Kalendarium 2012

25 marca – w katedrze Chrystusa Króla ks. abp Wiktor Skworc ustanowił nowych Nadzwyczajnych Szafarzy Eucharystii. W tej posłudze zostało ustanowionych również dwóch naszych parafian: p. Jerzy Mańdok i p. Maciej Maliszewski. Będą oni zanosili Eucharystię naszym chorym w niedzielę oraz pomagali przy rozdawaniu Komunii św. w naszym kościele.

27 – 30 marca – odbyły się rekolekcje wielkopostne, które poprowadził o. Paweł Porwit, Karmelita Bosy. Oprócz nauk ogólnych, swoje nauki stanowe mieli mężczyźni i kobiety, odbyły się również nauki dla rodziców, a także nabożeństwo dla chorych. W tych dniach rekolekcje szkolne miały również dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 29 w Chorzowie. W czasie rekolekcji dzieci uczestniczyły w specjalnie zorganizowanym programie rekolekcyjnym przygotowanym przez panią katechetkę Ewę Zastawną i ks. Łukasza Kotyńskiego. W ramach rekolekcji dzieci poznawały patronów chorzowskich kościołów. Najlepsze klasy zdobyły puchar rekolekcyjny.

1 kwietnia – w niedzielę Palmową Dzieci Marii przygotowały nabożeństwo modlitewno-refleksyjne „Ave Crux”.

4 kwietnia – w plenerach chorzowskiego Skansenu odbyła się tradycyjna Droga Krzyżowa. Rozważania Drogi Krzyżowej przygotowały poszczególne grupy parafialne: młodzież, ministranci, Dzieci Marii, Legion Marii, grupa „Oazy+”. W czasie Drogi Krzyżowej młodzież wraz z ks. Łukaszem przygotowała scenki do poszczególnych stacji Drogi Krzyżowej. W Drodze Krzyżowej po raz pierwszy uczestniczyło Chorzowskie Bractwo Rycerskie Bożogrobców. W Drodze Krzyżowej, która na trwałe wpisuje się w przygotowanie przeżycia Triduum Paschalnego uczestniczyło bardzo wielu dorosłych parafian.

5 – 8 kwietnia – przeżywaliśmy Triduum Paschalne. W Wielki Czwartek uroczystej Mszy św. Wieczerzy Pańskiej przewodniczył ks. Eugeniusz Błaszczyk zaś kazanie wygłosił ks. Stanisław Michałowski. Liturgii Wielkopiątkowej przewodniczył ks. Eugeniusz Błaszczyk natomiast kazanie wygłosił ks. Łukasz Kotyński. Głównym celebransem Mszy św. Wigilii Paschalnej był ks. Łukasz Kotyński. Procesja Rezurekcyjna odbyła się w poranek Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. W czuwaniu przy Bożym Grobie uczestniczyło Chorzowskie Bractwo Rycerskie Bożogrobców.

15 kwietnia – od Niedzieli Miłosierdzia Bożego w Chorzowie w kościele św. Jadwigi ruszył stały konfesjonał. Codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 12.00 i od 15.30 do 17.30 można przyjąć sakrament pokuty, dyżury pełnią kapłani dekanatu Chorzów. Posługa w konfesjonale została przyjęta bardzo pozytywnie przez mieszkańców naszego miasta.

22 kwietnia – rozpoczął się Tydzień Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i Życia Konsekrowanego. Hasłem tego Tygodnia są słowa: „Powołanie darem miłości Boga”.

26 kwietnia – odbyło się ostatnie spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Dekretem ks. abpa Wiktora Skworca 20 maja w całej archidiecezji katowickiej odbędą się wybory do Parafialnych Rad Duszpasterskich. Z urzędu do PRD należą kapłani pracujący w para-fii, nominowani przez ks. proboszcza przedstawiciele grup parafialnych oraz wybrani przez parafian członkowie.

1 maja – w kościele św. Józefa w Górnośląskim Skansenie odbyła się uroczysta suma odpustowa, której przewodniczył ks. prob. Eugeniusz Błaszczyk, homilię wygłosił kapelan Związku Górnośląskiego ks. kan. Paweł Buchta. We Mszy św. uczestniczył misjonarz z Kamerunu ks. Wojciech Grzywocz, kolekta zebrana w czasie mszy św. została przeznaczona na misje prowadzone przez ks. Wojciecha. Odpust w Skansenie inaugurował „Gody Śląskie”.

4 maja – w sanktuarium św. Floriana w Chorzowie odbyła się Msza św. w intencji mieszkańców Chorzowa sprawowana przez nowego Metropolitę Górnośląskiego ks. abpa Wiktora Skworca. Razem z Księdzem Biskupem Mszę św. koncelebrowali proboszczowie chorzowskich parafii.

6 maja – odbyła się w naszej parafii uroczystość I Komunii św.. Do I-szej Komunii św. przystąpiło 43 dzieci. W tym również 2 dzieci przystąpiła do Komunii św. w wieku przedszkolnym.

11 maja – odbyła się pielgrzymka dzieci komunijnych oraz ich opiekunów do sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie – Łagiewnikach. Ponadto odwiedziliśmy sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Czernej oraz byliśmy u Ojców Benedyktynów w Tyńcu.

11 maja – grupa naszej młodzieży w kościele św. Jadwigi w Chorzowie z rąk ks. prał. Rudolfa Broma przyjęła sakrament bierzmowania. W tym roku zgodnie z dekretem ks. abpa Wiktora Skworca sakrament bierzmowania był udzielany w wyznaczonych parafiach poszczególnych dekanatów, nasza więc młodzież otrzymała ten sakrament w parafii św. Jadwigi razem z młodzieżą z parafii św. Jadwigi i św. Marii Magdaleny.

12 maja – ks. diakon Przemysław Nowak z rąk ks. abpa Wiktora Skworca otrzymał sakrament kapłaństwa. Razem z ks. Przemkiem sakrament ten przyjęło 23 innych diakonów. Nowi księża noeprezbiterzy zasilą grono kapłanów archidiecezji katowickiej.

13 maja – odbyły się w naszej parafii prymicje ks. Przemysława Nowaka. Ks. Neoprezbiter wypisał na swoim prymicyjnym obrazku słowa: „Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił”. Kaznodzieją prymicyjnym był ks. Łukasz Stawarz, były nasz wikary. W następnych dniach ks. Neoprezbiter również sprawował Msze św. dla grup parafialnych: Żywego Różańca, Legionu Maryi, ministrantów, Dzieci Maryi, oazy młodzieżowej oraz Oazy+; po Mszach św. odbyły się spotkania ks. Neoprezbitera na probostwie.

20 maja – zgodnie z dekretem ks. abpa Wiktora Skworca odbyły się w całej archidiecezji katowickiej wybory do Parafialnych Rad Duszpasterskich. Również takie wybory odbyły się w naszej parafii. Oddano 180 ważnych głosów, spośród 12 kandydatów wybrano 9 członków PRD. Najwięcej głosów otrzymała p. Halina Fąferek, a następnie p. Andrzej Sroczyński i Paweł Cebula. Ponadto wybrani zostali: Gruszczak Jolanta, Nowak Marek, Maliszewska Anna, Matjaszyk Sabina, Spałek Celina i Wrona Anna.

20 maja – w naszym kościele 12 dzieci ze Społecznej Szkoły Podstawowej z Chorzowa – Batorego przystąpiło do I-szej Komunii św..

20 maja – odbył się w naszym kościele koncert muzyki dawnej w wykonaniu zespołu „Contra bellum”.

21 – 29 maja – odbyła się parafialna samolotowo-autokarowa pielgrzymka do Fatimy i Santiago de Compostela. Ponadto zwiedziliśmy Madryt, Lizbonę, Porto, Coimbrę, Sala-mankę. Modliliśmy się w Avili – w miejscu działalności św. Teresy i Jana od Krzyża. Zwiedzaliśmy piękne opactwa w Tomar, Bathali i Alkobasie oraz pielgrzymowaliśmy do małego pięknego sanktuarium nad oceanem Atlantyckim w Nazare.

21 czerwca – odbyły się w naszej parafii wybory wiernych świeckich do Archidiecezjalnej Rady Duszpasterskiej dekanatu Chorzów. Spośród 9 przedstawicieli poszczególnych Parafialnych Rad Duszpasterskich z parafii naszego dekanatu zo-stał wybrany p. Mariusz Tracz z parafii św. Antoniego.

22 czerwca – odbyły się w naszej parafii wybory kapłanów do Archidiecezjalnej Rady Duszpasterskiej okręgu wyborczego Chorzów. Po wyborach w poszczególnych dekanatach naszego okręgu wyborczego, zostali zgłoszeni kapłani wybrani w poszczególnych dekanatach. Wyboru dokonywali dziekani okręgu wyborczego Chorzów obejmującego następujące dekanaty: Chorzów, Kochłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śl., Siemianowice Śl. i Świętochłowice. W wyniku wyborów został wybrany ks. Czesław Centner z parafii św. Józefa w Świętochłowicach Zgodzie.

29 czerwca – odbyła się Msza św. w intencji uczniów dzieci Szkoły Podstawowej nr 29 z okazji zakończenia Roku Szkolnego.

15 – 28 czerwca oraz 12 – 30 sierpnia – dekretem ks. bpa Józefa Kupnego został skierowany do naszej parafii ks. neoprezbiter Przemysław Nowak.

12 sierpnia – odbył się w naszym kościele odpust parafialny ku czci św. Wawrzyńca. Kaznodzieją odpustowym i sumistą był ks. dr Adam Pawlaszczyk, pracownik Sądu Biskupiego w Katowicach zamianowany przez ks. abpa Wiktora Skworca od 1 września nowy Kanclerz Kurii Metropolitarnej w Katowicach.

19 sierpnia – odbyła się tradycyjna pielgrzymka kobiet i dziewcząt do Piekar Śl. pod hasłem „Kościół naszym domem”. Z naszej parafii wyruszyła około 50-osobowa grupa pieszych pielgrzymów, którą poprowadził ks. prob. Eugeniusz Błaszczyk oraz nasz kleryk Przemysław Malinowski. Kazania na wzgórzu piekarskim wygłosił ks. bp Jan Kopiec.

30 sierpnia – pożegnaliśmy ks. neoprezbitera Przemysława Nowaka, który czasie wakacji pełnił w naszej parafii funkcje wikariusza. Ks. Neoprezbiter dekretem ks. bpa Józefa Kupnego na swoja pierwszą placówkę został skierowany do parafii Matki Bożej Różańcowej w Rudzie Śl.

3 września – odbyła się Msza św. w intencji dzieci Szkoły Podstawowej nr 29 w Chorzowie oraz ich wychowawców i rodziców z okazji rozpoczęcia nowego Roku Szkolnego.

23 września – przed kościołem została przeprowadzona zbiórka na chorzowskie Hospicjum, które niesie pomoc medyczną, duchową i społeczną osobom z zaawansowaną chorobą nowotworową w ich domach oraz na oddziale stacjonarnym.

29 września – odbyła się XIII pielgrzymka Chorzowian do Matki Boskiej Piekar-skiej. W ramach pielgrzymki odbyły się Dróżki Różańcowe na kalwaryjskim wzgórzu oraz Msza św.. Pielgrzymce przewodniczyła parafia św. Floriana w Chorzowie natomiast kazanie wygłosił ks. dr Wojciech Bartoszek dyrektor Apostolstwa Chorych. W pielgrzymce wzięli również udział mieszkańcy Chorzowa Batorego wraz ze swoimi duszpasterzami. W czasie pielgrzymki uczciliśmy bł. ks. Józefa Czempiela, który pochodził z Piekar Śl., a duszpasterzował w parafii Wniebowzięcia NMP w Chorzowie Batorym. W tym roku przypada 70 rocznica śmierci bł. ks. Józefa Czempiela.

2 października – odbyła się pielgrzymka dzieci kl. III, które w maju przystąpiły do I Komunii św. oraz parafian do Matki Boskiej Częstochowskiej oraz Leśniowa.

7 października – w kościele św. Józefa Muzeum Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie odbyła się uroczysta Mszą św. sprawowana przez ks. abpa Damiana Zimonia z okazji 15-lecia obecności kościoła św. Józefa. Po Mszy św. ks. Arcybiskup zagościł również na naszym nowym probostwie.

11 października – rozpoczęliśmy w Kościele „Rok Wiary”. Rok ten ogłosił papież Benedykt XVI w 50 rocznicę rozpoczęcia II Soboru Watykańskiego oraz w 20 rocznicę ogłoszenia Katechizmu Kościoła Katolickiego. Rozpoczęcie Roku Wiary w naszym dekanacie poprzedziło triduum w kościele św. Jadwigi prowadzone przez ks. Szymona Kierę.

12 października – odbyła się w naszym kościele uroczysta Msza św. z okazji 50-lecia Szkoły Podstawowej nr 29 w Chorzowie.

14 października – w całym kościele w Polsce przeżywaliśmy XI Dzień Papieski pod hasłem: „Jan Paweł II – Papież Rodziny”. W tym dniu odbył się uroczysty Apel Jasnogórski oraz została przeprowadzona zbiórka na fundusz stypendialny „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

22 października – odbyła się w naszym kościele adoracja Najświętszego Sakramentu w ramach „wiecznej adoracji”. W liturgii tego dnia wspominaliśmy bł. Jana Pawła II.

4 listopada – gościliśmy w naszej parafii ks. Wojciecha Solika, który w Słowie Bożym przybliżył ideę zwołania II Synodu Archidiecezji Katowickiej.

11 listopada – odbyła się w naszym kościele uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny, w ramach nabożeństwa popołudniowego Dzieci Maryi przygotowały spotkanie patriotyczno-religijne z piosenką i poezją.

16 listopada – odbyła się Msza św. w intencji parafialnego Legionu Maryi z okazji ich święta patronalnego

22 listopada – odbyła się Msza św. w intencji naszych ministrantów oraz lektorów z okazji ich święta patronalnego. W czasie tej Mszy św. 3 nowych chłopców rozpoczęło służbę ministrancką.

25 listopada – w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach ks. abp Wiktor Skworc rozpoczął obrady II Synodu Archidiecezji Katowickiej.

28 listopada – w Muzeum w Chorzowie odbył się wernisaż wystawy „Machabeusze. Bł. ks. Józef Czempiel wśród chorzowskich „towarzyszy”.

2 grudnia – rozpoczął się Nowy Rok Liturgiczny. Hasłem tegorocznego Roku Liturgicznego są słowa: „Być solą ziemi”.

3 grudnia – rozpoczęły się w naszym kościele Roraty. W czasie tegorocznych rorat korzystaliśmy z pomocy przygotowanych przez redakcje „Małego Gościa Niedzielnego”, które przybliżały dzieciom świadków wiary. Materiały te nawiązywały do przeżywanego w Kościele Roku Wiary.

4 grudnia odbyła się w naszym kościele Msza św. w intencji górników, emerytów i rencistów oraz ich rodzin z okazji święta patronalnego św. Barbary.

8 grudnia – z okazji w święta patronalnego Dzieci Maryi odbyła się Msza św. w ich intencji oraz ich rodziców.

W grudniu – w okresie przedświątecznym została przeprowadzona akcja „Świąteczna paczka”, w ramach akcji ponad 100 dzieci zostało obdarowane paczkami.