Kalendarium 2019

8 stycznia – odbyło się spotkanie opłatkowe grup parafialnych Żywego Różańca i Legionu Maryi. Spotkanie rozpoczęło się Mszą św., a następnie probostwie odbyło się spotkanie przy kawie i ciastku oraz wspólnym kolędowaniu.

18 stycznia – zakończyliśmy obchód kolędowy w parafii. Spośród ok.1050 rodzin, kapłana z wizytą duszpasterską przyjęło około rodzin 780 co stanowi 65%.

25 stycznia – odbył się XVIX Parafialny Konkurs Kolęd i Pastorałek „Laurentius 2019”. Współorganizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa nr 29, na terenie, której ten konkurs się odbył. Laureaci otrzymali pamiątkowe puchary oraz nagrody.

6 marca – rozpoczęliśmy Wielki Post. Kazania pasyjne w czasie Drogi Krzyżowej głosił wikariusz parafii św. Antoniego z Chorzowa, ks. Piotr Mroczkowski.

24 – 27 marca – odbyły się w naszej parafii rekolekcje wielkopostne, które poprowadził o. Dobrosław Mężyk, franciszkanin. Nauki stanowe były głoszone dla starszych małżeństw z wieloletnim stażem oraz starszych parafian, a także dla małżeństw wychowujących dzieci, ponadto odbyły się również nauki dla młodzieży, a także nabożeństwo dla chorych osób starszych, a później spotkanie w salce na probostwie. W tym samym czasie odbyły się również rekolekcje szkolne dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 29 w Chorzowie. W czasie rekolekcji dzieci uczestniczyły w specjalnie zorganizowanym programie rekolekcyjnym przygotowanym przez panią katechetkę Ewę Zastawną związanym z 25-leciem patronatu św. Floriana nad Chorzowem oraz sprowadzenia relikwii św. Patrona do Chorzowa. Dzieci uczestniczyły w grach i zabawach oraz wykonały wiele ciekawych prac artystycznych (rysunki, wiersze, zdjęcia miejsc związanych ze św. Florianem oraz rzeźby św. Floriana , które można było podziwiać w Szkole Podstawowej). Najlepsze klasy zdobyły puchar rekolekcyjny.

1 kwiecień – odbyło się w naszej parafii bierzmowania. Z rąk biskupa pomocniczego bpa Marka Szkudło 34 młodych z naszej parafii otrzymało ten sakrament.

17 kwiecień – w plenerach chorzowskiego Skansenu odbyła się tradycyjna Droga Krzyżowa. Rozważania Drogi Krzyżowej przygotowała młodzież, natomiast poszczególne grupy parafialne je przedstawiły: młodzież oazowa, ministranci, Dzieci Marii, Legion Marii, grupa „Oazy+”. W czasie Drogi Krzyżowej młodzież parafialna w oparciu o objawienia bł. Anny Katarzyny Emmerich przygotowała scenki do poszczególnych stacji Drogi Krzyżowej. W Drodze Krzyżowej, która na trwałe wpisuje się w przygotowanie przeżycia Triduum Paschalnego, uczestniczyło bardzo wielu dorosłych parafian.

18 – 21 kwiecień – przeżywaliśmy Triduum Paschalne. W Wielki Czwartek uroczystej Mszy św. Wieczerzy Pańskiej przewodniczył ks. Eugeniusz Błaszczyk. Liturgii Wielkopiątkowej przewodniczył ks. dr Dawid Ledwoń. Głównym celebransem Mszy św. Wigilii Paschalnej był ks. Prob. Eugeniusz Błaszczyk. W tym roku Procesja Rezurekcyjna odbyła się na zakończenie liturgii Wigilii Paschalnej.

25 kwiecień – ks. prob. Eugeniusz Błaszczyk w czasie Mszy św. dziękował za 35 lat kapłaństwa.

1 maja – w kościele św. Józefa w Górnośląskim Skansenie odbyła się uroczysta suma odpustowa, której przewodniczył i homilię ks. dziekan Eugeniusz Błaszczyk. Odpust w Skansenie inaugurował „Gody Śląskie”.

4 maja – w sanktuarium św. Floriana w Chorzowie odbyła się Msza św. w intencji mieszkańców Chorzowa sprawowana przez biskupa pomocniczego naszej archidiecezji ks. bpa Adama Wodarczyka. Razem z Księdzem Biskupem Mszę św. koncelebrowali proboszczowie chorzowskich parafii.

9 maja – ks. dr Dawid Ledwoń, który jest rezydentem w naszej parafii w czasie Mszy św. dziękował za 10 lat kapłaństwa.

12 maja – odbyła się w naszej parafii uroczystość I Komunii św.. Do I-szej Komunii św. przystąpiło 14 dzieci. W tym roku również wyjątkowo 3 dzieci przystąpiło do Komunii św. w wieku przedszkolnym.

14 maja – w sanktuarium św. Floriana w Chorzowie odbyła się uroczysta Msza św. sprawowana Metropolitę Górnośląskiego ks. abpa Wiktora Skworca z okazji 25 rocznicy ustanowienia patronatu św. Floriana nad Chorzowem oraz sprowadzenia relikwii Patrona do naszego Miasta. Po Mszy św. odbyła się uroczysta akademia w Chorzowskim Centrum Kultury.

17 maja – odbyła się pielgrzymka dzieci komunijnych oraz ich opiekunów do sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie – Łagiewnikach. Ponadto odwiedziliśmy sanktuarium Matki Bożej w Kalwarii Zebrzydowskiej i miejsce urodzin św. Jana Pawła II – Wadowice. W pielgrzymce uczestniczyli również parafianie.

18 maja – odbyła się I Parafialna Rowerowa Pielgrzymka do Piekar Śl. z okazji 99 roczn. urodzin św. Jana Pawła II. W pielgrzymce uczestniczyło 10 osób, które dojechały rowerami oraz parafianie, którzy dojechali innymi środkami lokomocji. W czasie pielgrzymki odbyła się Msza św. przed obrazem Matki Boskiej Piekarskiej oraz zwiedzono Muzeum sanktuaryjne.

26 maja – odbyła się tradycyjna pielgrzymka młodzieńców i mężczyzn do Piekar Śl.. Z naszej parafii wyruszyła około 20-osbowa piesza pielgrzymka, którą poprowadził ks. prob. Eugeniusz Błaszczyk. W czasie pielgrzymki Słowo Boże wygłosił oraz głównym celebransem był Metropolita Krakowski ks. abp Marek Jędraszewski. W pielgrzymce uczestniczyło jak zwykle około 80 tys. mężczyzn.

13 czerwca – odbyła się Msze św. w intencji dzieci przedszkolnych oraz ich wychowawców okazji zakończenia roku szkolnego.

14 – 16 czerwca – parafialne grupy: ministranckie, dzieci Marii oraz młodzieży oazowej wyjechały wraz z opiekunami na dni skupienia i radości do ośrodka Caritas diecezji gliwickiej w Turzy. Dni te przygotowały Karina i Grzegorz Nowakowie zaś opiekunem duchowym był ks. prob. Eugeniusz Błaszczyk. Tematyka spotkań skupiała wokół symboli chrześcijańskich. Dzieci poznając różne znaki chrześcijańskie, którymi posługiwali się i posługują się chrześcijanie, zostali ukierunkowani na najważniejszy znak jakim jest Eucharystia. Ponadto dzieci i młodzież uczestniczyli w zawodach sportowych, biegu samarytańskim i wielu innych atrakcjach.

19 czerwca – odbyła się Msza św. w intencji uczniów dzieci Szkoły Podstawowej nr 29 z okazji zakończenia Roku Szkolnego.

20 czerwca – w uroczystość Bożego Ciała odbyła się tradycyjna procesja Bożego Ciała, która w tym roku przeszła ulicami: Lwowską, Poniatowskiego i Konopnickiej. Ołtarze stały: I – na skrzyżowaniu Lwowskiej i Poniatowskiego przygotowany przez młodzież; II – na skrzyżowaniu ul. Konopnickiej i Poniatowskiego przygotowany przez grupę Dzieci Maryi oraz ich opiekunów; III – na skrzyżowaniu ul. Roosevelta i Konopnickiej przygotowany przez panią katechetkę i rodziców dzieci komunijnych; IV – przy kościele św. Wawrzyńca przygotowany przez Radę Parafialną. Procesja odbyła się przy pięknej pogodzie i bardzo licznym udziale wiernych.

Czerwiec – zostały zamontowane w dwóch oknach siłowniki, które w razie potrzeby otwierają okna w kościele

12 sierpnia – odbył się w naszym kościele odpust parafialny ku czci św. Wawrzyńca. Kaznodzieją odpustowym i sumistą był ks. prof. Stefan Szymik MSF. Pochodzący z Jaśkowic ks. Profesor obecnie pełni funkcje wykładowcy i pracownika naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie.

18 sierpnia – odbyła się tradycyjna pielgrzymka kobiet i dziewcząt do Piekar Śl.. Z naszej parafii wyruszyła około 20-osobowa grupa pieszych pielgrzymów, którą poprowadził ks. prob. Eugeniusz Błaszczyk. W czasie pielgrzymki Słowo Boże wygłosił ks. bp Czaja z Opola.

2 września – odbyła się Msza św. w intencji dzieci Szkoły Podstawowej nr 29 w Chorzowie oraz ich wychowawców i rodziców z okazji rozpoczęcia nowego Roku Szkolnego.

7 września – odbył się II Rodzinny Festyn Parafialny zorganizowany przez Parafialną Radę Duszpasterską. Na scenie wystąpili m. in. uczniowie szkoły Podstawowej nr 29, parafialna grupa Dzieci Maryi oraz ich przyjaciele, Stowarzyszenie Muzyczno-Teatralne „Freeland”, Grupa Ewangelizacyjna „Testimonium” z Czerwionki Leszczyn, Teatr Reduta Śląska. W czasie festynu były prowadzone zabawy dla dzieci oraz można było skorzystać z małej gastronomii. Festynowi towarzyszyła wystawa fotograficzna o 50-letniej historii naszego kościoła. Niestety pogoda trochę zakłóciła przebieg festynu, gdyż przeszło godzinę padał deszcz , a potem zrobiło się zimno.

28 września – odbyła się XX pielgrzymka Chorzowian do Matki Boskiej Piekarskiej. W ramach pielgrzymki odbyła się Droga Krzyżowa, którą poprowadziła parafia św. Jadwigi w Chorzowie natomiast kazanie wygłosił ks. Tomasz Wojtal, sekretarz Arcybiskupa.

Sierpień – Październik – została przeprowadzona konserwacja naszego kościoła. Po ręcznym oczyszczeniu kościoła szczotkami nastąpiło jego chemiczne oczyszczanie, następnie nałożono środki grzybobójcze i glonobójcze, a później nałożono środki konserwujące, przeprowadzono również częściowe oczyszczanie kamiennego cokołu.

7 października – odbyła się Msza św. w intencji parafialnej grupy Żywego Różańca, po Mszy. odbyło się spotkanie w salce, obecnie w parafii istnieje 5 grup Żywego Różańca.

13 października – odbył się XIX Dzień Papieski, w czasie którego zbierano pieniądze na fundusz stypendialny „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

18 października – odbyła się Msza św. w intencji parafialnej grupy Ruchu Szensztackiego. Obecnie w naszej parafii istnieje 2 kręgi Ruchu Szensztackiego, do których pielgrzymuje kapliczka Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej.

22 października – odbyła się w naszym kościele adoracja Najświętszego Sakramentu w ramach „wiecznej adoracji”. W liturgii tego dnia wspominaliśmy św. Jana Pawła II.

27 października – odbyła się w naszym kościele Akcja powołaniowa, gościliśmy w naszej parafii kleryków Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach. Słowo Boże wygłosił rezydent w naszej parafii ks. dr Dawid Ledwoń, który jest wykładowcą na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego.

W październiku – nastąpiła częściowa wymiana oświetlenia w naszym kościele. Stare zużyte reflektory zostały wymienione na nowe ledowe reflektory, które dając więcej światła zużywają mniej energii elektrycznej.

16 listopada – odbyła się Msza św. w intencji parafialnego Legionu Maryi z okazji ich święta patronalnego.

5 grudnia – odbyła się Msza św. w intencji naszych ministrantów oraz lektorów z okazji ich święta patronalnego. W czasie Mszy św..

2 grudnia – rozpoczęły się w naszym kościele Roraty. W czasie tegorocznych rorat korzystaliśmy z pomocy przygotowanych przez redakcje „Małego Gościa Niedzielnego”. W tym roku program rorat przybliżał postać sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego.

7 grudnia – odbył się parafialny wyjazd na jarmark w Dreźnie w czasie którego nawiedzono miejsce cudu eucharystycznego w Legnicy.