Kalendarium 2006

4 lutego w katowickiej katedrze Chrystusa Króla odbyły się święcenia biskupie pochodzącego z Chorzowa ks. dr Józefa Kupnego, który przez ostatnie lata pełnił urząd rektora w Wyższym Śląski Seminarium Duchownym. Zawołaniem biskupim nowego biskupa są słowa św. Pawła „Chrystus nas umiłował”, Jego tytularną diecezją jest Vanorina.

18 lutego w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 29 w Chorzowie odbyło się spotkanie karnawałowe „Przy kawie i piosence”. Wśród 70 uczestników panowała miła atmosfera. Wspólne śpiewy prowadzili p. Kot i Marcin Olszewski. Spotkanie przygotowała Parafialna Rada Duszpasterska.

W lutym Chorzowianką Roku 2005 została wybrana nasza parafianka p. Barbara Kopczyńska anestezjolog i lekarz medycyny paliatywnej, wiceprezes chorzowskiego Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej „Hospicjum”.

2 marca gościliśmy w naszym kościele księdza arcybiskupa Damiana Zimonia, który odprawił Mszę św. dla Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Chorzowie. Ks. Abp zwizytował też budowę naszego probostwa oraz nawiedził progi tymczasowej plebani..

W marcu wszedł na ekrany kin amerykański film „Jan Paweł II” w reżyserii Johna Kenta Harrisona, gdzie główne role grali aktorzy: Jon Voight i Cary Elwes. Z naszej parafii 12 marca grupa ponad 30 parafian udała się projekcje tego filmu.

2 kwietnia obchodziliśmy 1-szą rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II. W tym dniu zgromadziliśmy się na wspólnej Eucharystii sprawowanej w Jego intencji o rychłą beatyfikację oraz na wspólnym Apelu Jasnogórskim przygotowanym przez dzieci i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 29 w Chorzowie. We Mszy św. jak i w Apelu uczestniczyło wielu parafian.

2-5 kwietnia przezywaliśmy w naszej parafii rekolekcje wielkopostne, które poprowadził ks. Krzysztof Sikora SVD, który kilka lat przebywał na misjach na Filipinach. Oprócz nauk ogólnych swoje nauki stanowe mieli chorzy, starsze małżeństwa i starsze osoby , młodsze małżeństwa i młodsze i osoby w średnim wieku oraz młodzież. W tym czasie swoje rekolekcje miały również uczniowie Szkoły Podstawowej nr 29 w Chorzowie.

12 kwietnia odbyła się w plenerach Parku Góry Redena i Chorzowskiego Skansenu Droga Krzyżowa, która przygotowała parafialna młodzież. W Drodze Krzyżowej uczestniczyło około 200 wiernych.

13-16 kwietnia przeżywaliśmy Triduum Paschalne. W Wielki Czwartek uroczystej Mszy Św. sprawowanej przez wszystkich kapłanów przewodniczył oraz kazanie wygłosił ks. prob. Eugeniusz Błaszczyk. Celebracjom Wielkiego Piątku również przewodniczył ks. Eugeniusz, natomiast liturgii Wielkiej Soboty przewodniczył ks. Łukasz Stawarz. Procesja rezurekcyjna odbyła się rano w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego.

22 kwietnia odbył się w naszym kościele wielkanocny konwent księży dekanatu Chorzów. Uroczystej Mszy św. sprawowanej przez wszystkich kapłanów naszego dekanatu przewodniczył ks. dziekan Antoni Klemens, kazanie wygłosił wikariusz parafii św. Barbary ks. Marek Długaczyk. Po Mszy św. odbyło się krótkie nabożeństwo do Patrona naszego miasta św. Floriana oraz ucałowanie relikwii. Następnie przeszliśmy do Szkoły Podstawowej nr 29 gdzie odbyło się zebranie dekanalne oraz obiad.

W kwietniu po świętach Zmartwychwstania rozpoczęliśmy prace na budowie naszego probostwa. Obecne prace są prowadzone przy stawianiu wewnętrznych ścian fundamentowych oraz budowie kominów.

1 maja – odbył się odpust w kościele św. Józefa w Górnośląskim Skansenie. Uroczystej sumie odpustowej przewodniczył i słowo Boże głosił ks. dr Oswald Bulka, kapelan Związku Górnośląskiego. Odpust zainaugurował Gody Śląskie.

1 maja – w klasztorze sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Sosnowcu zmarła po ciężkiej chorobie pochodząca z naszej parafii s. Modesta Joanna Serafińska. Jej pogrzeb odbył się w klasztorze sióstr Karmelitanek 5 maja, w pogrzebie uczestniczyło wielu naszych parafian.

6 maja – w sanktuarium św. Floriana w Chorzowie odbyła się Msza św. w intencji mieszkańców naszego miasta sprawowana przez ks. abpa Damiana Zimonia. Mszę św. koncelebrowali proboszczowie dekanatu Chorzów.

14 maja – grupa 43 dzieci przystąpiła do I Komunii św., w tym dniu również 3 dzieci przystąpiła do Wczesnej Komunii św..

18 maja – odbyła się Msza św. o rychłą beatyfikację w intencji sługi Bożego Jana Pawła II z okazji urodzin.

19 maja – odbyła się pielgrzymka dzieci komunijnych do sanktuariów Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach oraz do Kalwarii Zebrzydowskiej i Wadowic. W pielgrzymce uczestniczyło także wielu parafian.

21 maja – odbyła się pod hasłem „Przywracajmy nadzieję ubogim” tradycyjna pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do Piekar Śl.. Uroczystej sumie przewodniczył ks. kard. Franciszek Macharski, homilię zaś wygłosił ks. kard. Stanisław Dziwisz. Z naszej parafii około 40 uczestniczyło w pieszej pielgrzymce do Piekar Śl., inni wybrali się innymi środkami lokomocji.

21 maja – odbyła się w naszym kościele I Komunia św. dzieci ze Społecznej Szkoły Podstawowej z Chorzowa Batorego.

25 maja – odbyła się w naszym kościele Msza św. w intencji matek naszej parafii z okazji Dnia Matki oraz specjalnie przygotowane przez dzieci nabożeństwo majowe. We Mszy św. oraz w nabożeństwie uczestniczyło wiele matek i dzieci z naszej parafii i Szkoły Podstawowej nr 29.

25-28 maja – odbyła się pielgrzymka Ojca Św. Benedykta XVI do naszej Ojczyzny pod hasłem „Trwajcie mocni w wierze”. Papież nawiedził między innymi: Warszawę, Częstochowę, Kraków, Kalwarię Zebrzydowską, Wadowice oraz KL Auschwitz, Birkenau. W spotkaniu młodzieżowym na krakowskich błoniach oraz we Mszy św. uczestniczyli nasi parafianie wraz z ks. wikarym Łukaszem Stawarzem.

W maju zostały wykonane mury wewnętrzne oraz kominy na poziomie piwnic, a także przyłącze kanalizacyjne

6 czerwca odbyła się parafialna pielgrzymka do Zakopanego i Ludźmierza. W czasie pielgrzymki nawiedziliśmy sanktuarium Maki Bożej Królowej Podhala w Ludźmierzu, gdzie była sprawowana Msza św., ponadto modliliśmy się w sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej w Zakopanem Krzeptówki, w sanktuarium Cudownego Medalika w Zakopanem Olczy, był też czas na indywidualne zwiedzanie Zakopanego.

8 czerwca odbyła się Msza św. w intencji dzieci przedszkolnych z okazji zakończenia Roku Szkolnego, po Mszy św. dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy ukończenia katechezy.

15 czerwca odbyła się uroczystość Bożego Ciała. Tegoroczna procesja przeszła następującą trasą: ul. Lwowską, Kościuszki, Rycerską i bocznym wejściem weszliśmy do Górnośląskiego Skansenu, gdzie na zakończenie odbyła się Msza św. Ołtarze stały: przy kościele św. Wawrzyńca wykonała go nasza młodzież, przy Szkole Podstawowej nr 29, wykonany przez p. Katechetkę i dzieci, na osiedlu przy ul. Rycerskiej wykonany przez mieszkańców tego osiedla, oraz w kościele św. Józefa w Górnośląskim Skansenie.

22 czerwca ostatnia Msza św. szkolna, w czasie której został rozstrzygnięty konkurs na klasę, która najlepiej uczestniczyła w tegorocznych Mszach św. szkolnych. Rywalizację wygrała kl. II b nagroda będzie we wrześniu!

23 czerwca odbyła się Msza św. na zakończenie Roku Szkolnego. W czerwcu rozpoczęliśmy wznoszenie murów zewnętrznych i wewnętrznych parteru naszego probostwa.

13 sierpnia odbył się odpust parafialny ku czci św. Wawrzyńca. Tegorocznym kaznodzieją odpustowym i zarazem sumistą był ks. Marceli Rabstein wikariusz z parafii Ducha Świętego w Czarnym Lesie, który w latach 1993- 1997 pełnił posługę wikariusza w naszej parafii.

20 sierpnia w Piekarach Śląskich odbyła się pielgrzymka kobiet i dziewczyn pod hasłem „Przywracajmy nadzieję ubogim”. Głównym sumistą był ks. kard. Henryk Gulbinowicz, zaś kazanie wygłosił ks. bp Stefan Cichy ordynariusz legnicki. Z naszej parafii udała się piesza pielgrzymka, która liczyła 55 osób, pielgrzymów poprowadził ks. prob. Eugeniusz Błaszczyk.

4 września Mszą św. o godz. 8.00 rozpoczęliśmy nowy Rok Szkolny.

7 września odbyła się Msza św. w intencji dzieci przedszkolnych z okazji rozpoczęcia nowego Roku Szkolnego, w czasie tej Mszy św. zostały również poświęcone tornistry, przybory szkolne, książki i zeszyty uczniom klas pierwszych.

11 września – studnia seminaryjne przygotowujące do przyjęcia sakramentu kapłaństwa rozpoczął nasz parafianin Przemysław Nowak.

W lipcu i sierpniu trwały prace na parterze naszego budynku. Zostały wykonane ściany działowe i wewnętrzne parteru, stropy z prefabrykatów typu „Poroterm”, słupy i podciągi parteru budynku, wszystko to zostanie zalane betonem.

16-17 września nasza partnerska parafia św. Tomasza Morusa z Schalksmuhle obchodziła jubileusz 50-lecia. Z tej okazji odbyły się w tej parafii uroczystości, gdzie głównym elementem była uroczysta Msza św. sprawowana przez wszystkich proboszczów pełniących posługę w tej parafii. W tych uroczystościach wzięła udział delegacja z naszej parafii, w skład, której weszli: ks. prob Eugeniusz Błaszczyk, p. Jolanta Noworyta dyrektor Szkoły Podstawowej nr 29, p. Ewa Zastawna i p. Paweł Cebula. W czasie uroczystości ks. Proboszcz pogratulował pięknego jubileuszu, złożył życzenia oraz ofiarował ikonę Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z zapewnieniem o pamięci modlitewnej, szczególnie w czasie nabożeństwa do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.

26 września w skansenie odbyło się ognisko, w którym uczestniczyli dzieci: z Koła Misyjnego, Dzieci Marii i ministranci. 30 września odbyła się VII Dekanalna Pielgrzymka do Matki Boskiej Piekarskiej. W czasie pielgrzymki uczestniczyliśmy w dróżkach Matki Boskiej rozważając chwalebne tajemnice różańca św. oraz we Mszy św. przed cudownym obrazem, której przewodniczył ks. dziekan Antoni Klemens, a kazanie wygłosił ks. Andrzej Pyrsz wikariusz tamtej parafii.

1 października rozpoczęliśmy nabożeństwa różańcowe, w czasie których są rozdawane obrazki nawiązujące do tajemnic różańca św..

7 października odbyła się uroczysta Msza św. w intencji członków Żywego Różańca. Po Mszy św. dobyło się spotkanie w sali przyjęć klubu „Sztygarka”. W czasie tego spotkania poszczególne Róże przyjęły wezwania i tak: I Róża, której odpowiedzialną jest p. Adela Serafińska jest pod wezwaniem: Matki Boskiej Królowej Polski, II Róża, której odpowiedzialną jest p. Nowak Dorota przyjęła wezwanie św. Dominika, III Róża odpowiedzialna p. Bronisław Pęcherz jest pod wezwaniem śwJacka, a IV Róża gdzie odpowiedzialną jest p. Aleksandra Musiał przyjęła wezwanie NMP Piekarskiej.

10 października odbyła się pielgrzymka do Matki Boskiej Królowej Polski w Częstochowie i Matki Boskiej Królowej Rodzin w Leśniowie. W pielgrzymce brały również udział tegoroczne dzieci komunijne.

We wrześniu został wykonany strop parteru naszego budynku parafialnego, a obecnie są stawiane mury piętra.

października odbyła się Msza św. w intencji dzieci z Koła Misyjnego. obecnie Koło Misyjne, którego opiekunką jest p. katechetka Ewa Zastawna liczy 15 członków i swoje spotkania ma w każdy czwartek.

16 listopada odbyła się Msza św. w intencji parafialnego Legionu Maryi z okazji ich święta patronalnego NMP Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia Bożego. Obecnie nasz parafialny Legion Maryi liczy 11 czynnych członków i 71 auksyliatorów, podejmuje on różne inicjatywy apostolskie na terenie naszej parafii oraz stale odwiedza domy opieki św. Floriana, PCK oraz dla niewidomych w Chorzowie Starym.

19 listopada odbyła się w naszym kościele akcja powołaniowa. Gościliśmy wśród nas ks. diak. Tomasza Radkowskiego oraz kleryków Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach. W ramach akcji ks. diakon wygłosił Słowo Boże oraz odbyły się spotkania zmłodzieżą i dorosłymi parafianami. odbyło się liczenie wiernych. W tym dniu na Mszach św. w naszym kościele uczestniczyło we Mszach św. 1172 osób, w tym 735 kobiet i 437 mężczyzn. Do komunii św. przystąpiło 430 osób.

21 listopada w kopalni „Halemba” nastąpił wybuch metanu i pyłu węglowego, w wyniku którego zginęło 23 górników. w Naszym kościele w dniu 26 listopada w ich intencji odbyła się Msza św.

23 listopada odbyła się Msza św. w intencji ministrantów i lektorów naszej parafii z okazji ich święta patronalnego. Obecnie w naszej parafii służy 30 ministrantów w tym jest 9 lektorów.

25 listopada w Szkole Podstawowej nr 29 odbył się dekanalny turniej piłki nożnej ministrantów dekanatu Chorzów w kategorii szkół podstawowych, gimnazjalny i średnich. W kategorii szkół gimnazjalnych zwyciężyła drużyna z naszej parafii, która będzie reprezentowała nasz dekanat na ogólnodiecezjalnym turnieju piłki nożnej. W zwycięskiej drużynie zagrali: Bluszcz Adrian, Giziński Marcin, Kołodziejczyk Łukasz, Sus Patryk, Szpila Grzegorz i Tabor Arkadiusz.

26 listopada w uroczystość Chrystusa Króla w święto patronalne Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży odbyła się w naszym kościele Msza św. w intencji parafialnego KSM-u. Obecnie nasz parafialny KSM liczy 18 członków. Opiekunem jest ks. Łukasz Stawarz, a prezesem Przemysław Malinowski..

26 listopada w naszym kościele wystąpiła ze specjalnym koncertem schola Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach. Klerycy naszego seminarium zaprezentowali piękny program w oparciu o rok liturgiczny czerpiąc wiele inspiracji ze śpiewów kanonów z Taize.

W listopadzie na budowie naszego probostwa wykonano stropy trzech segmentów naszego budynku oraz ściany wewnętrzne.

2 grudnia w Kokoszycach odbył się ogólnodiecezjalny turniej pięcioosobowej piłki nożnej Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Pierwsze miejsce i piękny puchar zdobyła drużyna z naszej parafii.

3 grudnia odbył się w kościele koncert organowy naszych organistów Marcina Olszewskiego i Jana Solorza z okazji święta patronalnego św. Cecylii.

4 grudnia rozpoczęły się w naszym kościele Roraty. W czasie tegorocznych rorat korzystaliśmy z pomocy przygotowanych przez redakcje „Małego Gościa Niedzielnego” pt.: „Dzisiaj w Betlejem”

4 grudnia odbyła się w naszym kościele Msza św. w intencji górników, emerytów i rencistów oraz ich rodzin z okazji święta patronalnego św. Barbary. Msza św. za zmarłych i poległych na stanowisku pracy górników odbyła się 10 grudnia.