Kalendarium 2011

19 lutego – odbyło się spotkanie przy kawie i piosence przygotowane przez parafialna Radę Duszpasterską. Spotkanie po raz pierwszy odbyło się w nowym budynku probostwa. Śpiewy i piosenki były prowadzone przez naszego wikarego ks. Łukasza Kotyńskiego oraz organistę Jana Solorza.

9 marca – rozpoczęliśmy Wielki Post. Kazania pasyjne w czasie Drogi Krzyżowej głosił wikariusz naszej parafii ks. Łukasza Kotyński.

13 marca – w bazylice Piekarskiej z rąk ks. abpa Damiana Zimonia święcenia diakonatu otrzymał nasz parafianin ks. diak. Przemysław Nowak.

26 marca – odbyła się pielgrzymka grupy dzieci Marii oraz ministrantów do sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach. Modlono się także przy grobie poległego przed rokiem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

27 – 30 marca – odbyły się rekolekcje wielkopostne, które poprowadził ks. Jacek Kotisz, pracujący w Czechach. Oprócz nauk ogólnych, swoje nauki stanowe mieli mężczyźni i kobiety, odbyły się również nauki dla rodziców, a także nabożeństwo dla chorych. We wtorek odbyła się również rekolekcyjna Droga Krzyżowa wokół naszego kościoła. W tych dniach rekolekcje szkolne miały również dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 29 w Chorzowie. W czasie rekolekcji dzieci uczestniczyły w specjalnie zorganizowanym programie rekolekcyjnym przygotowanym przez panią katechetkę Ewę Zastawną i ks. Łukasza Kotyńskiego. W ramach rekolekcji odbyły się spotkania z redakcją „Małego Gościa Niedzielnego” oraz spotkanie piosenką religijną w wykonaniu zespołu „Trąbki Jerycha” Najlepsze klasy zdobyły puchar rekolekcyjny.

2 kwietnia – obchodziliśmy 6 rocznicę śmierci sługi Bożego Jana Pawła II, o godz. 21.00 odbył się uroczysty Apel jasnogórski przygotowany przez naszą młodzież z udziałem zespołu ”Anima”, Msza św. w intencji Papieża odbyła się następnego dnia.

10 kwietnia – obchodziliśmy I rocznicę tragedii pod Smoleńskiem. W intencji p. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz wszystkich ofiar tragedii smoleńskiej odbyła się Msza św.

14 kwietnia – wystąpiła w naszym kościele z koncertem pieśni postnych schola „Nativitatis”.

17 kwietnia – Dzieci Maryi przygotowały nabożeństwo modlitewno-refleksyjne „Ave Crux” czyli adorację krzyża z Janem Pawłem II.

20 kwietnia – w plenerach chorzowskiego Skansenu odbyła się tradycyjna Droga Krzyżowa. Rozważania Drogi Krzyżowej przygotowały poszczególne grupy parafialne: młodzież, ministranci, Dzieci Maryi, Legion Maryi, grupa byłej młodzieży oazowej. W czasie Drogi Krzyżowej młodzież wraz z ks. Łukaszem przygotowała scenki do poszczególnych stacji Drogi Krzyżowej. W Drodze Krzyżowej, która na trwałe wpisuje się w przygotowanie przeżycia Triduum Paschalnego uczestniczyło bardzo wielu dorosłych parafian.

21 – 23 kwietnia – przeżywaliśmy Triduum Paschalne. W Wielki Czwartek uroczystej Mszy św. Wieczerzy Pańskiej przewodniczył oraz kazanie wygłosił ks. Eugeniusz Błaszczyk. Liturgii Wielkopiątkowej przewodniczył ks. Eugeniusz Błaszczyk natomiast kazanie wygłosił ks. Łukasz Kotyński. Głównym celebransem Mszy św. Wigilii Paschalnej był ks. Łukasz Kotyński. Procesja Rezurekcyjna odbyła się w poranek Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego.

1 maja – w Rzymie odbyła się beatyfikacja Jana Pawła II. Beatyfikacji dokonał papież Benedykt XVI. W tym dniu w kościele św. Józefa w Górnośląskim Skansenie odbyła się uroczysta suma odpustowa, której przewodniczył oraz homilię wygłosił ks. prob. Eugeniusz Błaszczyk, w czasie tej Mszy św. dziękowaliśmy za beatyfikację Jana Pawła II. Odpust w Skansenie inaugurował „Gody Śląskie”.

2 maja – odbyła się parafialna dziękczynna Msza św. za beatyfikację bł. Jana Pawła II zakończona Apelem Jasnogórskim. W czasie Mszy św. postanowiliśmy zakończyć Apele Jasnogórskie każdego 2-go danego miesiąca na pamiątkę śmierci Jana Pawła II, a rozpocząć Apele Jasnogórskie w dni związane z Janem Pawłem II takie jak: 2 kwietnia – dzień śmierci Jana Pawła II, 18 maja – dzień Jego narodzin, 20 czerwca – dzień chrztu, 16 październik – dzień wyboru na Stolicę Piotrową, 22 października – wspomnienie bł. Jana Pawła II.

4 maja – w sanktuarium św. Floriana w Chorzowie odbyła się Msza św. w intencji mieszkańców Chorzowa sprawowana przez Metropolitę Górnośląskiego ks. abpa Damiana Zimonia. Razem z Księdzem Biskupem Mszę św. Koncelebrowali proboszczowie chorzowskich parafii.

8 maja – odbyła się w naszej parafii uroczystość I Komunii św.. Do I-szej Komunii św. przystąpiło 39 dzieci. W tym dniu również 2 dzieci przystąpiło do Komunii św. w wieku przedszkolnym.

13 maja – odbyła się pielgrzymka dzieci komunijnych oraz ich opiekunów do sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie – Łagiewnikach. Ponadto odwiedziliśmy sanktuarium Matki Bożej Kalwaryjskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz nawiedziliśmy Wadowice – miejsce urodzenia bł. Jana Pawła II.

15 maja – w naszym kościele 14 dzieci ze Społecznej Szkoły Podstawowej z Chorzowa – Batorego przystąpiło do I-szej Komunii św..

18 maja – odbyła się przy naszym kościele plenerowa wystawa zdjęć papieskiego fotografa Arturo Mari pt. „Bł. Jana Paweł II – Droga do świętości”. Wystawa się zbiegła 91 rocznicą urodzin bł. Jana Pawła II i przy pięknej pogodzie nawiedziło ją wielu uczestników, zapowiedzi o wystawie ukazały się również w diecezjalnym radiu EM. Wieczorem uczestniczyliśmy w Apelu Jasnogórskim.

29 maja – odbyła się tradycyjna pielgrzymka młodzieńców i mężczyzn do Piekar Śl.. Z naszej parafii wyruszyła około 30- osobowa piesza pielgrzymka, którą poprowadził ks. prob. Eugeniusz Błaszczyk oraz nasi klerycy ks. diak. Przemy-sław Nowak i Przemysław Malinowski. W czasie pielgrzymki Słowo Boże wy-głosił ks. bp Andrzej Czaja, biskup opolski zaś głównym celebransem był Prymas Polski ks. abp Józef Kowalczyk.

30 maja – 3 czerwca odbyła się parafialna pielgrzymka po sanktuariach Węgier i Słowacji. W czasie pielgrzymowania nawiedziliśmy sanktuarium Mat-ki Bożej w Lewoczy, w Starych Horach, Nitrze i Słowackim Betlejem (Słowacja) ponadto zwiedziliśmy Spiski Zamek i Spiską Kapitułę – słowacki Rzym, Bańską Bystrzycę, Bańską Szczawnicę, Topolcany oraz niektórzy skorzystali termalnych kąpieli w Sturowie. Natomiast na Węgrzech modliliśmy się w sanktuarium w Esztergom oraz zwiedzaliśmy Budapeszt.

5 czerwca – gościliśmy w naszej parafii ks. Blaise Quedraogo z Burkina Faso, który na-leży do jednego z najuboższych afrykańskich krajów. Ks. Blaise wygłosił słowo Boże oraz zebrał kolektę na parafię, w której pełni misję pasterską.

16 czerwca – odbyła się Msze św. w intencji dzieci przedszkolnych oraz ich wychowawców z okazji zakończenia roku szkolnego, dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy z okazji zakończenia roku szkolnego.

22 czerwca – odbyła się Msza św. w intencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 29 z okazji zakończenia roku szkolnego.

23 czerwca – w uroczystość Bożego Ciała odbyła się tradycyjna procesja Bożego Ciała, która w tym roku przeszła ulicami: Lwowską, Poniatowskiego i Konopnickiej. Ołtarze stały: I – na rogu Lwowskiej i Konopnickiej przygotowany przez młodzież.; II – na skrzyżowaniu ul. Poniatowskiego i Konopnickiej przygotowany przez Dzieci Marii; III – na skrzyżowaniu Roosevelta i Konopnickiej przygotowany przez p. Katechetkę i rodziców dzieci komunijnych; IV – przy probostwie przygotowany przez Legion Maryi. Procesja odbyła się przy pięknej pogodzie i bardzo licznym udziale wiernych.

3 lipca – gościliśmy w naszej parafii pochodzącego z Jaśkowic misjonarza w Ekwadorze ks. Włodzimierza Wronę, werbistę, który wygłosił Słowo Boże oraz zebrał kolektę, na prowadzone przez siebie misje.

14 sierpnia – odbył się w naszym kościele odpust parafialny ku czci św. Wawrzyńca. Kaznodzieją odpustowym był ks. dr Tadeusz Czakański, rekolekcjonista diecezjalny.

21 sierpnia – odbyła się tradycyjna pielgrzymka kobiet i dziewcząt do Piekar Śl. pod hasłem „W komunii z Bogiem”. Z naszej parafii wyruszyła około 40-osobowa grupa pieszych pielgrzymów, którą poprowadził ks. dk Przemysław Nowak. Kazania na wzgórzu piekarskim wygłosił ks. abp Mieczysław Mokrzycki z Lwowa, wieloletni sekretarz bł. Jana Pawła II.

1 września – odbyła się Msza św. w intencji dzieci Szkoły Podstawowej nr 29 w Chorzowie oraz ich wychowawców i rodziców z okazji rozpoczęcia nowego Roku Szkolnego.

24 września – odbyła się XI dekanalna pielgrzymka do Matki Boskiej Piekarskiej. W ramach pielgrzymki odbyła się Droga Krzyżowa na kalwaryjskim wzgórzu oraz Msza św.. Pielgrzymce przewodniczyła parafia św. Jadwigi w Chorzowie natomiast kazanie wygłosił ks. prał. Marek Gancarczyk redaktor naczelny Gościa Niedzielnego.

25 września – przed kościołem została przeprowadzona zbiórka na chorzowskie Hospicjum, które niesie pomoc medyczną, duchową i społeczną osobom z zaawansowaną chorobą nowotworową w ich domach oraz na oddziale stacjonarnym.

27 września – odbyła się pielgrzymka dzieci kl. III, które w maju przystąpiły do I Komunii św. oraz parafian do Matki Boskiej Częstochowskiej oraz Leśniowa.

We wrześniu rozpoczęliśmy prace wokół zewnętrznych elewacji naszego probostwa.

1 października – parafia nasza otrzymała od p. Marii Krzoska relikwie św. Tere-sy od Dzieciątka Jezus, po raz pierwszy można było oddać cześć św. Teresie od Dzieciątka Jezus przez oddanie czci relikwiom.

9 października – w całym kościele w Polsce przeżywaliśmy XI Dzień Papieski pod hasłem: „Jan Paweł II – człowiek modlitwy”. W tym dniu odbył się uroczysty Apel Jasnogórski oraz została przeprowadzona zbiórka na fundusz stypendialny „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

22 października – odbyła się w naszym kościele adoracja Najświętszego Sakramentu w ramach „wiecznej adoracji”. W liturgii tego dnia pierwszy raz wspominaliśmy bł. Jana Pawła II.

27 października – odbyło się piękne spotkanie z poezją ks. Jana Twardowskiego pt. „Szkole uczuć ks. Jana Twardowskiego”. Spotkanie to przygotowały dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 29 razem z p. katechetką Ewą Zastawną oraz młodzież oazowa.

29 października – ogłoszono, że nowym arcybiskupem katowickim po przejściu na emeryturę dotychczasowego ks. abpa Damiana Zimonia z woli Ojca Świętego Benedykta XVI został dotychczasowy biskup tarnowski Wiktor Skworc.

11 listopada – odbyła się w naszym kościele uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny, po Mszy św. Dzieci Maryi przygotowały spotkanie patriotyczno-religijne z piosenką i poezją.

13 listopada – w czasie Mszy św. podziękowaliśmy p. Andrzejowi Golda za wieloletnie prowadzenie nauk przedślubnych i Poradni Życia Rodzinnego w naszej parafii, funkcję tę przejęła nasza parafianka p. mgr Anna Maliszewska.

16 listopada – odbyła się Msza św. w intencji parafialnego Legionu Maryi z okazji ich święta patronalnego.

20 listopada – odbył się naszym kościele koncert pieśni o śmierci w wykonaniu „Scholi Cantorum Minorum Chosoviensis”. W tym dniu w Katowicach w katedrze Chrystusa Króla podziękowano ks. abpowi Damianowi Zimoniowi za ponad 26 służbę w Archidiecezji Katowickiej.

25 listopada – odbyła się Msza św. w intencji naszych ministrantów oraz lektorów z okazji ich święta patronalnego. W czasie tej Mszy św. 7 nowych chłopców rozpoczęło służbę ministrancką.

26 listopada – w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach odbył się ingres nowego Metropolity Katowickiego ks. abpa Wiktora Skworca.

27 listopada – rozpoczął się Nowy Rok Liturgiczny. Hasłem tegorocznego Roku Liturgicznego są słowa: „Kościół naszym domem”. W tym dniu gościliśmy w naszej parafii s. Cecylię z Ruchu Szensztackiego, która wygłosiła Słowo Boże na temat powołania oraz przedstawiła kult Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej.

28 listopada – rozpoczęły się w naszym kościele Roraty. W czasie tegorocznych rorat korzystaliśmy z pomocy przygotowanych przez redakcje „Małego Gościa Niedzielnego”, które przybliżały dzieciom postać bł. Jana Pawła II.

4 grudnia odbyła się w naszym kościele Msza św. w intencji górników, emerytów i rencistów oraz ich rodzin z okazji święta patronalnego św. Barbary.

8 grudnia – z okazji w święta patronalnego Dzieci Maryi odbyła się Msza św. w ich intencji oraz ich rodziców.

W grudniu – zakończyliśmy zewnętrzną elewację naszego probostwa, tym samym została zakończona jego budowa.

W grudniu – w okresie przedświątecznym została przeprowadzona akcja „Świąteczna paczka”, w ramach akcji ponad 90 dzieci zostało obdarowane paczkami przygotowanymi przez parafian.