Kalendarium 2015

4 stycznia – odbył się w naszym kościele koncert Dziecięco – Młodzieżowej Orkiestry Dętej z sanktuarium św. Floriana w Chorzowie. Młodzi artyści brawurowo zaprezentowali piękne nasze kolędy i inne pieśni Bożonarodzeniowe.

6 stycznia – w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach odbyły się święcenia biskupie dwóch nowych biskupów pomocniczych naszej archidiecezji: ks. bpa Marka Szkudło i ks. bpa Adama Wodarczyka. W tym dniu odbyła się w naszym mieście peregrynacja symboli Światowych Dni Młodych: Krzyża i Ikony Matki Bożej. Główna Msza św. miała miejsce w kościele św. Antoniego w Chorzowie zaś nabożeństwo na zakończenie odbyło się w sanktuarium św. Floriana w Chorzowie. Również tego dnia w naszym kościele miał miejsce koncert kolęd i pieśni bożonarodzeniowej w wykonaniu Dzieci Marii i zespołu „Przyjaciele ks. Łukasza”. Koncert odbył się przy bardzo licznym udziale wiernych oraz dostarczył wiele wrażeń artystycznych.

18 stycznia – gościliśmy w naszej parafii chór „Gloria” z Żor, który wystąpił w naszej parafii z repertuarem kolęd. Opiekunem chóru jest pochodzący z naszej parafii ks. neoprezbiter Przemek Malinowski, który gościł razem z chórem.

23 stycznia – odbył się XV Parafialny Konkurs Kolęd i Pastorałek „Laurentius 2015”. Współorganizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa nr 29, na terenie której ten konkurs się odbył. Laureaci otrzymali pamiątkowe puchary.

24 stycznia – odbyło się spotkanie przy kawie i piosence przygotowane przez Parafialna Radę Duszpasterską. Śpiewy i piosenki były prowadzone przez naszego wikarego ks. Łukasza Kotyńskiego oraz organistę Marcina Olszewskiego, do wspólnych śpiewów aktyw-nie włączał się p. Kot. Spotkanie upłynęło w miłej serdecznej atmosferze.

25 stycznia – wystąpiły z jasełkami dzieci z naszego Przedszkola przy ul. Poniatowskiego. Również tego dnia dzieci z Kółka Misyjnego po każdej Mszy św. prezentowały scenkę misyjną oraz przeprowadziły zbiórkę na Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci. Zebrano ponad 1200 zł.

28 stycznia – odbył się montaż słowno-muzyczny pt. „Kolędowanie z ks. Janem Twardowskim” przygotowane przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 29 i Szkoły Muzycznej z Chorzowa. Montaż ten był szczególnie adresowany do naszych babć i dziadków w intencji, których odbyła się również Msza św..

29 stycznia – odbyła się pielgrzymka po ruchomych stajenkach w śląskich kościołach. Nawiedziliśmy stajenki w Chorzowie Batorym, Halembie, Panewnikach i Bieruniu Starym, gdzie nas przywitał pochodzący z naszej parafii ks. Janusz Kwapiszewski. W Bieruniu Starym odwiedziliśmy również zabytkowy drewniany kościół św. Walentego, który od 13 lutego dekretem ks. abpa Wiktora Skworca stał się sanktuarium.

18 lutego – rozpoczęliśmy Wielki Post. Kazania pasyjne w czasie Drogi Krzyżowej głosił ks. Przemysław Słaboń, notariusz Kurii Archidiecezjalnej w Katowicach.

15 marca – odbyła się w naszej parafii „niedziela powołań”. Gościliśmy ks. diakona Łukasza Zagórskiego, który pochodził z parafii Ducha Świętego w Chorzowie oraz kleryków. Ks. Dia-kon wygłosił słowo Boże oraz odbyły się spotkania kleryków z grupami parafialnymi naszej parafii. Kolekta w tym dniu była przeznaczona na Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne.

22 – 25 marca – odbyły się w naszej parafii rekolekcje wielkopostne, które poprowadził wykładowca WŚSD w Katowicach ks. Adrian Pawłowski. Oprócz nauk ogólnych, swoje nauki stanowe miały kobiety i mężczyźni, odbyły się również nauki dla rodziców, a także nabożeństwo dla chorych. W tych dniach rekolekcje szkolne miały również dzieci ze Szkoły Podstawo-wej nr 29 w Chorzowie. W czasie rekolekcji dzieci uczestniczyły w specjalnie zorganizowanym programie rekolekcyjnym przygotowanym przez panią katechetkę Ewę Zastawną i ks. Łukasza Kotyńskiego, które w tym roku były poświęcone objawieniom maryjnym. Dzieci uczestniczyły w grach i zabawach oraz wykonały wiele ciekawych prac artystycznych (rysunki, wiersze). Najlepsze klasy zdobyły puchar rekolekcyjny.

17 – 20 kwietnia – przeżywaliśmy Triduum Paschalne. W Wielki Czwartek uroczystej Mszy św. Wieczerzy Pańskiej przewodniczył ks. Eugeniusz Błaszczyk. Liturgii Wielkopiątkowej przewodniczył ks. Eugeniusz Błaszczyk zaś kazanie wygłosił ks. Łukasz Kotyński. Głównym celebransem Mszy św. Wigilii Paschalnej był ks. Łukasz Kotyński. W tym roku Procesja Rezurekcyjna po raz pierwszy odbyła się na zakończenie liturgii Wigilii Paschalnej.

13 – 23 kwietnia – odbyła się parafialna pielgrzymka do Rzymu i Medjugorie. W czasie pielgrzymki nawiedziliśmy również maryjne sanktuaria Chorwacji – Maria Bistrica oraz Włoch – Loreto. Odwiedziliśmy również sanktuaria związane z osobami Świętych: Asyż – św. Franciszek; Cascia – św. Rita; San Giovani Rotondo – św. Ojciec Pio; Padwa – św. Antoni, ponadto w Rzymie modliliśmy się przy grobach Apostołowi oraz św. Jana Pawła II. Byliśmy też w miejscach związanych z Eucharystią – Lanciano oraz z męką Chrystusa – Manopelo.

19 kwietnia gościliśmy w naszej parafii ks. Marka Bernackiego, budowniczego kościoła p/w Matki Bożej Częstochowskiej w Rybniku. Wygłosił On Słowo Boże oraz zebrał ofiary na budowę nowego kościoła.

1 maja – w kościele św. Józefa w Górnośląskim Skansenie odbyła się uroczysta suma odpustowa, której przewodniczył oraz homilię wygłosił biskup pomocniczy naszej archidiecezji ks. bp Adam Wodarczyk. Odpust w Skansenie inaugurował „Gody Śląskie”.

4 maja – w sanktuarium św. Floriana w Chorzowie odbyła się Msza św. w intencji mieszkańców Chorzowa sprawowana przez biskupa pomocniczego naszej archidiecezji ks. bpa Marka Szkudło. Razem z Księdzem Biskupem Mszę św. koncelebrowali proboszczowie chorzowskich parafii.

6 maja – odbyło się w naszej parafii bierzmowanie. 14 młodych parafian z rąk ks. bpa Marka Szkudło przyjęło sakrament dojrzałości chrześcijańskie.

10 maja – odbyła się w naszej parafii uroczystość I Komunii św.. Do I-szej Komunii św. przystąpiło 37 dzieci. W tym również 5 dzieci przystąpiło do Komunii św. w wieku przedszkolnym.

15 maja – odbyła się pielgrzymka dzieci komunijnych oraz ich opiekunów do sanktuarium Miło-sierdzia Bożego w Krakowie – Łagiewnikach. Ponadto odwiedziliśmy Centrum św. Jana Pawła II w Krakowie i sanktuarium Ecce Homo św. Brata Alberta w Krakowie. W pielgrzymce uczestniczyli również liczni parafianie.

18 maja – Apelem jasnogórskim w naszym kościele uczciliśmy 95 urodziny św. Jana Pawła II.

30 maja – odbyła się tradycyjna pielgrzymka młodzieńców i mężczyzn do Piekar Śl. pod hasłem „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Z naszej parafii wyruszyła około 35-osbowa piesza piel-grzymka, którą poprowadził ks. Proboszcz oraz Robert Kluba. W czasie pielgrzymki Słowo Boże wygłosił kard. Gerhard Muller prefekt Kongregacji Nauki Wiary z Watykanu, zaś głównym celebransem był kard. Stanisław Dziwisz. W pielgrzymce uczestniczyło około 100 tys. mężczyzn.

W maju – przekazaliśmy do zbiorów Muzeum Organów Śląskich, działającym przy Katedrze Organów i Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej w Katowicach, fisharmoniom firmy „Wilhelm Emmer” z Berlina. Fisharmonia ta od wielu lat stała bezużyteczna na chórze naszego kościoła. Jak pisze w liście do naszej parafii prof. zw. dr hab. Julian Gembalski fisharmonia po przeprowadzeniu niezbędnych remontów, będzie ważnym uzupełnieniem zbiorów muzeum i będzie na stałej wystawie tegoż muzeum.

4 czerwca – w uroczystość Bożego Ciała odbyła się tradycyjna procesja Bożego Ciała, która w tym roku przeszła ulicami: Lwowską, Mościckiego i Paderewskiego. Ołtarze stały: I – na początku ul. Mościckiego przygotowany przez p. Katechetkę i rodziców dzieci; II – na końcu ul. Mościckiego przygotowany przez Radę Parafialną; III – na końcu ul. Paderewskiego przygotowany przez p. Oleś; IV – przy kościele św. Wawrzyńca przygotowany przez młodzież. Procesja odbyła się przy pięknej pogodzie i bardzo licznym udziale wiernych.

25 czerwca – odbyła się Msze św. w intencji dzieci przedszkolnych oraz ich wychowawców okazji zakończenia roku szkolnego.

26 czerwca – odbyła się Msza św. w intencji uczniów dzieci Szkoły Podstawowej.

9 sierpnia – odbył się w naszym kościele odpust parafialny ku czci św. Wawrzyńca. Kaznodzieją odpustowym i sumistą był ks. Jan Smolec, kanclerz Kurii Metropolitarnej w Katowicach.

16 sierpnia – odbyła się tradycyjna pielgrzymka kobiet i dziewcząt do Piekar Śl.. Z naszej parafii wyruszyła około 40-osobowa grupa pieszych pielgrzymów, którą poprowadził ks. prob. Eugeniusz Błaszczyk. Barwną grupę stanowiły Dzieci Maryi. Wśród gości tegorocznej żeńskiej pielgrzymki do piekarskiego sanktuarium znalazł się nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore, który przewodniczył Mszy św. i wygłosił homilię.

29 sierpnia – dekretem ks. abpa Wiktora Skworca nasz wikariusz ks. Łukasz Kotyński został skierowany do parafii św. Barbary w Chorzowie, w jego miejsce został skierowany ks. Andrzej Rudolf, dotychczasowy wikariusz parafii św. Cyryla i Metodego w Knurowie. Ks. Łukasz pełnił posługę w naszej parafii 5 lat. Podziękowanie ks. Łukaszowi i powitanie nowego wikariusza nastąpiło podczas Mszy św. szkolnej 3 września.

W dniach od 29.08 do 25.09 w naszej parafii staż duszpasterski odbył kleryk naszego Seminarium Łukasz Kosielak. Kleryk Łukasz w tym czasie odbywał staż katechetyczny w Katolickim Gimnazjum i Liceum im. Kard. Augusta Hlonda

1 września – odbyła się Msza św. w intencji dzieci Szkoły Podstawowej nr 29 w Chorzowie oraz ich wychowawców i rodziców z okazji rozpoczęcia nowego Roku Szkolnego.

3 września – w czasie Mszy św. podziękowaliśmy ks. Łukaszowi Kotyńskiemu za 5-letnią posługę w naszej parafii, został również powitany nowy wikariusz ks. Andrzej Rudolf.

26 września – odbyła się XVI pielgrzymka Chorzowian do Matki Boskiej Pie-karskiej. W ramach pielgrzymki odbyła się Droga Krzyżowa. Pielgrzymce przewodniczyła parafia św. Marii Magdaleny z Chorzowa Starego natomiast kazanie wygłosił ks. Janusz Wilk, prefekt w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach.

7 października – odbyła się Msza św. w intencji parafialnej grupy Żywego Ró-żańca, po Mszy św. odbyło się spotkanie w salce, obecnie w parafii istnieje 5 grup Żywego Różańca.

10 października – odbyła się pielgrzymka dzieci kl. III, które w maju przystąpiły do I Komunii św. oraz parafian do Matki Boskiej Częstochowskiej oraz Leśniowa.

11 października – w całym kościele w Polsce przeżywaliśmy XIV Dzień Papieski pod hasłem: „Jan Paweł II – Papież Rodziny”. W tym dniu została przeprowadzona zbiórka na fundusz stypendialny „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

22 października – odbyła się w naszym kościele adoracja Najświętszego Sakramentu w ramach „wiecznej adoracji”. W liturgii tego dnia wspominaliśmy św. Jana Pawła II.

24 października – odbyła się III Pielgrzymka Parafialnych Wspólnot Żywego Różańca do katedry Chrystusa Króla w Katowicach. Pielgrzymce przewodniczył ks. bp Marek Szkudło. W pielgrzymce wzięli również udział członkowie naszego Żywego Różańca.

11 listopada – w Święto Niepodległości o godz. 18.00 odbyła się w naszym kościele uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny z udziałem licznych pocztów sztandarowych, po Mszy św. w salce katechetycznej odbyło się spotkanie z wy-kładem p. mgr Arkadiusza Kocura.

16 listopada – odbyła się Msza św. w intencji parafialnego Legionu Maryi z oka-zji ich święta patronalnego.

19 listopada – odbyła się Msza św. w intencji naszych ministrantów oraz lektorów z okazji ich święta patronalnego. W czasie Mszy św. zostało przyjętych 5 nowych kandydatów do służby ministranckiej, a 1 otrzymał pelerynkę na zakończenie stażu kandydatury ministranckiej.

30 listopada – rozpoczęły się w naszym kościele Roraty. W czasie tegorocznych rorat korzystaliśmy z pomocy przygotowanych przez redakcje „Małego Gościa Niedzielnego”. W tym roku roraty w związku z przeżywanym w Kościele Nad-zwyczajnym Rokiem Miłosierdzia ogłoszonym przez papieża Franciszka oraz Rokiem Jubileuszowym 1050-lecia chrztu Polski.

W listopadzie – został przeprowadzony remont więźby dachowej w naszym kościele. Wszystkie belki oraz gonty od wewnętrznej strony trzykrotnie zostały napuszczone środkiem konserwującym. Więźba dachowa w naszym kościele jest zdrowa, tylko w kilku miejscach trzeba było usunąć spróchniałe części belek i uzupełnić zdrowymi. W tym czasie również w przedsionku kościoła i na chórze zostały zrekonstruowane nowe ławki oraz została na nich położona tapicerka.

4 grudnia odbyła się w naszym kościele Msza św. w intencji górników, emerytów i rencistów oraz ich rodzin z okazji święta patronalnego św. Barbary.

10 grudnia – z okazji w święta patronalnego Dzieci Maryi odbyła się Msza św. w ich intencji oraz ich rodziców. W czasie Mszy św. kilka nowych dzieci zostało przyjętych do grona grupy dzieci Maryi i otrzymało medaliki, a kilkoro odnowiło swoje przyrzeczenia. Po Mszy św. odbyło się spotkanie rodziców i dzieci na probostwie, w czasie którego podsumowano miniony okres oraz przedstawiono plany na przyszłość.

W grudniu – w okresie przedświątecznym została po raz czwarty przeprowadzona akcja „Świąteczna paczka”, w ramach akcji ponad 100 dzieci zostało obdarowane paczkami.