Kalendarium 2016

10 stycznia – wystąpiły z jasełkami dzieci z naszego Przedszkola przy ul. Poniatowskiego.

12 stycznia – odbyło się spotkanie opłatkowe grupy parafialnej Żywego Różańca. Spotkanie rozpoczęło się Mszą św., a następnie probostwie odbyło się spotkanie przy kawie i ciastku oraz wspólnym kolędowaniu.

13 stycznia – odbyło się spotkanie opłatkowe Legionu Maryi. Spotkanie rozpoczęło się Mszą św., a następnie rozradowaliśmy nasze serca wspólnym kolędowaniem oraz kawą i ciastkiem.

16 stycznia – zakończyliśmy obchód kolędowy w parafii. Spośród ok. 1120 rodzin, kapłana z wizytą duszpasterską przyjęło około 850 rodzin co stanowi 76%.

19 stycznia – odbył się XVI Parafialny Konkurs Kolęd i Pastorałek „Laurentius 2016”. Współorganizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa nr 29, na terenie której ten konkurs się odbył. Laureaci otrzymali pamiątkowe puchary. Laureaci konkursu wystąpili w kościele przy stajence podczas wspólnego kolędowania w niedzielę 31 stycznia.

23 stycznia – odbyło się spotkanie przy kawie i piosence przygotowane przez parafialną Radę Duszpasterską. Śpiewy i piosenki były prowadzone przez p. Kota oraz naszych organistów Marcina Olszewskiego i Jana Solorza. Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze.

24 stycznia – dzieci z Kółka Misyjnego po każdej Mszy św. prezentowały scenkę misyjną oraz przeprowadziły zbiórkę na Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci. Zebrano ponad 1400 zł. W tym dniu odbył się również w Starochorzowskim Domu Kultury konkurs kolęd i pastorałek o „Złote Dzieciątko”. W konkursie tym I miejsce w kategorii – Rodzina zajęła parafialna grupa Dzieci Maryi.

10 lutego – rozpoczęliśmy Wielki Post. Kazania pasyjne w czasie Drogi Krzyżowej głosił diak. Bogdan Boruta, stały diakon z parafii św. Marii Magdaleny z Chorzowa Starego.

15 -19 lutego – odbyły się w salce spotkań duszpasterskich na probostwie półkolonie dla dzieci z grup ministranckich i Dzieci Maryi. Program półkolonii był oparty o historie ze Starego Testamentu. Dzieci między innymi odtwarzali stworzenie świata, budowali arkę Noego, ogrywali różne scenki ze Starego Testamentu zaś późnym popołudniem uczestniczyli w seansach filmowych. Odbyła się również wycieczka do gliwickiej Palmiarni. Głównymi organizatorami byli p. Karina i Grzegorz Nowakowie oraz p. Wioletta Urbańska.

6 – 9 marca – odbyły się w naszej parafii rekolekcje wielkopostne, które poprowadził dyrektor Apostolstwa Chorych ks. dr Wojciech Bartoszek. Oprócz nauk ogólnych, swoje nauki stanowe kobiety i mężczyźni, odbyły się również nauki dla młodzieży, a także nabożeństwo dla chorych. W czasie nauk stanowych swoimi świadectwami wiary podzieliła się rodzina Pilchów z Murcek oraz ciężko chora dziewczyna w Czarkowa.

9 – 11 marca – odbyły się rekolekcje szkolne dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 29 w Chorzowie, którym przewodniczył ks. Łukasz Kotyński. W czasie rekolekcji dzieci uczestniczyły w specjalnie zorganizowanym programie rekolekcyjnym przygotowanym przez panią katechetkę Ewę Zastawną, które w tym roku były poświęcone kultowi Miłosierdzia Bożego. Dzieci uczestniczyły w grach i zabawach oraz wykonały wiele ciekawych prac artystycznych (rysunki, wiersze). Najlepsze klasy zdobyły puchar rekolekcyjny. W ostatnim dniu rekolekcji gościły u nas 3 siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia z Krakowa Łagiewnik, które w bardzo przystępny sposób przypomniały św. s. Faustynę Kowalską oraz nauczyły dzieci wiele ciekawych piosenek.

23 marca – w plenerach chorzowskiego Skansenu odbyła się tradycyjna Droga Krzyżowa. Rozważania Drogi Krzyżowej przygotował Robert Kluba, natomiast poszczególne grupy parafialne je przedstawiły: młodzież, ministranci, Dzieci Maryi, Legion Maryi, grupa „Oazy+”, Rada Parafialna. W czasie Drogi Krzyżowej młodzież parafialna w oparciu o objawienia bł. Anny Katarzyny Emmerich przygotowała scenki do poszczególnych stacji Drogi Krzyżowej. W Drodze Krzyżowej, która na trwałe wpisuje się w przygotowanie przeżycia Triduum Paschalnego, uczestniczyło bardzo wielu dorosłych parafian, a także Chorzowskie Bractwo Rycerskie Bożogrobców.

24 – 27 marca – przeżywaliśmy Triduum Paschalne. W Wielki Czwartek uroczystej Mszy św. Wieczerzy Pańskiej przewodniczył ks. Eugeniusz Błaszczyk. Liturgii Wielkopiątkowej przewodniczył ks. Andrzej Rudolf. Głównym celebransem Mszy św. Wigilii Paschalnej był ks. Prob. Eugeniusz Błaszczyk. W tym roku Procesja Rezurekcyjna odbyła się na zakończenie liturgii Wigilii Paschalnej.

1 maja – w kościele św. Józefa w Górnośląskim Skansenie odbyła się uroczysta suma odpustowa, której przewodniczył ks. dziekan Eugeniusz Błaszczyk, zaś homilię wygłosił kapelan Związku Górnośląskiego ks. Dr Arkadiusz Wuwer. Odpust w Skansenie inaugurował „Gody Śląskie”.

4 maja – w sanktuarium św. Floriana w Chorzowie odbyła się Msza św. w intencji mieszkańców Chorzowa sprawowana przez biskupa pomocniczego naszej archidiecezji ks. bpa Adama Wodarczyka. Razem z Księdzem Biskupem Mszę św. koncelebrowali proboszczowie chorzowskich parafii.

8 maja – odbyła się w naszej parafii uroczystość I Komunii św.. Do I-szej Komunii św. przystąpiło 23 dzieci. W tym również 2 dzieci przystąpiło do Komunii św. w wieku przedszkolnym.

9 maja – w Starochorzowskim Domu Kultury odbył się spektakl słowno-muzyczny przygotowany przez dzieci i młodzież naszej parafii działające w grupach Dzieci Maryi, ministrantów i Oazy. Spektakl poruszał problemy współczesnej młodzieży, zaś muzyka była oparta o piosenki Witka Wolnego. Podczas 3 prezentacji spektaklu, uczestniczyli w nim uczniowie chorzowskich szkół oraz liczni parafianie.

12 maja – odbyła się pielgrzymka dzieci komunijnych oraz ich opiekunów do sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie – Łagiewnikach. Ponadto odwiedziliśmy Centrum św. Jana Pawła II w Krakowie oraz opactwo benedyktyńskie w Tyńcu. W pielgrzymce uczestniczyli również parafianie.

26 maja – w uroczystość Bożego Ciała odbyła się tradycyjna procesja Bożego Ciała, która w tym roku przeszła ulicami: Lwowską, Poniatowskiego i Konopnickiej. Ołtarze stały: I – na skrzyżowaniu ul. Lwowskiej i Poniatowskiego przygotowany przez młodzież; II – na skrzyżowaniu ul. Poniatowskiego i Konopnickiej przygotowany przez Dzieci Maryi; III – na skrzyżowaniu ul. Konopnickiej i Roosevelta przygotowany przez dzieci komunijne ; IV – przy kościele św. Wawrzyńca przygotowany przez radę Parafialną. Procesja odbyła się przy pięknej pogodzie i bardzo licznym udziale wiernych.

29 maja – odbyła się tradycyjna pielgrzymka młodzieńców i mężczyzn do Piekar Śl.. Z naszej parafii wyruszyła około 25-osbowa piesza pielgrzymka, którą poprowadził Robert Kluba. W czasie pielgrzymki Słowo Boże wygłosił Prymas Polski abp Wojciech Polak, zaś głównym celebransem był kard. Stanisław Dziwisz. W pielgrzymce uczestniczyło około 100 tys. mężczyzn.

17 – 19 czerwca – parafialne grupy: ministranckie, Dzieci Maryi oraz młodzieży oazowej wyjechały wraz z opiekunami na dni skupienia i radości do ośrodka Caritas diecezji gliwickiej w Turzy. Dni te przygotowały Karina i Grzegorz Nowakowie zaś opiekunem duchowym był ks. prob. Eugeniusz Błaszczyk. Tematyka spotkań skupiała wokół Roku Miłosierdzia, poszczególnym dniom patronowali święci związani z Rokiem Miłosierdzia: św. s. Faustyna Kowalska, św. Jana Paweł i bł. ks. Michał Sopoćko. Ponadto dzieci i młodzież uczestniczyli w zawodach sportowych, biegu samarytańskim i wielu innych atrakcjach.

23 czerwca – odbyła się Msze św. w intencji dzieci przedszkolnych oraz ich wychowawców okazji zakończenia roku szkolnego.

24 czerwca – odbyła się Msza św. w intencji uczniów dzieci Szkoły Podstawowej nr 29 z okazji zakończenia Roku Szkolnego.

17 lipca – gościliśmy w naszej parafii grupę Afrykańczyków z Burkina Faso, którzy wraz ze swoim opiekunem ks. Blaise Quedraogo przybyli do Polski na Światowe Dni Młodzieży. Goście z Afryki najpierw wystąpili w Skansenie, gdzie uczestniczyli we Mszy Św., a następnie wystąpili na dużej scenie. Natomiast w naszej parafii spotkanie odbyło się przed kościołem, gdzie na specjalnie zainstalowanym podium wystąpili młodzi Afrykańczycy ze śpiewem oraz tańcami. W spotkaniu tym uczestniczyło bardzo wielu parafian. Po występie zostali obdarowani kwiatami, polskimi słodyczami oraz zebrano kolektę na ich pobyt w Polsce. Później na probostwie podczas kolacji odbyło się spotkanie z młodzieżą parafialną, uczestnikami ŚDM w Krakowie.

19 – 25 lipca – w ramach Światowych Dni Młodzieży przeżywanych w parafiach gościliśmy 39 pielgrzymów z Londynu ze Wspólnoty Ewangelizacyjnej św. Jana. Z grupą tą przyjechał ks. Benedict, brat John, siostra Mary-Faustina oraz katechetka Catherina. Zostali oni rozlokowani wśród 19 rodzin naszej parafii. Nasi Goście z Londynu codziennie uczestniczyli w spotkaniach ewangelizacyjnych, które miały miejsce w katowickiej katedrze.

23 lipca – na katowickim lotnisku Muchowiec odbyło się centralne spotkanie młodych przybyłych do naszej diecezji z całego świata. Oprócz koncertów, widowisk plenerowych, modlitw odbyła się uroczysta Msza św. sprawowana przez ks. abpa Wiktora Skworca, 25 biskupów i ponad 200 księży z całego świata.

25 lipca – w Krakowie rozpoczęły się dni centralne Światowych Dni Młodzieży, z naszej parafii uczestniczyło w nich 8 młodych, którzy z grupą chorzowską uczestniczyli w wydarzeniach centralnych ŚDM.

27 – 31 lipca gościł w naszej Ojczyźnie papież Franciszek. Uczestniczył On we Mszy św. na Jasnej Górze we Mszy św. z okazji 1050-lecia chrztu Polski, w modlitwach w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu oraz wydarzeniach związanych Światowymi Dniami Młodzieży w Krakowie.

31 lipca – odbyła się niedaleko Krakowa w Brzegach centralna Msza św. rozesłania Światowych Dni Młodzieży. Uczestniczyło w niej około 2 milionów młodych z całego świata.

14 sierpnia – odbył się w naszym kościele odpust parafialny ku czci św. Wawrzyńca. Kaznodzieją odpustowym i sumistą był pochodzący z naszej parafii ks. Przemysław Nowak, wikariusz parafii Miłosierdzia Bożego w Jastrzębiu.

21 sierpnia – odbyła się tradycyjna pielgrzymka kobiet i dziewcząt do Piekar Śl.. Z naszej parafii wyruszyła około 40-osobowa grupa pieszych pielgrzymów, którą poprowadził ks. prob. Eugeniusz Błaszczyk. Barwną grupę stanowiła grupa Dzieci Maryi.

1 września – odbyła się Msza św. w intencji dzieci Szkoły Podstawowej nr 29 w Chorzowie oraz ich wychowawców i rodziców z okazji rozpoczęcia nowego Roku Szkolnego.

26 września – odbyła się XVII pielgrzymka Chorzowian do Matki Boskiej Piekarskiej. W ramach pielgrzymki odbyła się Droga Krzyżowa. Pielgrzymce przewodniczył dekanat Chorzów Batory natomiast kazanie wygłosił ks. Gerard Gulba, emerytowany prob. Z parafii NSPJ w Mysłowicach, obecnie rezydent w parafii Nieustającej Pomocy NMP w Maciejkowicach.

11 listopada – w Święto Niepodległości o godz. 18.00 odbyła się w naszym kościele uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny z udziałem licznych pocztów sztandarowych, po Mszy św. w kościele odbyło się widowisko słowno-muzyczne przygotowane przez młodzież Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego dotyczące tragedii górników pod „Wujkiem”.

19 listopada – odbyła się Msza św. w intencji naszych ministrantów oraz lektorów z okazji ich święta patronalnego. W czasie Mszy św. zostało przyjęty 1 nowy kandydat do służby ministranckiej, a 5 otrzymało pelerynkę na zakończenie stażu kandydatury ministranckiej.

27 listopada – rozpoczęły się w naszym kościele Roraty. W czasie tegorocznych rorat korzystaliśmy z pomocy przygotowanych przez redakcje „Małego Gościa Niedzielnego”. W tym roku roraty w związku 300 rocznicą koronacji obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej program rorat dotyczył historii obrazu.