Kalendarium 2017

8 stycznia – odbył się koncert kolęd wykonaniu Parafialnego Zespołu Dzieci Maryi, Stowarzyszenia „Freeland”, scholii św. Pawła z parafii św. Antoniego, dziecięcego zespołu „Boże Nutki” z parafii św. Antoniego

10 stycznia – odbyło się spotkanie opłatkowe grupy parafialnej Żywego Różańca. Spotkanie rozpoczęło się Mszą św., a następnie probostwie odbyło się spotkanie przy kawie i ciastku oraz wspólnym kolędowaniu.

12 stycznia – odbyło się spotkanie opłatkowe Legionu Marii. Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. następnie rozradowaliśmy nasze serca wspólnym kolędowaniem oraz kawą i ciastkiem.

12 stycznia – parafia nasza weszła w akcję pomocy rodzinom syryjskim zorganizowaną przez CARITAS POLSKA polegającą na pomocy rodzinom syryjskim objętym wojną na terenie Syrii lub w obozach uchodźczych w Libanie. Dla naszej parafii została wybrana rodzina: Jhon Salim Mriech, której co miesiąc przez konto Caritas Polska przysyłamy 550 zł..

14 stycznia – zakończyliśmy obchód kolędowy w parafii. Spośród ok.1120 rodzin, kapłana z wizytą duszpasterską przyjęło około rodzin 850 co stanowi 65%.

16 – 20 stycznia – zostały zorganizowane półkolonie dla dzieci naszej parafii przede wszystkim z grup dzieci Marii i ministrantów. Dzieci uczestniczyły w całym wachlarzu aktywizujących zajęć związanych z życiem Matki Bożej. W czasie trwania półkolonii dzieci wyjechały do Szczyrku i nawiedziły sanktuarium Matki Boskiej na Górce. Uczestniczyły też w zabawach na śniegu oraz w seansach filmowych.

31 stycznia – odbył się XVII Parafialny Konkurs Kolęd i Pastorałek „Laurentius 2017”. Współorganizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa nr 29, na terenie, której ten konkurs się odbył. Laureaci otrzymali pamiątkowe puchary. W kategorii dzieci młodszych zwyciężyła Kinga Blok, natomiast w kategorii dzieci starszych pierwsze miejsce Magdalena Mattern oraz Aleksandra Jaśkowska.

18 lutego – odbyło się spotkanie przy kawie i piosence przygotowane przez parafialna radę Duszpasterską. Śpiewy i piosenki były prowadzone przez p. Kota oraz naszych organistów Marcina Olszewskiego i Jana Solorza. Spotkanie upłynęło w miłej serdecznej atmosferze.

1 marca – rozpoczęliśmy Wielki Post. Kazania pasyjne w czasie Drogi Krzyżowej głosił wikariusz naszej parafii ks. Andrzej Rudolf.

26 – 29 marca – odbyły się w naszej parafii rekolekcje wielkopostne, które poprowadził o. Włodzimierz Jamrocha OMI, duszpasterzujący na co dzień w Gdańsku. Oprócz nauk ogólnych, swoje nauki stanowe kobiety i mężczyźni, odbyły się również nauki dla młodzieży, a także nabożeństwo dla chorych. W tym samym czasie odbyły się również rekolekcje szkolne dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 29 w Chorzowie. W czasie rekolekcji dzieci uczestniczyły w specjalnie zorganizowanym programie rekolekcyjnym przygotowanym przez panią katechetkę Ewę Zastawną, które w tym roku były poświęcone 100-leciu objawień Matki Bożej w Fatimie. Dzieci uczestniczyły w grach i zabawach oraz wykonały wiele ciekawych prac artystycznych (rysunki, wiersze). Najlepsze klasy zdobyły puchar rekolekcyjny.

12 kwietnia – w plenerach chorzowskiego Skansenu odbyła się tradycyjna Droga Krzyżowa. Rozważania Drogi Krzyżowej przygotował Robert Kluba, natomiast poszczególne grupy parafialne je przedstawiły: młodzież, ministranci, Dzieci Maryi, Legion Maryi, grupa „Oazy+”. W czasie Drogi Krzyżowej młodzież parafialna w oparciu o objawienia bł. Anny Katarzyny Emmerich przygotowała scenki do poszczególnych stacji Drogi Krzyżowej. W Drodze Krzyżowej, która na trwałe wpisuje się w przygotowanie przeżycia Triduum Paschalnego, uczestniczyło bardzo wielu dorosłych parafian, a także Chorzowskie Bractwo Rycerskie Bożogrobców.

13 – 16 kwietnia – przeżywaliśmy Triduum Paschalne. W Wielki Czwartek uroczystej Mszy św. Wieczerzy Pańskiej przewodniczył ks. Eugeniusz Błaszczyk. Liturgii Wielkopiątkowej przewodniczył ks. Andrzej Rudolf. Głównym celebransem Mszy św. Wigilii Paschalnej był ks. Prob. Eugeniusz Błaszczyk, po raz pierwszy od wielu lat wyremontowana chrzcielnica została wypełniona wodą chrzcielną. W tym roku Procesja Rezurekcyjna odbyła się na zakończenie liturgii Wigilii Paschalnej.

1 maja – w kościele św. Józefa w Górnośląskim Skansenie odbyła się uroczysta suma odpustowa, której przewodniczył ks. dziekan Eugeniusz Błaszczyk, zaś homilię wygłosił kapelan Związku Górnośląskiego ks. dr Arkadiusz Wuwer. Odpust w Skansenie inaugurował „Gody Śląskie”.

4 maja – w sanktuarium św. Floriana w Chorzowie odbyła się Msza św. w intencji mieszkańców Chorzowa sprawowana przez biskupa pomocniczego naszej archidiecezji ks. bpa Adama Wodarczyka. Razem z Księdzem Biskupem Mszę św. koncelebrowali proboszczowie chorzowskich parafii.

14 maja – odbyła się w naszej parafii uroczystość I Komunii św.. Do I-szej Komunii św. przystąpiło 22 dzieci. W tym również 1 dziecko przystąpiło do Komunii św. w wieku przedszkolnym. W tym roku po raz ostatni odbyła się Komunia Św. dzieci klas drugich.

16 maja – odbyło się ostatnie spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej, gdyż ks. abp Wiktor Skowrc zarządził nowe wybory do Parafialnych Rad Duszpasterskich, które odbędą się 18 czerwca br..

19 maja – odbyła się pielgrzymka dzieci komunijnych oraz ich opiekunów do sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie – Łagiewnikach. Ponadto odwiedziliśmy Centrum św. Jana Pawła II w Krakowie oraz w związku z przeżywanym Rokiem św. Brata Alberta nawiedziliśmy sanktuarium Ecce Homo” w dzielnicy Krakowa Czerwony Prądnik. W pielgrzymce uczestniczyli również parafianie.

28 maja – odbyła się tradycyjna pielgrzymka młodzieńców i mężczyzn do Piekar Śl.. Z naszej parafii wyruszyła około 30-osbowa piesza pielgrzymka, którą poprowadził ks. prob. Eugeniusz Błaszczyk. W czasie pielgrzymki Słowo Boże wygłosił pochodzący z Chorzowa Metropolita Wrocławski abp Józef Kupny, zaś głównym celebransem był nowy Metropolita Krakowski ks. abp Marek Jędraszewski. W pielgrzymce uczestniczyło wraz z Prezydentem Polski Andrzejem Dudą około 100 tys. mężczyzn.

18 czerwca – we wszystkich parafiach naszej archidiecezji , w tym również w naszej parafii odbyły się wybory do Parafialnych Rad Duszpasterskich. W wyniku wyborów, a także z nominacji ks. Proboszcza oraz z Zasad PRD ukształtował się w naszej parafii następujący skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej:
Ks. Eugeniusz Błaszczyk – proboszcz
Ks. Andrzej Rudolf – wikariusz
Blok Agnieszka
Cebula Paweł
Giziński Krzysztof
Gruszczak Jolanta
Jasińska Maria
Kukowka Beata
Majerczyk Wojciech
Malinowski Mirosław
Mańdok Jerzy
Matjaszyk Sabina
Nowak Karina
Olszewski Marcin
Pilot Gabriela
Raczyński Wiesław
Sitek Elżbieta
Spałek Celina
Sroczyński Andrzej
Urbański Dawid
Zastawna Ewa

13 sierpnia – odbył się w naszym kościele odpust parafialny ku czci św. Wawrzyńca. Kaznodzieją odpustowym i sumistą był pochodzący z naszej parafii ks. Przemysław Malinowski, wikariusz parafii św. Filipa i Jakuba w Żorach.

20 sierpnia – odbyła się tradycyjna pielgrzymka kobiet i dziewcząt do Piekar Śl.. Z naszej parafii wyruszyła około 30-osobowa grupa pieszych pielgrzymów, którą poprowadził ks. prob. Eugeniusz Błaszczyk. Barwną grupę stanowiła grupa Dzieci Maryi.

W sierpniu – został zamontowany w naszym kościele oraz obejściu system kamer monitujący kościół oraz obejście. System ten zwiększa bezpieczeństwo naszego kościoła.

4 września – odbyła się Msza św. w intencji dzieci Szkoły Podstawowej nr 29 w Chorzowie oraz ich wychowawców i rodziców z okazji rozpoczęcia nowego Roku Szkolnego.

26 września – odbyła się uroczysta msza św., zaprzysiężenie oraz I posiedzenie Para-fialnej Rady Duszpasterskiej. Obecnie Parafialna Rada Duszpasterska liczy 21 osób. Na pierwszym spotkaniu oprócz omówienia bieżących spraw duszpasterskich i gospodarczych, wybrano wiceprzewodniczącą PRD, którą została p. Ewa Zastawna (przewodniczącym zgodnie ze Statutem PRD jest zawsze proboszcz parafii) oraz sekretarza, którą została p. Jolanta Gruszczak.

30 września – odbyła się XVIII pielgrzymka Chorzowian do Matki Boskiej Piekar-skiej. W ramach pielgrzymki odbyła się Droga Krzyżowa. Drogę Krzyżową poprowadziła parafia św. Jadwigi natomiast kazanie wygłosił pochodzący z Chorzowa Starego ks. dr Marek Górka, obecnie pracownik Sądu Biskupiego naszej Archidiecezji.

7 października – odbyła się w całej Polsce akcja „Różaniec do granic”, w której chodziło aby opleść całą Polskę modlitwą różańcową. Z naszej parafii udała się grupa parafian do kościoła św. Marcina w Lesznej Górnej, gdzie uczestniczyła w modlitwach różańcowych oraz we Mszy św.. W tym dniu odbyła się również Archidiecezjalna pielgrzymka kół różańcowych do katedry Chrystusa Króla w Katowicach, w której uczestniczyli przedstawiciele naszej parafii.

8 października – w całym kościele w Polsce przeżywaliśmy XVII Dzień Papieski pod hasłem: „Idźmy naprzód z nadzieją”. W tym dniu została przeprowadzona zbiórka na fundusz stypendialny „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

9 października – odbyła się Msza św. w intencji parafialnej grupy Żywego Różańca, po Mszy św. odbyło się spotkanie w salce, obecnie w parafii istnieje 5 grup Żywego Różańca.

10 października – odbyła się pielgrzymka dzieci kl. III, które w maju przystąpiły do I Komunii św. oraz parafian do Matki Boskiej Częstochowskiej oraz do sanktuarium św. Ojca Pio na Przeprośnej Górce.

18 październik – odbyła się Msza św. w intencji parafialnej grupy Ruchu Szensztackiego. Obecnie w naszej parafii istnieje 1 krąg Ruchu Szensztackiego, do których pielgrzymuje kapliczka Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej.

22 października – odbyła się w naszym kościele adoracja Najświętszego Sakramentu w ramach „wiecznej adoracji”. W liturgii tego dnia wspominaliśmy św. Jana Pawła II.

29 październik – wystąpił w naszej parafii koncertem pieśni maryjnej chorzowski chór Lutnia działający przy Chorzowskim Centrum Kultury.

16 listopada – odbyła się Msza św. w intencji parafialnego Legionu Maryi z okazji ich święta patronalnego.

23 listopada – odbyła się Msza św. w intencji naszych ministrantów oraz lektorów z okazji ich święta patronalnego. W czasie Mszy św. zostało przyjęty 1 nowy kandydat do służby ministranckiej, a 2 otrzymało pelerynkę na zakończenie stażu kandydatury ministranckiej.

Listopad – została zakończona konserwacja bocznego ołtarza Matki Boskiej Różańcowej. Powrócono do pierwotnej kolorystki ołtarza, a także gruntownie został oczyszczony z zabrudzeń obraz Matki Boskiej Różańcowej. Natomiast w ambonie zostały zamontowane nowe tablice dekalogu.