Duszpasterze z Knurowa w latach 1599-1938

Ks. Tomasz Zdrichowski – Proboszcz w latach 1640 – 1652 r.

Ks. Jerzy Bianty – 1652 – 1655 (proboszcz parafii).

Ks. Wawrzyniec Korbolewicz – Proboszcz w latach 1655 – 1675 r.

Ks. Michał Samuel Planka – Urodził się w 1642r. Pochodził z Lublińca święcenia kapłańskie przyjął 1672 roku. Od 1676 roku przez 10 lat był zarządcą kościołów w Gierałtowicach i Knurowie. Proboszczem mianowano go dopiero w 1685 r. i z ostał nim do śmierci w 1714 r.

Ks. Jan Matejczyk – Wikariusz za czasów ks. Planki. Na parafii pracował przez rok, nie określono jednak dokładnej daty. Wiadomo, że pochodził z Rybnika.

Ks. Jan Józef Klaus – Urodził się w 1673 r. w Białej Prudnickiej. Studiował Teologię Moralną w Nysie, tam też został wyświęcony w 1695 r. Parafię objął w 1714 r. Ze względu na zły stan zdrowia zastępowali go ks. Fortunat (wikary w Paniowach), ks. Baltazar Herdel, ks. Józef Zagółwek, ks. Andrzej Wysocki. W 1740 r. ks. Kalus zrezygnował ze stanowiska proboszcza i przeniósł się do Dębińska Wielkiego, gdzie po trzech latach zmarł.

Ks. Teofil Suchanek – 1740 – 1748. Pochodził z Gliwic, studiował w Krakowie; był człowiekiem chorowitym, dlatego też zastępowali go kolejno: ks. Józef Pietrzyk, ks. Andrzej Causa, ks. Jerzy Kubica, ks. Błażej Bogdon, ks. Szymon Chrobok.

Ks. Jerzy Brzóska – 1751 – 1777. Urodzony w Rachowicach koło Gliwic; w 1777 r. Stracił wzrok i zrezygnował ze stanowiska.

Ks. Walenty Gawliczek – Urodzony w Bukownie w powiecie raciborskim. Ukończył gimnazjum w Głubczycach, studiował filozofię w Ołomuńcu i teologię we Wrocławiu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1772 r. w 1777 r. został proboszczem i był nim przez 45 lat. Był wielkim kaznodzieją i dobrym organizatorem.

Ks. Józef Filip Moroń – Urodził się 16 marca 1793 r. Gimnazjum kończył w Głubczycach, studiował na Uniwersytecie Wiedeńskim lecz studia te przerwał by podjąć naukę na teologii we Wrocławiu. Sakrament kapłaństwa przyjął w 1818 r. Proboszczem został w 1822 r. Jest autorem pracy pt.: „Dawna historia powstania i rozwoju parafii w Gierałtowicach i filii w Knurowie oraz współczesny bieg życia parafii, zebrane i spisane przez proboszcza J. F. Moronia w 1828 r.” Zmarł w 1865 r.

Ks. Ludwik Bolik – Urodzony w 1825 r. w Naczęsławicach, powiat Koźle. Dobry gospodarz i organizator. W uznaniu zasług otrzymał tytuł kanonika honorowego. W ostatnich latach swej pracy uległ paraliżowi. W czasie jego choroby zastępowali go: ks. Jan Kapica, ks. Henryk Kulik. Ks. Bolik zmarł w 1902 r. Po jego śmierci obowiązki administratora przez rok pełnił ks. Paweł Horoba.

Ks. Władysław Robota – Urodzony w 1872 r. w Gostomi koło Prudnika. Po ukończeniu gimnazjum podjął studia medyczne na Uniwersytecie Wrocławskim, równocześnie uczęszczając na wykłady z literatury słowiańskiej i ekonomii społecznej. Po dwóch latach przeszedł na wydział teologiczny Święcenia przyjął w 1898 r. Jako proboszcz zasłużył się dla szerzenia poczucia polskości i moralnego podniesienia parafii. Zginął śmiercią męczeńską w 1939 po uprowadzeniu przez grupę Niemców.

Ks. Jan Gladiasz – Urodzony w 1881 r. w Żorach. Parafią zarządzał do 1923 r.

Ks. Józef Okrent – Urodzony w Markowicach w 1882 r. Wyświęcony w 1908 r. Zrezygnował z probostwa w 1928r.

Ks. Alojzy Koziełek – Urodził się w 1879 r. w Joarowinie, powiat Głubczyce. Po studiach w Monachium i Wrocławiu, wyświecono go w 1903 r. W czasie powstań śląskich był kapelanem powstańców, zasłynął także jako działacz oświatowy. Był również radcą i kuratorem sióstr boromeuszek, a także w 1935r. kapelanem męskiego i żeńskiego hufca harcerskiego. Urząd proboszcza objął w 1928r.
Wikariuszami za czasów ks. Koziełka byli:
ks. Jan Fuchs z Wielkich Piekar 1930-32
ks. Joachim Hielscher z Gliwic 1932-34
ks. Feliks Hohman z Cieszyna 1934-35
ks. Jerzy Zieliński z Chorzowa 1935-37
ks. Paweł Ryś ze Zgonia 1937