Kalendarium 2009

16 stycznia – odbyło się spotkanie opłatkowe grup parafialnych Żywego Różańca i Legionu Maryi. Spotkanie rozpoczęło się Mszą św., a następnie w Klubie „Sztygarka” przy kawie i ciastku oraz wspólnym kolędowaniu miało miejsce dzielenie się opłatkiem.

17 stycznia – zakończyliśmy obchód kolędowy w parafii. Spośród ok.1150 rodzin, kapłana z wizyta duszpasterską przyjęło 850 co stanowi 65%.

18 stycznia – odbyła się w naszej parafii akcja powołaniowa. Gościliśmy w naszej parafii ks diak. Macieja Michałka, kleryków Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach oraz siostry Elżbietanki. W ramach akcji powołaniowej kd. Diakon wygłosił Słowo Boże oraz odbyły się spotkania z młodzieżą naszej parafii oraz grupą „Towarzystwa Przyjaciół Seminarium”.

18 –25 stycznia odbył się Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan pod hasłem:, „Aby byli jedno Twoim ręku” (Ez. 37,17).

20 stycznia – odbyło się spotkanie opłatkowe Parafialnej Rady Duszpasterskiej oraz Rady Gospodarczej. W czasie spotkania ks. Proboszcz podsumował miniony rok oraz przedstawił plany gospodarcze i duszpasterskie na nowy 2009 rok.

22 stycznia – odbył się IX Parafialny Konkurs Kolęd i Pastorałek „Laurentius 2009”. Współorganizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa nr 29, na terenie której ten konkurs się odbył. Laureatami konkursu kolęd i pastorałek – „Laurentius 2009” zostali:
– w kategorii wokalno-instrumentalnej: Duet: Bocionek Wojciech (kl. II) i Kiszel Zuzanna (kl. III) za pastorałkę: „Wojtusiowa kołysanka dla Jezusa”
– w kategorii wokalnej: Agnieszka Szymczyk (kl. I) za pastorałkę: „Wół i osioł”
– konkursie kategorii wokalno-instrumentalnej (solo): Tomasz Mańdok za kolędę „Anioł pasterzom mówił”.
W konkursie wzięło udział około 40 uczestników z kl. od I do VI, ponadto jako goście specjalni wystąpiły dzieci z Przedszkola przy ul. Poniatowskiego przedstawiając piękne jasełka.

7 lutego – zakończyła się w Muzeum w Chorzowie wystawa poświęcona historii naszego kościoła: Kościół św. Wawrzyńca, 70 lat w Chorzowie”.

21 lutego – w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 29 odbyło się spotkanie „przy kawie i piosence” zorganizowane przez Parafialną Radę Duszpasterską. Spotkanie, w którym uczestniczyło około 50 osób upłynęło w radosnej i pełnej humoru atmosferze.

W lutym – zakończyliśmy przygotowywanie pomieszczeń gospodarczych w budynku nowego probostwa. Do pomieszczeń gospodarczych należą: garaż na dwa samochody, kotłownia, pralnia, pomieszczenie dla gospodarza parafii, 2 magazyny i salka rekreacyjna.

25 lutego – rozpoczęliśmy Wielki Post. Kazania pasyjne w czasie Drogi Krzyżowej głosił wikariusz parafii Ducha Św. w Chorzowie ks. dr Adrian Pawłowski..

15 – 18 marca – odbyły się rekolekcje wielkopostne, które poprowadził ks. Łukasz Kleczka, salwatorianin. Rekolekcje miały charakter odnowienia ubiegłorocznych misji parafialnych. Oprócz nauk ogólnych swoje nauki stanowe mieli mężczyźni i kobiety, odbyły się również nauki dla rodziców i młodzieży, a także nabożeństwo dla chorych. Każdy dzień rekolekcji kończył się apelem rekolekcyjnym. W tych dniach rekolekcje szkolne miały również dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 29 w Chorzowie.

29 marca – ks. prob. Eugeniusz Błaszczyk głosił Słowo Boże i zbierał kolektę na budowę naszego probostwa w parafii NSPJ w Czerwionce.

2 kwietnia – obchodziliśmy 4-tą rocznicę śmierci sługi Bożego Jana Pawła II. O godz. 20.00 przy bardzo licznym udziale wiernych odbyła się Msza św., a później Apel Jasnogórski i zapalenie zniczy przy krzyżu misyjnym.

8 kwietnia – w plenerach chorzowskiego Skansenu odbyła się tradycyjna Droga Krzyżowa. Rozważania Drogi Krzyżowej przygotowała młodzież. W Drodze Krzyżowej, która na trwałe wpisuje się w przygotowanie przeżycia Triduum Paschalnego uczestniczyło wielu dorosłych parafian.

9 – 12 kwietnia – przeżywaliśmy Triduum Paschalne. W Wielki Czwartek uroczystej Mszy św. Wieczerzy Pańskiej przewodniczył ks. Eugeniusz Błaszczyk, a kazanie wygłosił ks. Marcin Wójcik. Liturgii Wielkopiątkowej przewodniczył ks. Marcin Wójcik natomiast głównym celebransem Mszy św. Wigilii Paschalnej był ks. Eugeniusz Błaszczyk. Procesja Rezurekcyjna odbyła się w poranek Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego.

W marcu i kwietniu – na budowie probostwa zostały wykonane dwie ubikacje (zewnętrzna i wewnętrzna) oraz w pomieszczenia duszpasterskich zostały wykonane posadzki.

19 kwietnia – ks. prob. Eugeniusz Błaszczyk obchodził 25 rocznicę święceń kapłańskich. Z tej okazji odbyła się uroczysta Msza św., w czasie, której Słowo Boże wygłosił ks. prof. Stefan Szymik MSF.

26 kwietnia – ks. prob. Eugeniusz Błaszczyk głosił Słowo Boże i zbierał kolektę na budowę nowego probostwa w parafii Ducha Św. w Chorzowie.

1 maja – w kościele św. Józefa w Górnośląskim Skansenie odbyła się uroczysta suma odpustowa sprawowana przez Metropolitę Górnośląskiego ks. abpa Damian Zimonia. Słowo Boże wygłosił kapelan Związku Górnośląskiego ks. kan. Paweł Buchta. Odpust w Skansenie inaugurował „Gody Śląskie”.

4 maja – w sanktuarium św. Floriana w Chorzowie odbyła się Msza św. w intencji mieszkańców Chorzowa sprawowana przez Metropolitę Górnośląskiego ks. abpa Damiana Zimonia. Razem z Arcybiskupem Mszę św. koncelebrowali proboszczowie chorzowskich parafii.

10 maja – odbyła się w naszej parafii uroczystość I Komunii św. oraz Wczesnej Komunii św.. Do I-szej Komunii św. przystąpiło 53 dzieci natomiast w wieku przedszkolnym po raz pierwszy przyjęło Pana Jezusa w Komunii św. 1 dziecko.

15 maja – odbyła się pielgrzymka dzieci komunijnych oraz ich opiekunów do sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie – Łagiewnikach. Ponadto odwiedziliśmy sanktuarium Matki Boskiej Szkaplerznej w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz nawiedziliśmy miejsce urodzin Jana Pawła II w Wadowicach.

17 maja – w naszym kościele 18 dzieci ze Społecznej Szkoły Podstawowej z Chorzowa – Batorego przystąpiło do I-szej Komunii św.

31 maja – odbyła się tradycyjna pielgrzymka młodzieńców i mężczyzn do Piekar Śl.. Z naszej parafii wyruszyła około 30-osbowa piesza pielgrzymka, którą poprowadził ks. Łukasz Stawarz. W czasie pielgrzymki Słowo Boże wygłosił ordynariusz diecezji Bielsko – Żywieckiej ks. bp Tadeusz Rakoczy zaś głównym celebransem był Metropolita Krakowski ks. kard. Stanisław Dziwisz.

4 czerwca – odbyła się uroczysta Msza św. sprawowana przez księży dekanatu Chorzów okazji 25 rocznicy święceń kapłańskich ks. prob. Eugeniusza Błaszczyka. Słowo Boże podczas tej Mszy św. wygłosił ks. kan. Tadeusz Pietrzyk, proboszcz parafii św. Floriana w Chorzowie.

11 czerwca – w uroczystość Bożego Ciała odbyła się tradycyjna procesja Boże-go Ciała, która w tym roku przeszła ulicami: Lwowską, Poniatowskiego i Konopnickiej. Ołtarze stały: I – na skrzyżowaniu ulic Lwowskiej i Poniatowskiego przygotowany przez młodzież z KSM-u.; II – pomiędzy ul. Poniatowskiego i Konopnickiej przygotowany przez parafialny Legion Maryi; III – na skrzyżowaniu ul. Konopnickiej i Roosevelta przygotowany przez rodziców dzieci komunijnych; IV – przy kościele św. Wawrzyńca przygotowany przez parafialną Radę Duszpasterską. Procesja odbyła się przy pięknej pogodzie i bardzo licznym udziale wiernych.

18 czerwca – odbyły się Msze św. w intencji dzieci przedszkolnych oraz ich wychowawców okazji zakończenia roku szkolnego oraz w intencji dzieci kl. VI z okazji zakończenia edukacji w Szkole Podstawowej.

19 czerwca – odbyła się Msza św. w intencji uczniów dzieci Szkoły Podstawowej nr 29 z okazji zakończenia Roku Szkolnego. W tym dniu rozpoczyna się w Kościele Katolickim Rok Kapłański, który potrwa do 19 czerwca 2010 roku. Ogłoszenie Roku Kapłańskiego jest związane ze 150 rocznicą śmierci św. Jana Marii Vianneya. Hasłem Roku Kapłańskiego jest „Wierność Chrystusa, wierność kapłana”.

W maju i czerwcu na budowie naszego probostwa zostały zakupione i zamontowane drzwi wewnętrzne (22 drzwi) oraz trwały prace wykończeniowe w łazienkach. Zostały również zakupione i zamontowane lampy w pomieszczeniach duszpasterskich.

Pod koniec czerwca przy kościele św. Wawrzyńca oraz Szkole Podstawowej nr 29 został oddany parking, który ma służyć obu społecznością. Parking ten został zrobiony przez władze naszego miasta, na prośbę p. Dyrektor Szkoły Podstawowej oraz ks. Proboszcza.

9 sierpnia – odbył się w naszym kościele odpust parafialny ku czci św. Wawrzyńca. Kaznodzieją odpustowym był ks. Łukasz Kleczka, prowadził już w naszej parafii misje parafialne oraz rekolekcje parafialne. Sumiastą odpustowym był pochodzący z naszej parafii ks. Krystian Kukowka, dyrektor Księgarni św. Jacka w Katowicach.

16 sierpnia – odbyła się tradycyjna pielgrzymka kobiet i dziewcząt do Piekar Śl. Z naszej parafii wyruszyła piesza pielgrzymka (około 40 osób), którą poprowadził ks. prob. Eugeniusz Błaszczyk. Kaznodzieją na tego-rocznej pielgrzymce był metropolita warszawski ks. abp Kazimierz Nycz.

W lipcu i sierpniu na naszej budowie trwało kafelkowanie łazienek oraz kuchni, ponadto zostały pomalowane wewnętrzne pomieszczenia na całym probostwie. W tym czasie zostały również zakupione 2 drzwi zewnętrznych oraz drzwi do salki katechetycznej i korytarza przed salką i kancelarią.

1 września – odbyła się Msza św. w intencji uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 29 z okazji rozpoczęcia Nowego Roku Szkolnego.

10 września – odbyła się Msza św. w intencji dzieci przedszkolnych oraz ich wychowawców i rodziców z okazji rozpoczęcia Nowego Roku Szkolnego. Dzieci w czasie Mszy św. otrzymały pierwsze swoje katechizmy, w czasie tej Mszy św. zostały również poświęcone podręczniki i przybory szkolne dzieciom klas pierwszych.

17 września – odbyła się w naszym kościele uroczysta Msza św. z okazji 25 rocznicy święceń kapłańskich ks. Prob. Eugeniusza Błaszczyka z udziałem Jego kolegów rocznikowych, a więc księży, którzy również przed 25 laty 19 kwietnia 1984 r. przyjęli święcenia kapłańskie. W czasie tej Mszy św. kazanie wygłosił ks. Łukasz Kleczka.

19 – 24 września – odbyła się parafialna pielgrzymka do Ostrej Bramy w Wilnie i innych sanktuariów Litwy oraz Polski Północnej. W czasie naszego pielgrzymowania nawiedzi-liśmy m. in. Ostrą Bramę oraz wiele kościołów Wilna, cmentarz na Rosie oraz górę Trzech Krzyży, ponadto byliśmy w Kownie, Szydłowie, Trokach, a także w Szawlach, gdzie na górze krzyży złożyliśmy krzyż parafialny. W Polsce nawiedziliśmy sanktuaria w Sejnach, Studzienicznej, Świętej Lipce, Różanymstoku i Warszawie.

26 września – odbyła się X dekanalna pielgrzymka do Matki Boskiej Piekarskiej. W ramach pielgrzymki odbyła się Droga Krzyżowa na kalwaryjskim wzgórzu oraz Msza św. Pielgrzymce przewodniczyła parafia św. Marii Magdaleny natomiast kazanie wygłosił ks. Dr Marian Wandrasz, diecezjalny duszpasterz rodzin. W homilii ks. Marian zapoznał nas z ideą peregrynacji Ikony Świętej Rodziny.

29 września – odbyła się pielgrzymka dzieci kl. III, które w maju przystąpiły do I Komunii św. oraz parafian do Matki Boskiej Częstochowskiej oraz Leśniowa.

1 października – rozpoczęła się w naszej parafii peregrynacja Ikony Świętej Rodziny. Peregrynacja rozpoczęła się od rodzin, w których w tym roku szkolnym dzieci przystąpią do sakramentu bierzmowania. Następnie ikona nawiedzi rodziny, których dzieci przystąpią do I Komunii św.

7 października – odbyła się w naszym kościele Msza św. w intencji członków Żywego Różańca. Po Mszy św. na nowym probostwie miało miejsce spotkanie członków przy kawie i ciastku. Obecnie Żywy Różaniec w naszej parafii liczy 4 Róże, po 20 członków każda.

11 października – w całym kościele w Polsce przeżywaliśmy IX Dzień Papieski pod hasłem: „Jan Paweł II – Papież wolności”. W tym dniu odbył się uroczysty Apel Jasno-górski oraz została przeprowadzona zbiórka na fundusz stypendialny „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

12 października – po długiej chorobie zmarł wieloletni proboszcz naszej parafii ks. Stanisław Krzoska. Eksportacja odbyła się 14 października w kościele św. Wawrzyńca. Mszy św. przewodniczył ks. Prob. Eugeniusz Błaszczyk, a kazanie wygłosił ks. dziek. Janusz Kwapiszewski, pierwszy prymicjant zmarłego ks. Stanisława. Uroczystościom pogrzebowym 15 października w kościele św. Antoniego przewodniczył ks. bp Gerard Bernacki, zaś kazanie wygłosił przyjaciel zmarłego ks. Jan Matysek. Zmarłego ks. Stanisława mimo złej pogody żegnały tłumy parafian i przyjaciół.

18 października – przed kościołem została przeprowadzona zbiórka na chorzowskie Hospicjum, które niesie pomoc medyczną, duchową i społeczną osobom z zaawansowaną chorobą nowotworową w ich domach oraz na oddziale stacjonarnym.

22 października – odbyła się w naszym kościele adoracja Najświętszego Sakramentu w ramach „wiecznej adoracji”.

16 listopada – odbyła się Msza św. w intencji parafialnego Legionu Maryi z okazji ich święta patronalnego.

19 listopada – odbyła się Msza św. w intencji naszych ministrantów oraz lektorów z okazji ich święta patronalnego

22 listopada – odbył się koncert z okazji św. Cecylii. Podczas koncertu wystąpiły dwie wokalistki: Małgorzata Fąferek oraz Marta Skutek oraz nasz organista Marcin Olszewski. Koncert był ubogacony występami naszych dzieci.

30 listopada – rozpoczęły się w naszym kościele Roraty. W czasie tegorocznych rorat korzystaliśmy z pomocy przygotowanych przez redakcje „Małego Gościa Niedzielnego” poświęconych postaci św. Jana Marii Vianneya w związku z przeżywanym Rokiem Kapłańskim, którego patronem jest św. Jan.

4 grudnia odbyła się w naszym kościele Msza św. w intencji górników, emerytów i rencistów oraz ich rodzin z okazji święta patronalnego św. Barbary.

8 grudnia – z okazji w święta patronalnego Dzieci Maryi odbyła się Msza św. w ich intencji oraz ich rodziców. W czasie tej Mszy św. grupa dzieci otrzymała medaliki i zo-stała przyjęta do grona Dzieci Maryi oraz został poświęcony nowy piękny sztandar Dzieci Mary. Jest to pierwszy sztandar jaki sobie ufundowała grupa parafialna dla siebie.

W grudniu został wykonany pomnik na grobie ks. Stanisława Krzoski, wieloletniego proboszcza naszej parafii, który zmarł 12 października br..

W grudniu zostały wykonane schody wewnętrzne oraz podłogi na naszym nowym probostwie. W ten sposób zostały zakończone prace wykończeniowe.