Kalendarium 2010

1 stycznia – dekretem ks. abp Damiana Zimonia ks. Eugeniusz Błaszczyk, proboszcz naszej parafii został mianowany dziekanem dekanatu Chorzów, wicedziekanem został ks. Zygmunt Błaszczok, proboszcz parafii św. Barbary, a ojcem duchownym ks. Emanuel Pietryga, proboszcz parafii św. Jadwigi w Chorzowie.

1 stycznia – rozpoczęła się peregrynacja Ikony Świętej Rodziny po rodzinach naszej parafii. Wcześniej Ikona nawiedziła rodziny dzieci i młodzieży, które w tym roku szkolnym przystąpią do sakramentu bierzmowania i eucharystii. Peregrynacja rozpoczęła się od mieszkańców ul. Rycerskiej.

12 stycznia – odbyło się spotkanie opłatkowe grup parafialnych Żywego Różańca i Legionu Maryi. Spotkanie rozpoczęło się Mszą św., a następnie na naszym nowym probostwie przy kawie i ciastku oraz wspólnym kolędowaniu miało miejsce dzielenie się opłatkiem.

16 stycznia – zakończyliśmy obchód kolędowy w parafii. Spośród ok.1150 rodzin, kapłana z wizyta duszpasterską przyjęło 850 co stanowi 65%.

19 stycznia – odbyła się wycieczko-pielgrzymka po ruchomych szopkach w naszej okolicy. Podczas pielgrzymki nawiedziliśmy szopki w kościele NSPJ w Chorzowie Batorym, Halembie, Panewnikach, Bojszowach i Bieruniu Starym.

24 stycznia – odbył się w naszym kościele koncert chóru Seraf z parafii NSPJ w Chorzowie Batorym. Chór zaprezentował nie tylko tradycyjne kolędy polskie, ale również wiele pięknych nieznanych kolęd z różnych zakątków świata. Występ był przerywany wspólnym kolędowaniem z uczestnikami.

31 stycznia – odbył się koncert zespołu wokalno-instrumentalnego „Jego jesteśmy” ze Świętochłowic – Zgody. Członkami zespołu są dzieci i młodzież i zaprezentowali oni kolędy oraz piosenki religijne w ciekawej interpretacji.

17 lutego – rozpoczęliśmy Wielki Post. Kazania pasyjne w czasie Drogi Krzyżowej głosił wikariusz parafii św. Józefa. w Chorzowie ks. Jan Sołtysik.

21 – 24 marca – odbyły się rekolekcje wielkopostne, które poprowadził ks. Robert Głodowski, saletyn, proboszcz w parafii w Busku na Ukrainie. Oprócz nauk ogólnych, swoje nauki stanowe mieli mężczyźni i kobiety, odbyły się również nauki dla rodziców i młodzieży, a także nabożeństwo dla chorych. Każdy dzień rekolekcji kończył się apelem rekolekcyjnym w czasie, którego ks. Robert zachwycał nas swoim pięknym śpiewem. W tych dniach rekolekcje szkolne miały również dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 29 w Chorzowie. W czasie rekolekcji dzieci uczestniczyły w specjalnie zorganizowanym programie rekolekcyjnym przygotowanym przez panią katechetkę Ewę Zastawną. Najlepsze klasy zdobyły puchar rekolekcyjny.

31 marca – w plenerach chorzowskiego Skansenu odbyła się tradycyjna Droga Krzyżowa. Rozważania Drogi Krzyżowej przygotowały poszczególne grupy parafialne: młodzież, ministranci Dzieci Maryi, Legion Maryi, grupa byłej młodzieży oazowej. W Drodze Krzyżowej mimo złej pogody, która na trwałe wpisuje się w przygotowanie przeżycia Triduum Paschalnego uczestniczyło bardzo wielu dorosłych parafian.

1 – 4 kwietnia – przeżywaliśmy Triduum Paschalne. W Wielki Czwartek uroczystej Mszy św. Wieczerzy Pańskiej przewodniczył oraz kazanie wygłosił ks. Eugeniusz Błaszczyk. Liturgii Wielkopiątkowej przewodniczył ks. Eugeniusz Błaszczyk natomiast kazanie wygłosił ks. Marcin Wójcik. Głównym celebransem Mszy św. Wigilii Paschalnej był ks. Marcin Wójcik. Procesja Rezurekcyjna odbyła się w poranek Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego.

5 kwietnia – w poniedziałek wielkanocny w ramach peregrynacji relikwii św. Floriana po dekanacie Chorzów, gościliśmy oraz oddaliśmy hołd relikwiom Patrona Naszego miasta. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. prob. Eugeniusz Błaszczyk, po każdej Mszy św. odbyło się krótkie nabożeństwo oraz była możliwość ucałowania relikwii św. Floriana.

7 kwietnia – na nowym probostwie przy kościele zamieszkał ks. prob. Eugeniusz Błaszczyk.

8 kwietnia – odbyło się w naszym kościele bierzmowanie grupy 38 młodych naszej parafii. Szafarzem tego sakramentu był ks. bp Gerard Bernacki. W czasie Mszy św. w obecności ks. Biskupa, ks. Proboszcz podziękował gospodarzom domu, w którym przez 10 lat mieściło się tymczasowe probostwo: ks. kan. Stanisławowi Stopce i p. Józefie Augustyn.

10 kwietnia – pod Smoleńskiem w katastrofie lotniczej zginął prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński wraz z małżonką Marią oraz parlamentarzyści sejmu i senatu i wiele ważnych osób w naszym kraju. W całym kraju ogłoszono żałobę narodową. W naszym kościele 13 kwietnia odbyła się Msza św. w intencji Lecha Kaczyńskiego i poległych pod Smoleńskiem, a 14 kwietnia w Chorzowskim Centrum Kultury odbył się „Wieczór Pamięci” poświęcony ofiarom katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem.

1 maja – w kościele św. Józefa w Górnośląskim Skansenie odbyła się uroczysta suma odpustowa sprawowana przez biskupa pomocniczego naszej Archidiecezji, pochodzącego z Chorzowa ks. bpa Józefa Kupnego. Słowo Boże wygłosił kapelan Związku Górnośląskiego ks. kan. Paweł Buchta. Odpust w Skansenie inaugurował „Gody Śląskie”.

2 maja – odbył się w naszej parafii koncert muzyki religijnej na fletni Pana w wykonaniu p. Artura Thomasa.

4 maja – w sanktuarium św. Floriana w Chorzowie odbyła się Msza św. w intencji mieszkańców Chorzowa sprawowana przez biskupa pomocniczego ks. bpa Józefa Kup-nego. Razem z Księdzem Biskupem Mszę św. koncelebrowali proboszczowie chorzowskich parafii.

9 maja – odbyła się w naszej parafii uroczystość I Komunii św.. Do I-szej Komunii św. przystąpiło 35 dzieci.

14 maja – odbyła się pielgrzymka dzieci komunijnych oraz ich opiekunów do sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie – Łagiewnikach. Ponadto odwiedziliśmy sanktuarium Matki Boskiej Szkaplerznej w Czernej oraz nawiedziliśmy sanktuarium Krzyża Świętego w Mogile.

16 maja – w naszym kościele 24 dzieci ze Społecznej Szkoły Podstawowej z Chorzowa – Batorego przystąpiło do I-szej Komunii św..

18 – 29 maja odbyła się parafialna pielgrzymka po sanktuariach Francji. Pielgrzym-ka została zorganizowana wraz z parafią Matki Boskiej Wszechpośredniczki Łask z Wodzisławia Jedłownika. W czasie pielgrzymki nawiedziliśmy między innymi: miejsca objawień Matki Boskiej w Lourdes i La Salette oraz Rue de Bac w Paryżu; miejsce objawień Serca Jezusowego Paray-le-Monial, modliliśmy się u grobu św. Jana Vianney’a w Ars, św. Bernadety w Nevers, św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Lisieux, św. Marcina w Tours. W Paryżu byliśmy na wieży Eiffla, zwiedzaliśmy katedrę Notre Dame i bazylikę Sacre Coeur, spacerowaliśmy słynną Chanse Lizee zatrzymując się przy Łuku Tryumfalnym, wieczorem odbyliśmy rejs stateczkiem po Sekwanie. Na koniec naszego pielgrzymowania zatrzymaliśmy się w pięknym włoskim sanktuarium w Spiazzi.

W maju – na wielu terenach Polski z powodu gwałtownych deszczy wystąpiły z brzegów rzeki zalewając wiele domów. Powódź dotknęła również tereny naszej Archidiecezji. Na rzecz powodzian przeprowadzono zbiórkę pieniężną przed naszym kościołem w czasie, której nazbierano 4500 zł.. Pieniądze przekazano Caritas naszej Archidiecezji.

30 maja – odbyła się tradycyjna pielgrzymka młodzieńców i mężczyzn do Piekar Śl.. Z naszej parafii wyruszyła około 30-osbowa piesza pielgrzymka, którą poprowadzili nasi klerycy Przemysław Nowak i Przemysław Malinowski. W czasie pielgrzymki Słowo Boże wygłosił ks. kard. Joachim Meissner z Kolonii zaś głównym celebransem był Metropolita Krakowski ks. kard. Franciszek Macharski.

3 czerwca – w uroczystość Bożego Ciała odbyła się tradycyjna procesja Bożego Ciała, która w tym roku przeszła ulicami: Lwowską, Mościckiego i Paderewskiego. Ołtarze stały: I – na początku ulicy Mościckiego przygotowany przez mieszkańców i Radę Parafialną.; II – na końcu ul. Mościckiego przygotowany przez rodziców dzieci komunijnych; III – na Paderewskiego przygotowany przez rodzi-nę Oleś; IV – przy kościele św. Wawrzyńca przygotowany przez młodzież. Procesja odbyła się przy pięknej pogodzie i bardzo licznym udziale wiernych.

24 czerwca – odbyły się Msze św. w intencji dzieci przedszkolnych oraz ich wychowawców okazji zakończenia roku szkolnego.

25 czerwca – odbyła się Msza św. w intencji uczniów dzieci Szkoły Podstawowej nr 29 z okazji zakończenia Roku Szkolnego.

Pod koniec czerwca – parafia nasza otrzymała nowy numer telefonu: 32 780 99 61. Zmiana została spowodowana tym, że Telekomunikacja Polska odmówiła przeniesienia starego numeru na nowe probostwo, ze względu na brak możliwości technicznych. Obecnie parafia korzysta z telefonii firmy Telpol.

8 sierpnia – odbył się w naszym kościele odpust parafialny ku czci św. Wawrzyńca. Kaznodzieją odpustowym był ks. Łukasz Stawarz, wikariusz naszej parafii w latach 2005 – 2007.

W czerwcu w Piekarach Śl. odbył się ogólnodiecezjalny turniej piłkarski. Po eliminacjach dekanalnych, w których drużyna z naszej parafii na poziomie szkół średnich zajęła pierwsze miejsce, reprezentowała dekanat chorzowski w tym turnieju. Również w turnieju ogólnodiecezjalnym zdobyła 1 miejsce i zdobyła tytuł mistrzów ministrantów archidiecezji katowickiej na poziomie diecezjalnym w kategorii „open”. Nasze barwy reprezentowali następujący ministranci: Adrian Bluszcz, Marcin Giziński, Łukasz Kołodziejczyk, Grzegorz Szpila, Rafał Stępień, Arkadiusz Tabor.

22 sierpnia – odbyła się tradycyjna pielgrzymka kobiet i dziewcząt do Piekar Śl. pod hasłem „Bądźmy świadkami miłości”. Z naszej parafii wyruszyła około 50-osobowa grupa pieszych pielgrzymów, którą poprowadzili Przemek Nowak i Przemek Malinowski, klerycy z naszego Seminarium Duchownego.

W sierpniu została przeprowadzona wymiana instalacji przeciw pożarowej na nowoczesną instalację ostrzegania ppoż. Przeprowadzony remont został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

W sierpniu i wrześniu na naszym kościele została przeprowadzona konserwacja zewnętrzna. Po oczyszczeniu kościoła karcherem z glonów i brudu, został nasz kościół trzykrotnie pomalowany odpowiednim środkiem konserwującym. W sfinansowaniu tej inwestycji pomagał nam Urząd Naszego Miasta.

2 września – podczas Mszy św. szkolnej podziękowaliśmy dotychczasowemu wikaremu ks. Marcinowi Wójcikowi za trzyletnią posługę w naszej parafii. Powitaliśmy również nowego wikariusza ks. Łukasza Kotyńskiego. Ks. Łukasz przyszedł do nas z parafii ścięcia św. Jana Chrzciciela w Mysłowicach natomiast ks. Marcin został skierowany dekretem ks. Biskupa do pracy duszpasterskiej w Pawłowicach Śl..

9 września – odbyła się Msza św. w intencji dzieci przedszkolnych oraz ich wychowawców i rodziców z okazji rozpoczęcia nowego Roku Szkolnego.

19 września – w naszej parafii powitaliśmy relikwie św. Ojca Pio, która parafia nasza otrzymała od Generała Ojców Kapucynów. Okolicznościowe kazania wygłosił ks. Proboszcz. Są to relikwie I stopnia.

28 listopada – rozpoczął się Nowy Rok Liturgiczny. Hasłem tegorocznego Roku Liturgicznego są słowa: „W komunii z Bogiem”, ma on jeszcze bardziej przybliżać Słowa Boże wiernym.

29 listopada – rozpoczęły się w naszym kościele Roraty. W czasie tegorocznych rorat korzystaliśmy z pomocy przygotowanych przez redakcję „Małego Gościa Niedzielnego”, które nawiązywały w swojej treści do przeżywanego Roku Liturgicznego. W czasie rorat dzieciom zostały przybliżone niektóre postacie biblijne.

4 grudnia odbyła się w naszym kościele Msza św. w intencji górników, emerytów i rencistów oraz ich rodzin z okazji święta patronalnego św. Barbary.

8 grudnia – z okazji w święta patronalnego Dzieci Maryi odbyła się Msza św. w ich intencji oraz ich rodziców. W czasie tej Mszy św. grupa dzieci otrzymała medaliki i została przyjęta do grona Dzieci Maryi.

25 grudnia – w czasie Mszy św. pasterskiej została zaprezentowana stajenka wykonana dla naszego kościoła przez p. Antoniego Nowoka. Pan Antoni rozbudowując starą stajenkę dodał nowe elementy takie jak: wiatrak, młyn, panoramę Betlejem, modele domków, dwie dzwonnice i nowa stajnia dla zwierząt. Stajenka została rozłożona na bocznym ołtarzu i starej ambonie. Reportaż o nowej stajence ukazał się w „Chorzowianinie” oraz w miejscowej telewizji „Telpol”.