Kalendarium 2014

7 stycznia – odbyło się spotkanie opłatkowe grupy parafialnej Żywego Różańca. Spotkanie rozpoczęło się Mszą św., a następnie probostwie przy kawie i ciastku oraz wspólnym kolędowaniu miało miejsce dzielenie się opłatkiem.

9 stycznia – odbyło się spotkanie opłatkowe Legionu Maryi. Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. następnie podzieliliśmy się opłatkiem oraz rozradowaliśmy nasze serca wspólnym kolędowaniem oraz kawą i ciastkiem.

16 stycznia – zakończyliśmy obchód kolędowy w parafii. Spośród ok.1150 rodzin, kapłana z wizytą duszpasterską przyjęło około rodzin 850 co stanowi 65%.

17 stycznia – odbył się XIV Parafialny Konkurs Kolęd i Pastorałek „Laurentius 2014”. Współorganizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa nr 29, na terenie, której ten konkurs się odbył. Laureaci otrzymali pamiątkowe puchary.

W lutym – w salce spotkań duszpasterskich na probostwie został zamontowany nowy zestaw multimedialny.

21 lutego – w dekanacie Chorzów rozpoczęła się wizytacja kanoniczna wszystkich parafii naszego dekanatu. Wizytację przeprowadza ks. abp Wiktor Skworc, pierwszą wizytowaną parafią była parafia św. Franciszka na Klimzowcu.

22 lutego – odbyło się spotkanie przy kawie i piosence przygotowane przez Parafialna Radę Duszpasterską. Śpiewy i piosenki były prowadzone przez naszego wikarego ks. Łukasza Kotyńskiego oraz organistę Marcina Olszewskiego, do wspólnych śpiewów aktywnie włączał się p. Kot. Spotkanie upłynęło w miłej serdecznej atmosferze.

5 marca – rozpoczęliśmy Wielki Post. Kazania pasyjne w czasie Drogi Krzyżowej głosił wikariusz parafii św. Barbary w Chorzowie ks. Damian Szostok.

16 -28 marca – odbyła się przy naszym kościele wystawa fotograficzna „pro live”, wystawa ta wpisała się w Dzień modlitw w intencji dzieci poczętych, który obchodzimy w uroczystość Zwiastowania NMP.

2 kwietnia – w 9 rocznicę śmierci bł. Jana Pawła II odbył się Apel jasnogórski, który przygotowała grupa dzieci Marii i ich Przyjaciół.

6 kwietnia – ks. abp ustanowił nowych Nadzwyczajnych Szafarzy sakramentu Eucharystii, wśród ustanowionych znalazł się nasz parafianin p. Krzysztof Blok.

13 -16 kwietnia – odbyły się w naszej parafii rekolekcje wielkopostne, które poprowadził misjonarz diecezjalny ks. dr Marcin Niesporek, rekolekcje te były jednocześnie rekolekcjami przed wizytacja kanoniczną ks. abpa Wiktora Skworca. Oprócz nauk ogólnych, swoje nauki stanowe osoby starsze żyjące w małżeństwie czy w samotności, odbyły się również nauki dla rodziców, a także nabożeństwo dla chorych. W tych dniach rekolekcje szkolne miały również dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 29 w Chorzowie. W czasie rekolekcji dzieci uczestniczyły w specjalnie zorganizowanym programie rekolekcyjnym przygotowanym przez panią katechetkę Ewę Zastawną i ks. Łukasza Kotyńskiego, które w tym roku były poświęcone osobie bł. Jana Pawła II. Dzieci uczestniczyły w grach i zabawach związanych z Janem Pawłem II oraz wykonały wiele ciekawych prac artystycznych (rysunki, wiersze). Najlepsze klasy zdobyły puchar rekolekcyjny.

14 kwietnia – W Szkole Podstawowej nr 29 została otwarta wystawa „Jan Paweł II słowa i obrazy, które warto zapamiętać”, są to pamiątki, które są wspomnieniem bł. Jana Pawła II przechowywane przez naszych parafian. Wystawę przygotowała nasza katechetka p. Ewa Zastawna, której pomogli nauczyciele SP 29. W otwarciu wystawy uczestniczyli p. Prezydent Wiesław Ciężkowski oraz zaproszeni dyrektorzy zaprzyjaźnionych Szkół. Wystawę zwiedził również w ramach wizytacji kanonicznej Metropolita Górnośląski ks. arcybp Wiktor Skworc. Wystawa była czynna do 6 maja.

17 – 20 kwietnia – przeżywaliśmy Triduum Paschalne. W Wielki Czwartek uroczystej Mszy św. Wieczerzy Pańskiej przewodniczył ks. Eugeniusz Błaszczyk zaś kazanie wygłosił ks. Łukasz Kotyński. Liturgii Wielkopiątkowej przewodniczył i kazanie wygłosił ks. prob. Eugeniusz Błaszczyk. Głównym celebransem Mszy św. Wigilii Paschalnej był ks. Łukasz Kotyński. Procesja Rezurekcyjna odbyła się w poranek Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego.

30 kwietnia – ks. abp Wiktor Skworc w ramach wizytacji kanonicznej w naszej parafii nawiedził szkoły znajdujące się na terenie naszej parafii. W Szkole Podstawowej nr 29 odwiedził wystawę poświęconą św. Janowi Pawłowi II, zwiedził Szkołę oraz spotkał się z nauczycielami. W Katolickim Gimnazjum i Liceum i. kard. Augusta Hlonda zwiedził Szkołę, spotkał się z niektórymi klasami, modlił się w szkolnej kaplicy oraz spotkał się z nauczycielkami Szkoły.

1 maja – w kościele św. Józefa w Górnośląskim Skansenie odbyła się uroczysta suma odpustowa, której przewodniczył oraz homilię wygłosił Metropolita Górnośląski ks. abp Wiktor Skworc. Odpust w Skansenie inaugurował „Gody Śląskie”.

2 – 4 maja – odbyła się w naszej parafii wizytacja kanoniczna dokonana przez ks. abpa Wiktora Skworca. Wizytacja rozpoczęła się od spotkania ks. Arcybiskupa z grupami dziecięco – młodzieżowymi naszej parafii, animatorzy grup przedstawili działalność ministrantów, lektorów, Dzieci Marii oraz oazy młodzieżowej, mówiono również o wakacyjnych rekolekcjach. Po tym spotkaniu ks. Arcybiskup udał się do domu chorego, nawiedzając chorą p. Kunegundę Krzoska oraz odwiedził rodzinę p. Parobiec. Później na probostwie spotkał się z rodzicami księży, sióstr zakonnych oraz kleryków. Po nawiedzeniu kancelarii i wspólnej modlitwie z kapłanami pracującymi na terenie parafii odbyło się spotkanie z pracownikami i woluntariuszami naszej parafii, gdzie ks. abp Wiktor Skworc wyraził wdzięczność za zaangażowanie w życie parafii. W czasie Mszy św. o godz. 18.00 nastąpiło liturgiczne powitanie ks. Arcybiskupa oraz ks. Proboszcz złożył sprawozdanie z życia parafii. Po Mszy św. Metropolita Górnośląski spotkał się grupami Żywego Różańca, Legionu Marii oraz Ruchu Szensztackiego. Wieczorem odbyło się spotkanie z Parafialną Radą Duszpasterską. W niedzielę 4 maja ks. arcybp Wiktor Skworc głosił Słowo Boże odprawił Sumę Pontyfikalną w intencji parafian oraz błogosławił małe dzieci.

11 maja – odbyła się w naszej parafii uroczystość I Komunii św.. Do I-szej Komunii św. przystąpiło 35 dzieci. W tym również 1 dziecko przystąpiło do Komunii św. w wieku przedszkolnym.

16 maja – odbyła się pielgrzymka dzieci komunijnych oraz ich opiekunów do sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie – Łagiewnikach. Ponadto odwiedziliśmy sanktuarium Matki Bożej Kalwaryjskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej i miejsce urodzenia bł. Jana Pawła II – Wadowice.

17 maja – ks. diakon Przemysław Malinowski z rąk ks. abpa Wiktora Skworca otrzymał sakrament kapłaństwa. Razem z ks. Przemkiem sakrament ten przyjęło 17 innych diakonów. Nowi księża noeprezbiterzy zasilą grono kapłanów archidiecezji katowickiej.

18 maja – odbyły się w naszej parafii prymicje ks. Przemysława Malinowskiego. Ks. Neoprezbiter wypisał na swoim prymicyjnym obrazku słowa: „Nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników” (Mk 2,17). Kaznodzieją prymicyjnym był ks. prał. Jan Szewczyk, emerytowany proboszcz par. św. Filipa i Jakuba w Żorach, gdzie ks. Neoprezbiter odbywał staż diakonacki. W następnych dniach ks. Neoprezbiter również sprawował Msze św. dla grup parafialnych: Żywego Różańca, Legionu Marii, ministrantów, dzieci Marii, oazy młodzieżowej oraz Oazy+; po Mszach św. odbyły się spotkania ks. Neoprezbitera na probostwie.

25 maja – odbyła się tradycyjna pielgrzymka młodzieńców i mężczyzn do Piekar Śl. pod hasłem „Rodzina Miłością Wielka”. Z naszej parafii wyruszyła około 35-osbowa piesza pielgrzymka, którą poprowadził ks. Proboszcz oraz Robert Kluba. W czasie pielgrzymki Słowo Boże wygłosił kard. Zenon Grocholewski prefekt Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej, zaś głównym celebransem był kard. Stanisław Dziwisz. W pielgrzymce uczestniczyło około 100 tys. mężczyzn.

26 maja – delegacja Rady Parafialnej z ks. Proboszczem na czele, w Krakowie, z rąk kard. Stanisława Dziwisza otrzymała relikwie krwi św. Jana Pawła II, które są przeznaczone dla naszej parafii.

1 czerwca – Słowo Boże głosił oraz błogosławieństwa prymicyjnego udzielał ks. neoprezbiter Przemysław Malinowski.

8 czerwca – Słowo Boże oraz kolektę na nowobudujący się kościół NSPJ w Czerwionce zbierał ks. Antoni Szczypka, proboszcz tamtejszej parafii.

9 – 12 czerwca – odbyła się parafialna pielgrzymka do Wiednia, Mariazell i czeskiej Pragi. Pierwszego dnia byliśmy na wzgórzu Kahlenberg, z którego Jan III Sobieski dowodził Odsieczą Wiedeńską, zwiedzaliśmy Stare Miasto z katedrą św. Stefana oraz Hofburg, wieczorem byliśmy w Mariazell, gdzie przed obrazem Matki Bożej odbyła się Msza św., następnego dnia cały dzień byliśmy w Mariazell uczestnicząc we Mszy św. i Drodze Krzyżowej. Trzeci dzień naszego pielgrzymowania to zwiedzanie Melku oraz pokłonienie się św. Florianowi w jego sanktuarium w Sankt Florian. W ostatnim dniu zwiedzaliśmy stolicę Czech Pragę.

17 czerwca – odbyła się Msze św. w intencji dzieci przedszkolnych oraz ich wychowawców okazji zakończenia roku szkolnego.

19 czerwca – w uroczystość Bożego Ciała odbyła się tradycyjna procesja Bożego Ciała, która w tym roku przeszła ulicami: Lwowską, Kościuszki i Rycerską i bocznym wejściem weszliśmy do Górnośląskiego Parku Etnograficznego, gdzie na zakończenie odbyła się Msza św. w kościele św. Józefa. Ołtarze stały: I – przy kościele św. Wawrzyńca przygotowany przez młodzież.; II – przy Szkole Podstawowej nr 29 przygotowany przez p. Katechetkę i rodziców dzieci komunijnych; III – na ul. Rycerskiej przygotowany przez Dzieci Marii; IV – w kościele św. Józefa w skansenie. Procesja odbyła się przy pięknej pogodzie i bardzo licznym udziale wiernych.

27 czerwca – odbyła się Msza św. w intencji uczniów dzieci Szkoły Podstawowej nr 29 z okazji zakończenia Roku Szkolnego.

29 czerwca – w dniu w którym wspominaliśmy św. Apostołów Piotra i Pawła odbyła się w naszym kościele uroczystość wprowadzenia relikwii św. Jana Pawła II do naszego kościoła. relikwie zostały umieszczone przy obrazie Miłosierdzia Bożego.

10 sierpnia – odbył się w naszym kościele odpust parafialny ku czci św. Wawrzyńca. Kaznodzieją odpustowym i sumistą był ks. Wojciech Bartoszek, krajowy duszpasterz Apostolstwa Chorych, wikariusz w naszej parafii w latach 1997 – 98.

11 sierpnia – odbył się w naszej parafii parafialny dzień chorych prowadzony przez ks. Wojciecha Bartoszka.17 sierpnia – odbyła się tradycyjna pielgrzymka kobiet i dziewcząt do Piekar Śl.. Z naszej parafii wyruszyła około 50-osobowa grupa pieszych pielgrzymów, którą poprowadził ks. prob. Eugeniusz Błaszczyk. Kazania na wzgórzu piekarskim wygłosił Jałmużnik Papieski ks. bp Konrad Krajewski, wieloletni sekretarz św. Jana Pawła II.

W sierpniu – rozpoczęliśmy w naszym kościele remont polegający rekonstrukcji ławek oraz impregnacji drewnianej podłogi.

1 września – odbyła się Msza św. w intencji dzieci Szkoły Podstawowej nr 29 w Chorzowie oraz ich wychowawców i rodziców z okazji rozpoczęcia nowego Roku Szkolnego.

We wrześniu – został zakończony remont w naszym kościele polegający na rekonstrukcji podstawowych ławek oraz pomalowaniu podłóg. Nasz kościół dzięki temu nowy wygląd.

27 września – odbyła się XV pielgrzymka Chorzowian do Matki Boskiej Piekarskiej. W ramach pielgrzymki odbyła się Droga Krzyżowa przygotowana przez młodzież naszej parafii na kalwaryjskim wzgórzu oraz Msza św.. Pielgrzymce przewodniczyła nasza parafia natomiast kazanie wygłosił ks. Jan Smolec, kanclerz Kurii Metropolitarnej.

7 października – odbyła się Msza św. w intencji parafialnej grupy Żywego Różańca, po Mszy św. odbyło się spotkanie w salce, obecnie w parafii istnieje 5 grup Żywego Różańca.

10 października – odbyła się pielgrzymka dzieci kl. III, które w maju przystąpiły do I Komunii św. oraz parafian do Matki Boskiej Częstochowskiej oraz Leśniowa.

12 października – w całym kościele w Polsce przeżywaliśmy XIV Dzień Papieski pod hasłem: „Jan Paweł II – świętymi bądźcie”. W tym dniu została przeprowadzona zbiórka na fundusz stypendialny „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. W ramach Dnia Papieskiego 16 i 17 października w katowickim Spodku odbyło się megawidowisko „Exodus”.

22 października – odbyła się w naszym kościele adoracja Najświętszego Sakramentu w ramach „wiecznej adoracji”. W liturgii tego dnia wspominaliśmy św. Jana Pawła II. O godz. 20.00 odbyła się uroczysta Msza św. w intencji parafian, po niej Apel jasnogórski przygotowany przez rodziców i dzieci przygotowujące się do I Komunii św. Tego dnia rozpoczęła się peregrynacja relikwii św. Jana Pawła II po rodzinach naszej parafii.

11 listopada – w Święto Niepodległości o godz. 18.00 odbyła się w naszym kościele uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny z udziałem licznych pocztów sztandarowych, po Mszy św. w salce katechetycznej odbyło się spotkanie z wykładem p. mgr Arkadiusza Kocura.

17 listopada – odbyła się Msza św. w intencji parafialnego Legionu Maryi z okazji ich święta patronalnego.

20 listopada – odbyła się Msza św. w intencji naszych ministrantów oraz lektorów z okazji ich święta patronalnego. Po raz pierwszy w ciągu roku nikt z nowych ministrantów nie został przyjęty do służby, a szkoły Podstawowej jest tylko 2 ministrantów.

1 grudnia – rozpoczęły się w naszym kościele Roraty. W czasie tegorocznych rorat korzystaliśmy z pomocy przygotowanych przez redakcje „Małego Gościa Niedzielnego”. W tym roku roraty w związku z przeżywanym w Kościele Rokiem Życia Konsekrowanego i 500 rocznicą urodzin św. Teresy z Avila były poświęcone Tej Wielkiej Świętej z półwyspu Iberyjskiego.

4 grudnia odbyła się w naszym kościele Msza św. w intencji górników, emerytów i rencistów oraz ich rodzin z okazji święta patronalnego św. Barbary.

7 grudnia – z okazji w święta patronalnego Dzieci Maryi odbyła się Msza św. w ich intencji oraz ich rodziców.

W grudniu – zakończyliśmy peregrynację relikwii św. Jana Pawła II po rodzinach naszej parafii.

W grudniu – w okresie przedświątecznym została po raz czwarty przeprowadzona akcja „Świąteczna paczka”, w ramach akcji ponad 120 dzieci zostało obdarowane paczkami.