Kalendarium 2008

4 stycznia – odbył się kolejny już konkurs kolęd i pastorałek „Laurentius 2008”. Współorganizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa nr 29, na terenie której ten konkurs się odbył. Laureatami konkursu kolęd i pastorałek – „Laurentius 2008” zostali:
1. Duet: Bocionek Wojciech (kl. I) i Kiszel Zuzanna (kl. II)
2. Bielówka Marcel (kl. IV)
Kuczka Karolina (kl. III)
W konkursie wzięło udział około 40 uczestników z kl. od I do VI, ponadto jako goście specjalni wystąpiły dzieci z Przedszkola przy ul. Poniatowskiego przedstawiając piękne jasełka.

6 stycznia – dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 29 wystąpiły w naszym kościele z jasełkami Bożonarodzeniowymi.

8 stycznia – odbyło się spotkanie opłatkowe grup parafialnych Żywego Różańca i Legionu Marii. Spotkanie rozpoczęło się Mszą św., a następnie w Klubie „Sztygarka” przy kawie i ciastku oraz wspólnym kolędowaniu miało miejsce dzielenie się opłatkiem.

20 stycznia – zakończyliśmy obchód kolędowy w parafii. Spośród ok.1170 rodzin, kapłana z wizyta duszpasterską przyjęło 870 co stanowi 65%.

18 –25 stycznia odbył się Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan pod hasłem: „Nieustannie się módlcie” (Tes. 5,17).

29 stycznia – odbyło się spotkanie opłatkowe Parafialnej Rady Duszpasterskiej oraz Rady Gospodarczej. W czasie spotkania ks. Proboszcz pod-sumował miniony rok oraz przedstawił plany gospodarcze i duszpasterskie na nowy 2008 rok.

W styczniu przy sprzyjającej pogodzie zostały na budowie naszego probostwa wykonane wylewki na wszystkich kondygnacjach.

2 lutego – w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 29 odbyło się spotkanie „przy kawie i piosence” zorganizowane przez Parafialną Radę Duszpasterską. Spotkanie, w którym uczestniczyło około 50 osób upłynęło w radosnej i pełnej humoru atmosferze.

6 lutego – rozpoczęliśmy Wielki Post. Kazania pasyjne w czasie Drogi Krzyżowej głosił wikariusz naszej parafii ks. Marcin Wójcik.

24 lutego – ks. prob. Eugeniusz Błaszczyk głosił Słowo Boże i zbierał kolektę na budowę naszego probostwa w parafii Ducha Św. w Chorzowie.

9 – 12 marca – odbyły się rekolekcje wielkopostne, które poprowadził o. Kazimierz Zdziebko OMI.. Oprócz nauk ogólnych swoje nauki stanowe mieli mężczyźni i kobiety, odbyły się również nauki dla rodziców i młodzieży, a także nabożeństwo dla chorych z udzielaniem sakramentu chorych. Każdy dzień rekolekcji kończył się apelem rekolekcyjnym. W tych dniach rekolekcje szkolne miały również dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 29 w Chorzowie.

Na przełomie lutego i marca na budowie naszego probostwa zostały wykonane sufity podwieszone z płyt gipsowych na poziomie parteru i pierwszego pietra.

19 marca w plenerach chorzowskiego Skansenu odbyła się tradycyjna Droga Krzyżowa. Rozważania Drogi Krzyżowej przygotowała młodzież przygotowująca się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. W Drodze Krzyżowej, która na trwałe wpisu-je się w przygotowanie przeżycia Triduum Paschalnego uczestniczyło wielu dorosłych parafian.

20 – 23 kwietnia – przeżywaliśmy Triduum Paschalne. W Wielki Czwartek uroczystej Mszy św. Wieczerzy Pańskiej przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Eugeniusz Błaszczyk. Liturgii Wielkopiątkowej przewodniczył ks. Eugeniusz Błaszczyk natomiast głównym celebransem Mszy św. Wigilii Paschalnej był ks. Marcin Wójcik. Procesja Rezurekcyjna odbyła się w poranek Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego.

29 marca – w kościele św. Franciszka w Chorzowie Klimzowcu odbył się konwent wielkanocny księży dekanatu Chorzów. Tematem tegorocznego spotkania było hasło roku liturgicznego: „Bądźmy uczniami Chrystusa”.

W marcu i kwietniu na budowie naszego probostwa w pomieszczeniach mieszkalnych zostały wykonane gładzie gipsowe.

2 kwietnia – obchodziliśmy 3-cią rocznicę śmierci sługi Bożego Jana Pawła II. O godz. 20.00 przy bardzo licznym udziale wiernych odbyła się Msza św., a później Apel Jasnogórski i zapalenie zniczy przy krzyżu misyjnym.

1 maja – w kościele św. Józefa w Górnośląskim Skansenie odbyła się uroczysta suma odpustowa sprawowana przez kapelana Związku Górnośląskiego ks. kan. Pawła Buchtę, wygłosił On także Słowo Boże. Odpust w Skansenie inaugurował „Gody Śląskie”.

4 maja – w sanktuarium św. Floriana w Chorzowie odbyła się Msza św. w intencji mieszkańców Chorzowa sprawowana przez Metropolitę Górnośląskiego ks. abpa Damiana Zimonia. Razem z Arcybiskupem Mszę św. koncelebrowali proboszczowie chorzowskich parafii.

8 maja – odbyła się uroczysta Msza św. w intencji p. katechetki Ewy Zastawnej z okazji 25-lecia pracy katechetycznej w naszej parafii oraz w szkole nr 29 w Chorzowie. List gratulacyjne dostojnej Jubilatce przesłał Metropolita Górnośląski ks. abp Damian Zimoń.

11 maja – odbyła się w naszej parafii uroczystość I Komunii św. oraz Wczesnej Komunii św.. Do I-szej Komunii św. przystąpiło 24 dzieci natomiast w wieku przed-szkolnym po raz pierwszy przyjęło Pana Jezusa w Komunii św. 2 dzieci.

16 maja – odbyła się pielgrzymka dzieci komunijnych oraz ich opiekunów do sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie – Łagiewnikach. Ponadto odwiedziliśmy sanktuarium Matki Boskiej Szkaplerznej w kalwarii Zebrzydowskiej oraz nawiedzi-liśmy miejsce urodzin Jana Pawła II w Wadowicach..

18 maja – w naszym kościele 16 dzieci ze Społecznej Szkoły Podstawowej z Chorzowa – Batorego przystąpiło do I-szej Komunii św.

22 maja – w uroczystość Bożego Ciała odbyła się tradycyjna procesja Bożego Ciała, która w tym roku przeszła ulicami: Lwowską, Kościuszki, Rycerską i bocznym wejściem weszliśmy do kościoła św. Józefa w Skansenie gdzie na zakończenie odbyła się Msza św.. Ołtarze stały: I – przy kościele św. Wawrzyńca przygotowany przez młodzież przygotowującą się do bierzmowania; II – przy szkole Podstawowej nr 29 przygotowany przez p. Katechetkę i rodziców dzieci komunijnych; III – na ul. Rycerskiej przygotowany przez Kościelnych IV – w kościele św. Józefa w Skansenie. Procesja odbyła się przy pięknej pogodzie i bardzo licznym udziale wiernych.

8 czerwca – odbyła się w naszym kościele uroczysta Msza św. sprawowana przez ks. bpa Gerarda Bernackiego z okazji 30-lecia parafii oraz 70-lecia przeniesienia naszego kościoła z Knurowa do Chorzowa. Msza św. ta inaugurowała rok jubileuszowy w naszej parafii. W czasie tej Mszy św. grupa 29 młodych otrzymała sakrament bierzmowania.

20 czerwca – odbyła się Msza św. z okazji zakończenia Roku szkolnego.

28 czerwca – rozpoczął się w Kościele ogłoszony przez papieża Benedykta XVI Rok św. Pawła związany z 2000 rocznicą Jego urodzin. W tym czasie dekretem Metropolity Górnośląskiego ks. abpa Damiana Zimonia można zyskać odpust zupełny uczestnicząc w nabożeństwie ku czci św. Pawła w następujących kościołach diecezji: katedrze Chrystusa Króla w Katowicach, w kościele św. Pawła w Nowym Bytomiu oraz w bazylikach mniejszych w Piekarach Śl., Pszowie, Panewnikach, Rybniku i Mikołowie. Odpust zupełny można uzyskać pod zwykłymi warunkami. Rok św. Pawła zakończy się 29 czerwca 2009 roku.

W czerwcu i lipcu na naszym probostwie trwały prace przy zakładaniu płyt gipsowych w łazienkach, zostały również uzupełnione sufity podwieszane i gładzie gipsowe w klatce schodowej. Rozpoczęliśmy również prace przy obejściu naszego probostwa (mury oporowe, zrobienie wjazdu do garażu wytyczenie małego parkingu oraz zrobienie chodników

3 sierpnia – w kościele św. Józefa w Górnośląskim Skansenie odbyła się Msza św. sprawowana przez ks. abpa Damiana Zimonia dla uczestników 9 Zlotu Skautów Europy Środkowej. W zlocie uczestniczyło około 1600 skautów z 24 krajów Europy, Azji i Egiptu. Po Mszy św. odbyła się modlitwa ekumeniczna, w której uczestniczyli m. in. ks. abp Damian Zimoń, biskup ewangelicko-augsburski Tadeusz Szurman oraz duchowny islamski Hisham Badawi.

10 sierpnia – w 1750 rocznicę śmierci naszego patrona św. Wawrzyńca odbył się odpust parafialny ku czci św. Wawrzyńca. Kaznodzieją odpustowym i sumistą był pochodzący z naszej parafii ks. Marek Gwioździk.

17 sierpnia – odbyła się tradycyjna pielgrzymka kobiet i dziewcząt do Piekar Śl. Z naszej parafii wyruszyła piesza pielgrzymka (około 40 osób), którą poprowadzili nasi klerycy: Przemysław Nowak i Przemysław Malinowski.

31 sierpnia – odbyła się przed kościołem zbiórka na ofiary huraganu, który w połowie sierpnia przeszedł przez naszą Ojczyznę, a także na ofiary wojny w Gruzji i powodzi na Ukrainie. Zebrano przed kościołem 1630 zł., które zostały przekazane Caritas Archidiecezji Katowice.

1 września – odbyła się Msza św. w intencji uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 29 z okazji rozpoczęcia Nowego Roku Szkolnego.

11 września – odbyła się Msza św. w intencji dzieci przedszkolnych oraz ich wychowawców i rodziców z okazji rozpoczęcia nowego Roku Szkolnego.

27 września – odbyła się IX dekanalna pielgrzymka do Matki Boskiej Piekarskiej. W ramach pielgrzymki odbyły się Dróżki różańcowe na kalwaryjskim wzgórzu oraz Msza św.. Pielgrzymce przewodniczyła parafia św. Franciszka natomiast kazanie wygłosił ks. Lesław Przepłata wikariusz parafii św. Antoniego.

27 września – 5 października – odbyły się w naszej parafii misje parafialne związane z przeżywanym „Rokiem Jubileuszowym” 1750 rocznicą śmierci św. Wawrzyńca, 70 rocznicą przeniesienia kościoła z Knurowa do Chorzowa i 30-leciem erygowania naszej parafii. Misje poprowadził pochodzący z Goczałkowic ks. Łukasz Kleczka, Salwatorianin. Pierwszego dnia (27 września) w czasie nabożeństwa wieczornego po hymnie do Ducha Św. i powitaniu ojca Misjonarza ks. Proboszcz przekazał ks. Łukaszowi klucze do kościoła. Następnie przez całą nie-dzielę (28 wrzesień) były głoszone misyjne nauki ogólne. Poniedziałek (29 wrze-sień) był „Dniem zmarłych” – odbyła się specjalna Msza św. za zmarłych parafian oraz nabożeństwo. Wtorek (30 wrzesień) był przeżywany jako „Dzień chorych”, w godzinach porannych ks. Misjonarz odwiedził chorych parafian. O godz. 15.00 odbyła się uroczysta Msza św. w intencji chorych i starszych parafian połączona z udzielaniem sakramentu chorych oraz błogosławieństwem lourdzkim. Po Mszy św. odbyło się spotkanie chorych przy kawie i ciastku na naszym nowym probostwie. W spotkaniu tym uczestniczyło około 50 osób. Środa (1 październik) była przeżywana jako: „Dzień małżeństwa i rodziny”, w czasie Mszy św. miało miejsce odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. Czwartek (2 październik) był: „Dniem eucharystycznym i kapłańskim”. W tym dniu dziękowaliśmy Bogu za dwa wielkie dary jakim jest sakrament kapłaństwa i eucharystii. Piątek (3 październik) to: „Dzień przebłagania i pojednania”, w czasie Mszy św. miał miejsce akta przebłagania za grzechy parafii. Sobota (4 październik) była „Dniem maryjnym”, w czasie modlitwy różańcowej miał miejsce akt oddanie się Matce Bożej. Niedziela (5 października) była dniem zakończenia misji parafialnych przy krzyżu misyjnym. Wtedy ojciec Misjonarz w sposób symboliczny oddał klucze z kościoła Proboszczowi oraz udzielił misyjnego błogosławieństwa całej parafii. Na zakończenie misji ks. Łukasz Kleczka przekazał naszej parafii relikwie św. Wawrzyńca i św. Andrzeja, które zostały przekazane naszej parafii z sanktuarium Madonna del Ponte w Narni Scalo we Włoszech. Program misji był ponadto codziennie ubogacony przez godzinną adorację Najświętszego Sakramentu, modlitwę różańcową oraz wieczorny Apel Jasnogórski. Misje oraz osoba ks. Łukasza odbiły się bardzo pozytywnym echem wśród parafian, o czym świadczył liczny udział w misjach, duża ilość komunii św. (w czasie misji rozdano ponad 1000 komunii św.) oraz pozytywne głosy wielu parafian.

7 października – odbyła się Msza św. w intencji członków Żywego Różańca z okazji ich święta patronalnego, po Mszy św. odbyło się spotkanie na nowym probostwie.

8 października odbyła się pielgrzymka dzieci kl. III. które w maju przystąpiły do I Komunii św. oraz parafian do matki Boskiej Częstochowskiej oraz Leśniowa.

19 listopada – odbyła się w czasie wernisażu wystawy poświęconej naszemu kościołowi w Muzeum w Chorzowie prezentacja książki o naszym kościele autorstwa ks. Marka Gwioździka oraz Magdaleny Sontag. Ks. Marek Gwioździk ukazał historię naszego kościoła w Knurowie i Chorzowie oraz dzieje duszpasterstwa w obydwu miejscach. Mgr Magdalena Sontag napisała o trwałych zabytkach naszego kościoła oraz opisała akt erekcyjny naszego kościoła z 1938 r., który znajduje się w Muzeum w Chorzowie. Książka jest bogato ilustrowana zdjęciami historycznymi i współczesnymi. Na wydanie tej pozycji książkowej otrzymaliśmy dotację Urzędu Miasta w Chorzowie.

20 listopada – odbyła się Msza św. w intencji naszych ministrantów oraz lektorów z okazji ich święta patronalnego.

23 listopada – odbył się koncert z okazji św. Cecylii. Podczas koncertu na fletni pana wystąpił p. Mariusz Wilk oraz nasz organista Marcin Olszewski. Koncert był ubogacony występami naszych dzieci.

2 grudnia – rozpoczęły się w naszym kościele Roraty. W czasie tegorocznych rorat korzystaliśmy z pomocy przygotowanych przez redakcję „Małego Gościa Niedzielnego” poświęconych postaci św. Pawła.

4 grudnia – odbyła się w naszym kościele Msza św. w intencji górników, emerytów i rencistów oraz ich rodzin z okazji święta patronalnego św. Barbary.

8 grudnia – z okazji święta patronalnego Dzieci Maryi odbyła się Msza św. w ich intencji oraz ich rodziców. W czasie tej Mszy św. grupa dzieci otrzymała medaliki i została przyjęta do grona Dzieci Maryi.

31 grudnia – odbyła się Msza św. w intencji parafian z okazji zakończenia roku, w czasie tej Mszy św. została podana statystyka duszpasterska za rok 2008.

W grudniu na budowie probostwa zostało wykonane centralne ogrzewanie.