Kalendarium 2018

7 stycznia – odbył się koncert kolęd wykonaniu Parafialnego Zespołu Dzieci Maryi, Stowarzyszenia „Freeland”, ponadto było wiele okazji wspólnego kolędowania.

9 stycznia – odbyło się spotkanie opłatkowe grup parafialnych Żywego Różańca i Legionu Maryi. Spotkanie rozpoczęło się Mszą św., a następnie probostwie odbyło się spotkanie przy kawie i ciastku oraz wspólnym kolędowaniu.

14 stycznia – wystąpiły z jasełkami dzieci z naszego Przedszkola przy ul. Poniatowskiego.

20 stycznia – zakończyliśmy obchód kolędowy w parafii. Spośród ok. 1120 rodzin, kapłana z wizytą duszpasterską przyjęło około rodzin 850 co stanowi 65%.

26 stycznia – odbył się XVIII Parafialny Konkurs Kolęd i Pastorałek „Laurentius 2018”. Współorganizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa nr 29, na terenie której ten konkurs się odbył. Laureaci otrzymali pamiątkowe puchary oraz nagrody.

W styczniu – został zamontowany nowy system ogrzewania naszego kościoła. Pod ławkami stałymi ogrzewanie jest podłogowe, ponadto na ścianach zostały zamontowane trzy grzejniki dogrzewające. Źródłem ciepła jest energia elektryczna. System ogrzewania włącza się według z góry zaprogramowanego planu. Prace wykonała firma Eco-Term z Krakowa.

10 lutego – odbyło się spotkanie przy kawie i piosence przygotowane przez Parafialną Radę Duszpasterską. Śpiewy i piosenki były prowadzone przez naszych organistów Marcina Olszewskiego i Jana Solorza. Spotkanie upłynęło w miłej serdecznej atmosferze.

14 lutego – rozpoczęliśmy Wielki Post. Kazania pasyjne w czasie Drogi Krzyżowej głosił wikariusz parafii św. Marii Magdaleny z Chorzowa Starego ks. Radosława Adamiak.

11 – 14 marca – odbyły się w naszej parafii rekolekcje wielkopostne, które poprowadził ks. Tadeusz Michałek, sercanin. Oprócz nauk ogólnych, swoje nauki stanowe mieli kobiety i mężczyźni, odbyły się również nauki dla młodzieży, a także nabożeństwo dla chorych i osób starszych, a później odbyło się spotkanie w salce na probostwie. W tym samym czasie odbyły się również rekolekcje szkolne dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 29 w Chorzowie. W czasie rekolekcji dzieci uczestniczyły w specjalnie zorganizowanym programie rekolekcyjnym przygotowanym przez panią katechetkę Ewę Zastawną, którym w tym roku przyświecało hasło: „Kościół to nie tylko dom z kamienia i złota, ale Kościół żywy i prawdziwy to jest serc wspólnota”. Dzieci uczestniczyły w grach i zabawach oraz wykonały wiele ciekawych prac artystycznych (rysunki, wiersze oraz bardzo piękne makiety chorzowskich kościołów, które można było podziwiać w Szkole Podstawowej). Najlepsze klasy zdobyły puchar rekolekcyjny.

28 marca – w plenerach chorzowskiego Skansenu odbyła się tradycyjna Droga Krzyżowa. Rozważania Drogi Krzyżowej przygotowała młodzież, natomiast poszczególne grupy parafialne je przedstawiły: młodzież oazowa, ministranci, Dzieci Marii, Legion Marii, grupa „Oazy+”. W czasie Drogi Krzyżowej młodzież parafialna w oparciu o objawienia bł. Anny Katarzyny Emmerich przygotowała scenki do poszczególnych stacji Drogi Krzyżowej. W Drodze Krzyżowej, która na trwałe wpisuje się w przygotowanie przeżycia Triduum Paschalnego, uczestniczyło bardzo wielu dorosłych parafian.

29 marca – 1 kwietnia – przeżywaliśmy Triduum Paschalne. W Wielki Czwartek uroczystej Mszy św. Wieczerzy Pańskiej przewodniczył ks. Eugeniusz Błaszczyk. Liturgii Wielkopiątkowej przewodniczył ks. Andrzej Rudolf. Głównym celebransem Mszy św. Wigilii Paschalnej był ks. Prob. Eugeniusz Błaszczyk. W tym roku Procesja Rezurekcyjna odbyła się na zakończenie liturgii Wigilii Paschalnej.

22 kwietnia – przeżywaliśmy w Kościele Światowy Dzień Modlitw o Powołania. W tym dniu gościliśmy w naszej parafii ks. diakona Krzysztofa Moczko oraz kleryków z Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach. Ks. Diakon głosił Słowo Boże na niedzielnych Mszach św., odbyło się również spotkanie kleryków z grupą stanowiącą Towarzystwo Przyjaciół Seminarium.

1 maja – w kościele św. Józefa w Górnośląskim Skansenie odbyła się uroczysta suma odpustowa, której przewodniczył ks. Eugeniusz Błaszczyk, zaś homilię wygłosił kapelan Związku Górnośląskiego ks. dr Arkadiusz Wuwer. Odpust w Skansenie inaugurował „Gody Śląskie”.

4 maja – w sanktuarium św. Floriana w Chorzowie odbyła się Msza św. w intencji mieszkańców Chorzowa sprawowana przez biskupa pomocniczego naszej archidiecezji ks. bpa Marka Szkudło. Razem z Księdzem Biskupem Mszę św. koncelebrowali proboszczowie chorzowskich parafii.

13 maja – odbyła się w naszej parafii uroczystość I Komunii św.. Do I-szej Komunii św. przystąpiło 19 dzieci. W tym roku również wyjątkowo 6 dzieci przystąpiło do Komunii św. w wieku przedszkolnym. Po raz pierwszy Komunia Św. została udzielona dzieciom klas trzecich.

18 maja – odbyła się pielgrzymka dzieci komunijnych oraz ich opiekunów do sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie – Łagiewnikach. Ponadto odwiedziliśmy Centrum św. Jana Pawła II w Krakowie oraz pielgrzymowaliśmy do sanktuarium Krzyża Świętego w Krakowie Mogile. Opiekunami tegoż sanktuarium są Ojcowie Cystersi. W tym roku do nowicjatu Ojców cystersów wstąpił nasz parafianin Łukasz Jędrak, który przejął imię brata Henryka, On też oprowadził nas po Mogilskim sanktuarium. W pielgrzymce uczestniczyli również parafianie.

27 maja – odbyła się tradycyjna pielgrzymka młodzieńców i mężczyzn do Piekar Śl.. Z naszej parafii wyruszyła około 23-osbowa piesza pielgrzymka, którą poprowadził ks. prob. Eugeniusz Błaszczyk. W czasie pielgrzymki Słowo Boże wygłosił oraz głównym celebransem był ks. kard. Zenon Grocholewski Przewodniczący Papieskiej Kongregacji do Spraw Wychowania Chrześcijańskiego. W pielgrzymce uczestniczyło jak zwykle około 100 tys. mężczyzn.

31 maja – w uroczystość Bożego Ciała odbyła się tradycyjna procesja Bożego Ciała, która w tym roku przeszła ulicami: Lwowską, Kościuszki, Poniatowskiego i Konopnickiej. Ołtarze stały: I – przy Szkole Podstawowej nr 29 przygotowany przez dzieci komunijne; II – na skrzyżowaniu ul. Kościuszki i Poniatowskiego przygotowany przez grupę Dzieci Marii oraz ich opiekunów; III – na skrzyżowaniu ul. Poniatowskiego i Konopnickiej przygotowany przez młodzież oazową; IV – na skrzyżowaniu ul. Konopnickiej i Roosevelta przygotowany przez Radę Parafialną. Procesja odbyła się przy pięknej pogodzie i bardzo licznym udziale wiernych.

1 – 3 czerwca – parafialne grupy: ministranckie, dzieci Marii oraz młodzieży oazowej wyjechały wraz z opiekunami na dni skupienia i radości do ośrodka Caritas diecezji gliwickiej w Turzy. Dni te przygotowały Karina i Grzegorz Nowakowie zaś opiekunem duchowym był ks. prob. Eugeniusz Błaszczyk. Tematyka spotkań skupiała wokół Ducha Świętego. Pierwszego dnia dzieci poznawały moc Ducha Św. na przykładzie apostołów, następnego dnia wpatrywaliśmy się w owoce Ducha Św. na przykładzie Maryi zaś ostatniego dnia poznawaliśmy dary Ducha Św. wpatrując się w postać Św. Jana Pawła II. Ponadto dzieci i młodzież uczestniczyli w zawodach sportowych, biegu samarytańskim i wielu innych atrakcjach.

10 czerwca – siostra Izabela Hasler, służebniczkę pochodzącą z parafii św. Jadwigi w Chorzowie, która pracuje na misjach w Kamerunie. S. Izabela po każdej Mszy św. opowiadała o swojej pracy misyjnej oraz przeprowadziła zbiórkę na nowy dom, który siostry budują w Kamerunie.

19 czerwca – ks. bp Marek Szkudło w kościele św. Jadwigi grupie młodzieży z naszej parafii udzielił sakramentu bierzmowania.

21 czerwca – odbyła się Msze św. w intencji dzieci przedszkolnych oraz ich wychowawców okazji zakończenia roku szkolnego.

22 czerwca – odbyła się Msza św. w intencji uczniów dzieci Szkoły Podstawowej nr 29 z okazji zakończenia Roku Szkolnego.

12 sierpnia – odbył się w naszym kościele odpust parafialny ku czci św. Wawrzyńca. Kaznodzieją odpustowym i sumistą był ks. Łukasz Kotyński, wikariusz naszej parafii w latach 2010-15, aktualnie ks. Łukasz pełni posługę wikariusza w parafii św. Barbary w Chorzowie. Odpust ten był jubileuszowym 50-tym odpustem w historii parafii.

19 sierpnia – odbyła się tradycyjna pielgrzymka kobiet i dziewcząt do Piekar Śl.. Z naszej parafii wyruszyła około 30-osobowa grupa pieszych pielgrzymów, którą poprowadził ks. prob. Eugeniusz Błaszczyk. Barwną grupę stanowiła grupa Dzieci Maryi. W czasie pielgrzymki Słowo Boże wygłosił ks. bp Adam Peta z Kazachstanu.

30 sierpnia – dekretem ks. Arcybiskupa dotychczasowy wikariusz naszej parafii ks. Andrzej Rudolf został skierowany do parafii NSPJ w Rybniku – Boguszowicach, w Jego miejsce został skierowany pracownik Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ks. dr Dawid Ledwoń. Ks. Dawid będzie mieszkał w naszej parafii oraz ma pomagać w duszpasterstwie proboszczowi.

3 września – odbyła się Msza św. w intencji dzieci Szkoły Podstawowej nr 29 w Chorzowie oraz ich wychowawców i rodziców z okazji rozpoczęcia nowego Roku Szkolnego.

8 września – odbył się I Rodzinny Festyn Parafialny zorganizowany przez Parafialną Radę Duszpasterską z okazji z okazji Roku Jubileuszowego jakim jest 80 lat poświęcenia kościoła św. Wawrzyńca w Chorzowie, 50 lat powstania parafii i 40 lat erygowania parafii. Na scenie wystąpili m. in. uczniowie szkoły Podstawowej nr 29, parafialna grupa Dzieci Maryi oraz ich przyjaciele, chorzowski chór „Lutnia”, Stowarzyszenie Muzyczno-Teatralne „Freeland” oraz grupa „Smokie Revival”. W czasie festynu były prowadzone zabawy dla dzieci oraz można było skorzystać z małej gastronomii. Festynowi towarzyszyła wystawa fotograficzna o 50-letniej historii naszego kościoła oraz w jego czasie rozstrzygnięto konkurs plastyczny „Kościół na Górze Redena”. W festynie wzięło udział bardzo wielu parafian oraz gości. Z okazji jubileuszu wydano również pamiątkowy folder poświęcony naszemu kościołowi i parafii.

9 września – gościliśmy w naszej parafii ks. Marka Paszka, misjonarza z Zambii, który wygłosił Słowo Boże oraz przeprowadził zbiórkę na cele misyjne.

29 września – odbyła się XIX pielgrzymka Chorzowian do Matki Boskiej Piekarskiej. W ramach pielgrzymki odbyły się Dróżki Różańcowe, poprowadził dekanat Chorzów Batory natomiast kazanie wygłosił ks. Rafał Skitek, prezes Archidiecezjalnego Radia EM.

5 października – odbyła się Msza św. w intencji parafialnej grupy Żywego Różańca, po Mszy św. odbyło się spotkanie w salce, obecnie w parafii istnieje 5 grup Żywego Różańca.

7 – 14 października – odbyły się w naszej parafii misje parafialne związane z 50-leciem parafii. Misje poprowadzili Misjonarze Oblaci z Koszutki: o. Piotr Prauzner-Bechcicki i o. Sebastian Stasiak. Codziennie odbywały się nauki ogólne, różaniec misyjny i apel misyjny. Ponadto swoje nauki stanowe mieli: mężczyźni, kobiety, młodzież, dzieci, a także w różnych rejonach parafii odbywały się Koronki do Bożego Miłosierdzia. Wielu parafian uczestniczyło w „Nocy Nikodema” – wieczorze uwielbienia oraz w Drodze Krzyżowej ulicami parafii odbył się również misyjny dzień chorych. Na zakończenie przy krzyżu misyjnym odbyło się zawierzenie parafii Bożemu Sercu.

14 października – odbył się XVIII Dzień Papieski, w czasie którego zbierano pieniądze na fundusz stypendialny „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

21 października – odbyła się uroczysta Msza św. z okazji 80-lecia sprowadzenia kościoła św. Wawrzyńca do Chorzowa, 50-lecia powstania parafii oraz 40-lecia zatwierdzenia parafii. Mszy św. przewodniczył biskup pomocniczy naszej Archidiecezji ks. bp Marek Szkudło, Mszę św. koncelebrowali kapłani pracujący wciągu 50 lat w naszej parafii oraz proboszczowie chorzowskich parafii.

18 październik – odbyła się Msza św. w intencji parafialnej grupy Ruchu Szensztackiego. Obecnie w naszej parafii istnieje 2 kręgi Ruchu Szensztackiego, do których pielgrzymuje kapliczka Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej.

22 października – odbyła się w naszym kościele adoracja Najświętszego Sakramentu w ramach „wiecznej adoracji”. W liturgii tego dnia wspominaliśmy św. Jana Pawła II.

W październiku – rozpoczęliśmy remont wieży w naszym kościele, zostały m. in. wymienione pionowe deski oraz całość zaimpregnowano środkami firmy „Remmers”.

16 listopada – odbyła się Msza św. w intencji parafialnego Legionu Maryi z okazji ich święta patronalnego.

29 listopada – odbyła się Msza św. w intencji naszych ministrantów oraz lektorów z okazji ich święta patronalnego. W czasie Mszy św. 1 ministrant otrzymał pelerynkę na zakończenie stażu kandydatury ministranckiej.

30 listopada – zostały zakończone i odebrane przez Konserwatora Zabytków prace związane z remontem naszej wieży i wymianą okien.

3 grudnia – rozpoczęły się w naszym kościele Roraty. W czasie tegorocznych rorat korzystaliśmy z pomocy przygotowanych przez redakcje „Małego Gościa Niedzielnego”. W tym roku roraty w swojej treści nawiązywały do programu roku duszpasterskiego, którego hasłem jest „W mocy Bożego Ducha”.