podstawie dokumentów II Synodu Archidiecezji Katowickiej i programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce.

3. Podkreślać wartość Eucharystii i Dnia Pańskiego, zachęcać do pełnego uczestnictwa we Mszy św., do rodzinnego udziału w niedzielnej Mszy św., ale również do licznego i stałego zaangażowania w podejmowaniu posług liturgicznych – w ramach zespołu liturgicznego, którego istnienie postuluje II Synod.

4. Dbać o stałą katechezę i formację członków grup parafialnych i podkreślać ich charakter apostolski – wychowywać do ewangelizacji.

5. Wobec postępującej laicyzacji i dechrystianizacji poszukiwać sposobów ewangelizacyjnego i duchowego ożywienia parafii poprzez nowe metody duszpasterskie (np. kurs „Kościół świadomy celu”) oraz ożywianie tradycyjnych metod (np. pierwsze czwartki, piątki i soboty miesiąca).

6. Zachęcać dzieci (np. po I Komunii Św.) i młodzież (przy okazji bierzmowania) do uczestnictwa we wspólnotach formacyjnych i posługujących w parafii, stwarzając im możliwość spotkania i rozwoju.

7. Zachęcać parafian do uczestnictwa w rekolekcjach zamkniętych oraz formacyjnych organizowanych w archidiecezji.

8. Wykonać zalecenia wizytatorów delegowanych.

Podsumowanie
Dziękuję za piękny czas, który mogłem spędzić w parafii podczas wizytacji kanonicznej. Składam serdeczne podziękowanie Proboszczowi i Rezydentowi za ofiarną posługę duszpasterską oraz wszystkim współpracownikom świeckim, wspierającym duszpasterzy w ich posłudze na rzecz parafii. Dziękuję osobom należącym do działających w parafii grup modlitewnych i apostolskich za ożywianie parafialnej wspólnoty charyzmatami i duchowością poszczególnych wspólnot. Z wyrazami wdzięczności zwracam się do katechetów, dziękując za trud katechizacji i dobre relacje ze społecznościami szkolnymi, w tym z nauczycielami. Modlę się o to, aby wspólnota parafialna pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Chorzowie rosła duchowo przez ewangelizację, życie sakramentalne i życie wspólnotowe.

Z serca błogosłąwię na dalszą owocną pracę duszpasterską!

Szczęść Boże!

Katowice, dnia 11 maja 2023 r.

+ Adam WODARCZYK
Biskup pomocnicz