Kalendarium 2007

16 stycznia odbyło się spotkanie opłatkowe grup parafialnych Żywego Różańca i Legionu Maryi. Spotkanie rozpoczęło się Mszą św., a następnie w Klubie „Sztygarka” przy kawie i ciastku oraz wspólnym kolędowaniu miało miejsce dzielenie się opłatkiem.

18 stycznia odbyło się spotkanie opłatkowe Parafialnej Rady Duszpasterskiej oraz Rady Gospodarczej. W czasie spotkania ks. Proboszcz podsumował miniony rok oraz przedstawił plany gospodarcze i duszpasterskie na nowy 2007 rok.

18-25 stycznia odbył się Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan pod hasłem: „Nawet głuchym przywraca słuch i niemym mowę”.

1 lutego odbyły się w naszym kościele jasełka przygotowane przez dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 29.

3 lutego rozpoczęła się w dekanacie Chorzów wizytacja kanoniczna, którą przeprowadzi ks. abp Damian Zimoń.

10 lutego w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 29 odbyło się spotkanie „przy kawie i piosence” zorganizowane przez Parafialną Radę Duszpasterską. Spotkanie, w którym uczestniczyło około 50 osób upłynęło w radosnej i pełnej humoru atmosferze.

21 lutego rozpoczął się w Kościele okres Wielkiego Postu, w tym roku kazania pasyjne jak zwykle były głoszone podczas nabożeństw Drogi Krzyżowej zaś kaznodzieją był ks. Andrzej Dendura, wikariusz parafii św. Antoniego w Chorzowie. 25-28 marca odbyły się w naszej parafii rekolekcje wielkopostne, które poprzedzały wizytacje kanoniczną. Nauki rekolekcyjne głosił rekolekcjonista diecezjalny ks. Antoni Brzytwa. W tym samym czasie odbyły się również rekolekcje szkolne uczniów Szkoły Podstawowej nr 29.

29-30 marca odbyła się w naszej parafii wizytacja kanoniczna, którą przeprowadził ks. abp Damian Zimoń. Ks. Arcybiskup spotkał się z nauczycielami szkół, które są na terenie naszej parafii: Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego oraz szkoły Podstawowej nr 29. Odbył spotkanie z dziecięcymi grupami: Ministrantami, dziećmi Maryi i Kołem Misyjnym, poświecił dzieciom komunijnym skarbce oraz wszystkim dzieciom obecnym w kościele udzielił osobistego błogosławieństwa. Wieczorem pierwszego dnia odbyło się liturgiczne powitanie abpa Damiana Zimonia oraz spotkanie z młodzieżą. Drugiego dnia wizytacji ks. Arcybiskup spotkał się z członkami Żywego Różańca oraz Legionu Maryi, nawiedził kościół św. Józefa w Skansenie i emerytowanego ks. Stanisława Krzoski, spotkał się z Parafialną Radą Duszpasterską oraz udzielił sakramentu bierzmowania grupie 40 bierzmowańców.

W lutym i marcu na budowie naszego probostwa trwały prace związane ze zrobieniem dachu, wykonano niektóre parce dekarskie oraz zrobiono kominy. 2 kwietnia – obchodziliśmy 2-gą rocznicę śmierci Sługi Bożego Jana Pawła II. W Jego intencji o rychła beatyfikację o godz. 20.00 odbyła się uroczysta Msza św. następnie uczestniczyliśmy w Apelu Jasnogórskim i czuwaniu modlitewnym, o godz. 21.37 zapaliliśmy znicze i przeszliśmy pod krzyż misyjny.

4 kwietnia w plenerach chorzowskiego Skansenu odbyła się tradycyjna Droga Krzyżowa. Rozważania Drogi Krzyżowej oraz oprawę muzyczną przygotowała młodzież z parafialnego KSM-u. W Drodze Krzyżowej, która na trwałe wpisuje się w przygotowanie przeżycia Triduum Paschalnego uczestniczyło wielu dorosłych parafian.

4-8 kwietnia przeżywaliśmy Triduum Paschalne. W Wielki Czwartek uroczystej Mszy św. Wieczerzy Pańskiej przewodniczył ks. Eugeniusz Błaszczyk natomiast kazanie wygłosił ks. Łukasz Stawarz. Liturgii Wielkopiątkowej przewodniczył ks. Eugeniusz Błaszczyk natomiast głównym celebransem Mszy św. Wigilii Paschalnej był ks. Łukasz Stawarz. Procesja Rezurekcyjna odbyła się w poranek Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego.

14 kwietnia w kościele św. Józefa w Chorzowie odbył się konwent wielkanocny księży dekanatu Chorzów. Wielkanocne spotkanie księży odbyło się z okazji 100-lecia kościoła św. Józefa. Tematem tegorocznego spotkania było hasło roku liturgicznego: „Przypatrzcie się bracia powołaniu waszemu”.

W kwietniu na budowie probostwa trwały prace dekarskie na dachu, zrobiono instalacje elektryczną, a także rozpoczęto wewnętrzne tynkowanie probostwa. Została również zawarta umowa z firmą „Glumatex” z Nakła Śląskiego na wykonanie stolarki okiennej oraz drzwi balkonowych.

1 maja – odbył się w kościele św. Józefa w Górnośląskim Skansenie tradycyjny odpust ku czci św. Józefa, który inauguruje „Śląskie Gody”. Sumę odpustową i kazania wygłosił Metropolita Górnośląski ks. abp Damian Zimoń.

4 maja – do sanktuarium św. Floriana w Chorzowie pieszo pielgrzymowali pielgrzymi z poszczególnych parafii. W pielgrzymce z naszej parafii wzięło udział ponad 30-tu wiernych. Uwieńczeniem pieszego pielgrzymowania była uroczysta Msza św. oraz oddanie czci relikwiom św. Floriana.

5 maja – w sanktuarium św. Floriana w Chorzowie odbyła się uroczysta Msza św. sprawowana przez ks. bpa Józefa Kupnego oraz wszystkich proboszczów dekanatu Chorzów.

11 maja – w auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego odbyło się podsumowanie wizytacji Kanonicznej dekanatu Chorzów i Świętochłowice. Spotkaniu przewodniczył ks. abp Damian Zimoń wizytujący obydwa dekanaty, ponadto w spotkaniu wzięli udział prezydenci obydwu Miast: Marek Kopel i Eugeniusz Moś, proboszczowie, dyrektorzy placówek Oświatowych z terenu obydwu Miast. Wykłady wygłosili prof. Wojciech Świątkiewicz z Uniwersytetu Śląskiego, ks. Andrzej Rolnik b. dyr. Zespołu Szkół Salezjańskich w Świętochłowicach oraz wiceprezydent Chorzowa Joachim Otte. W czasie spotkania proboszczowie otrzymali dekrety wizytacyjne.

13 maja – odbyła się w naszej parafii uroczystość I-szej Komunii św. oraz Wczesnej Komunii św.. Do I-szej Komunii św. przystąpiło 32 dzieci natomiast w wieku przedszkolnym po raz pierwszy przyjęło Pana Jezusa w Komunii św. 2 dzieci.

18 maja – odbyła się pielgrzymka dzieci komunijnych oraz ich opiekunów do sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach. Ponadto odwiedziliśmy sanktuarium Krzyża Św. w Mogile oraz sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Czernej.

20 maja – w naszym kościele 12 dzieci ze Społecznej Szkoły Podstawowej z Chorzowa Batorego przystąpiło do I-szej Komunii św.

24 maja – odbyła się w naszym kościele Msza św. w intencji matek naszej parafii z okazji zbliżającego się Dnia Matki, po Mszy św. dzieci przygotowały okolicznościowe nabożeństwo majowe.

27 maja – odbyła się tradycyjna pielgrzymka młodzieńców i mężczyzn do Piekar Śl.. Z naszej parafii wyruszyła około 30-osbowa piesza pielgrzymka, którą poprowadził ks. Łukasz Stawarz.

9 czerwca w Wodzisławiu Jedłowniku odbył sie ogólnodiecezjalny turniej piłkarski. Po eliminacjach dekanalnych, w których drużyna z naszej parafii na poziomie gimnazjalnym zdobyła pierwsze miejsce, reprezentowała nasz dekanat na tym turnieju. Również w turnieju ogólnodiecezjalnym zdobyła 1 miejsce i zdobyła tytuł mistrzów archidiecezji ministrantów na poziomie gimnazjalnym. Nasze barwy reprezentowali następujący zawodnicy: Adrian Bluszcz, Marcin Giziński, Łukasz Kołodziejczyk, Przemysław Piętak, Patryk Sus, Grzegorz Szpila.

31 sierpnia – nastąpiła zmiana ks. wikarego. Dotychczasowy wikariusz ks. Łukasz Stawarz dekretem ks. bpa Józefa Kupnego przeszedł na parafię św. Jana Chrzciciela w Tychach, w Jego miejsce został skierowany ks. Marcin Wójcik z parafii NMP Różańcowej w Katowicach Zadolu. Ks. Marcin Wójcik pochodzi z parafii Świętej Rodziny z Piekar Śl..

3 września – odbyła się Msza św. w intencji uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 29 z okazji rozpoczęcia Nowego Roku Szkolnego.

6 września – podczas Mszy św. szkolnej podziękowaliśmy dotychczasowemu wikaremu ks. Łukaszowi Stawarzowi za dwuletnią posługę w naszej parafii. Powitaliśmy również nowego wikariusza ks. Marcina Wójcika.

10 września – studia seminaryjne w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym rozpoczął Przemysław Malinowski, jest to drugi kleryk obok Przemysława Nowaka z naszej parafii, który studiuje w naszym Seminarium.

We wrześniu – została zakupiona druga partia okien dla naszego nowego budynku probostwa. Okna zostały zainstalowane na pierwszym piętrze.

13 września – odbyła się Msza św. w intencji dzieci przedszkolnych oraz ich wychowawców i rodziców z okazji rozpoczęcia nowego Roku Szkolnego.

22 września – gościliśmy w naszej parafii grupę 23 parafian z partnerskiej parafii św. Tomasza Morusa z Schalksmuhle. W czasie spotkania w kościele otrzymaliśmy specjalnie wykonaną na tę okazje rzeźbę ukazującą most łączący obydwie partnerskie parafie natomiast ks. Proboszcz ofiarował statuetkę św. Floriana, Patrona naszego Miasta. Później odbyło się spotkanie przy kawie w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 29.

25 września – odbyła się pielgrzymka dzieci komunijnych wraz z opiekunami do Częstochowy i Leśniowa, w pielgrzymce uczestniczyła również grupa parafian.

29 września – odbyła się VIII dekanalna pielgrzymka do Matki Boskiej Pie-karskiej. W ramach pielgrzymki odbyła się Droga Krzyżowa na kalwaryjskim wzgórzu oraz Msza św.. Pielgrzymce przewodniczyła parafia św. Barbary natomiast kazanie wygłosił ks. dziekan Antoni Klemens.

2 października – odbyła się parafialna pielgrzymka na gorę Świętej Anny oraz miejsca urodzenia św. Jacka Kamienia Śl.. Pielgrzymka miała charakter dziękczynny za dar wielkiego Ślązaka z okazji 750-lecia Jego śmierci. Na górze Świętej Anny odbyła się Msza św. i Droga Krzyżowa, zwiedziliśmy sanktuarium oraz amfiteatr natomiast w Kamieniu Śl. odwiedziliśmy kaplicę – miejsce urodzenia św. Jacka, zamek, a także Sebastianum Silesiacum – sanatorium prowadzone przez Caritas diecezji opolskiej.

5 października w naszym kościele odbyła się Msza św., w czasie której po-święcono nowy sztandar szkolny dla Szkoły Podstawowej nr 29 w Chorzowie.

7 października – odbyła się Msza św. w intencji członków Żywego Różańca z okazji święta patronalnego natomiast spotkanie przy kawie odbyło się 9 października po Mszy św. w klubie „Sztygarka” na terenie byłej kopalni Prezydent.

9 października – odbyło się w skansenie ognisko dla ministrantów dzieci Maryi i kółka misyjnego.

We wrześniu i październiku na budowie probostwa trwały prace wykończeniowe budowlane i tynkarskie.

14 października – odbył się w Polsce VII dzień Papieski pod hasłem: „Jan Paweł II – obrońca godności człowieka”. W tym dniu modliliśmy się o beatyfikację Sługi Bożego Jana Pawła II, odbył się uroczysty Apel Jasnogórski oraz tej tematyce było poświęcone Słowo Boże, przeprowadzono również zbiórkę pieniężna na fundusz stypendialny „Dzieło Nowego Tysiąclecia” dla zdolnej i ubogiej młodzieży. W czasie zbiórki przed kościołem zebrano 940,00zł..

21 października – obył się w naszym kościele dzień wiecznej adoracji Najświętszego Sakramentu.

21 października – przed kościołem odbyła się zbiórka na chorzowskie Hospicjum. 28 października ks. prob. Eugeniusz Błaszczyk głosił Słowo Boże i zbierał kolektę na nowe probostwo w parafii Ducha Św. w Chorzowie.

W październiku na naszym probostwie została zamontowana reszta okien wykonanych przez firmę Glumatex z Nakła Śl., trwały również prace tynkarskie i budowlane związane z obróbką wokół okien.

16 listopada – odbyła się uroczysta Msza św. w intencji parafialnego Legionu Maryi z okazji ich święta patronalnego. Obecnie Legion Maryi w naszej parafii liczy 9 stałych członków oraz około 50 auksyliatorów.

18 listopada – ks. prob. Eugeniusz Błaszczyk głosił Słowo Boże i zbierał kolektę na nowe probostwo w parafii św. Jadwigi w Chorzowie.

18 listopada – z okazji św. Cecylii obył się w naszym kościele koncert naszych organistów Marcina Olszewskiego i Jana Solorza. Po koncercie w ich intencji obyła się także Msza św.

25 listopada – po długiej chorobie zmarła Elżbieta Golda, powierniczka rodzin, która w naszej parafii razem ze swoim mężem prowadziła nauki przedmałżeńskie, Poradnię Życia Rodzinnego oraz przygotowywała naszą młodzież w ramach tzw. przygotowania bliższego do małżeństwa.

29 listopada odbyła się w naszym kościele Msza św. w intencji ministrantów i lektorów oraz ich rodziców . W czasie tej Mszy św. trzech ma-łych chłopców: Mateusz Cebula, Artur Kluba, Tomasz Mańdok i Dawid Urbański podjęło służbę ministrancką. Obecnie w naszym kościele służy 24 ministrantów i lektorów.

2 grudnia rozpoczęliśmy adwent, który rozpoczął nowy rok liturgiczny przeżywany pod hasłem: „Bądźmy uczniami Chrystusa”. W tym dniu rozpoczęliśmy również tegoroczny obchód kolędowy

3 grudnia rozpoczęły się w naszym kościele Roraty. W czasie tego-rocznych rorat korzystaliśmy z pomocy przygotowanych przez redakcje „Małego Gościa Niedzielnego” poświęconych postaci św. Franciszka.

4 grudnia odbyła się w naszym kościele Msza św. w intencji górników, emerytów i rencistów oraz ich rodzin z okazji święta patronalnego św. Barbary. Msza św. za zmarłych i poległych na stanowisku pracy górników odbyła się 9 grudnia.

6 grudnia – z okazji w święta patronalnego Dzieci Maryi odbyła się Msza św. w ich intencji oraz ich rodziców. W czasie tej Mszy św. grupa dzieci otrzymała medaliki i została przyjęta do grona Dzieci Maryi.

8 grudnia odbyła się Msza św. w intencji powstającego kręgu Oazy Rodzin. 9 grudnia ks. prob. Eugeniusz Błaszczyk głosił Słowo Boże i zbierał kolektę na budowę naszego probostwa w parafii św. Józefa w Chorzowie.

31 grudnia – odbyła się Msza św. w intencji parafian z okazji zakończenia roku, w czasie tej Mszy św. została podana statystyka duszpasterska za rok 2007.

W grudniu trwały na budowie probostwa wykończeniowe prace budowlane i tynkarskie.