Duszpasterze pochodzący z parafii

Ks. Janusz Kwapiszewski
Urodzony 21 października 1952 roku w Chorzowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 23 marca 1978 w Katowicach.


Ks. Krystian Kukowka
Urodził się 16 lipca 1969 r. w Chorzowie. 14 maja 1994 przyjął święcenia kapłańskie w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach.


Ks. Marek Gwioździk
Urodził się 27 listopada 1967 r. w Świętochłowicach. W 2000 r. przyjął święcenia kapłańskie.


Ks. Przemysław Nowak
Urodził się 1.06.1987 r. w Chorzowie. Święcenia prezbiteratu przyjął z rąk ks. abpa Wiktora Skworca 13.05.2012 r. Jego hasłem prymicyjnym są słowa: „Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił” (Iz 61, 1).


Ks. Przemysław Malinowski
Urodził się 25 październik 1988 r. Święcenia prezbiteratu przyjął z rąk ks. abpa Wiktora Skworca dnia 17.05.2014 r. Jego hasłem prymicyjnym są słowa: „Nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników” (Mk 2,17).