Kalendarium 2020

5 stycznia – gościliśmy w naszej parafii o. Dariusza i brata Jana, franciszkanów konwentualnych z Krakowa, którzy przybliżyli nam postacie pierwszych błogosławionych polskich misjonarzy-męczenników – bł. Michała Tomaszka i bł. Zbigniewa Strzałkowskiego oraz przekazali relikwie męczenników 1 stopnia „ex ossibus” – cząstki ich kości. Można było również otrzymać dla siebie i dla swojej rodziny relikwie drugiego stopnia „ex-indumentis” (czyli cząstki ich ubrań), a także nabyć materiały drukowane związane z męczennikami, książki, filmy, obrazki, oraz różańce z relikwiami męczenników.

6 stycznia – obył się koncert kolęd w wykonaniu parafialnej grupy Dzieci Maryi oraz zespołu teatralnego „Freeland”.

9 stycznia – odbyło się spotkanie opłatkowe grup parafialnych Żywego Różańca i Legionu Maryi. Spotkanie rozpoczęło się Mszą św., a następnie probostwie odbyło się spotkanie przy kawie i ciastku oraz wspólnym kolędowaniu.

11 stycznia – zakończyliśmy obchód kolędowy w parafii. Spośród ok.1050 rodzin, kapłana z wizytą duszpasterską przyjęło około rodzin 750 co stanowi 65%.

24 stycznia – odbył się XX Parafialny Konkurs Kolęd i Pastorałek „Laurentius 2020”. Współorganizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa nr 29, na terenie, której ten konkurs się odbył. Laureaci otrzymali pamiątkowe puchary oraz nagrody.

2 lutego – wystąpiła z koncertem kolęd nasza parafialna schola.

16 lutego – gościliśmy w naszej parafii rekolekcjonistę diecezjalnego ks. dr Tadeusza Czekańskiego, który wygłosił słowo Boże oraz zachęcał do udziału w zamkniętych rekolekcjach organizowanych prze naszą Archidiecezję w Kokoszycach, Brennej i Panewnikach.

23 lutego – rozpoczął w naszej parafii staż klerycki pochodzący z parafii św. Wojciecha w Mikołowie akolita Patryk Dawid.

26 lutego – rozpoczęliśmy Wielki Post. Kazania pasyjne w czasie Drogi Krzyżowej głosił akolita odbywający staż w naszej parafii Patryk Dawid. Jednak z powodu ogłoszenia epidemii, zdążył wygłosić tylko dwa kazania.

12 marca – wprowadzono w Polsce w stan zagrożenia epidemicznego. Zgodnie z Zarządzeniem Ministra Zdrowia we wszelkich zgromadzeniach, w tym religijnych nie może wziąć udziału więcej niż 50 osób. Podporządkowując się tej decyzji Ministra Zdrowia, Konferencja Episkopatu Polski, a także Arcybiskup Katowicki wydali Zarządzenia, które ograniczyły ilość osób uczestniczących we Mszach św., odwołano również wszystkie nabożeństwa, spotkania religijne i rekolekcje szkolne i parafialne. Jednocześnie rozpoczęły się we wszystkich kościołach modlitwy kapłanów o godz. 20.30 w celu opanowania w Polsce i na całym świecie groźnego koronawirusa. Z tej modlitwy były przeprowadzane transmisje internetowe i wielu parafian poprzez te transmisje w nich uczestniczyło.

20 marca – wprowadzono stan epidemii w całej naszej Ojczyźnie.

24 marca – zaostrzono do 5 osób zakaz uczestniczenia w uroczystościach religijnych.

25 marca – Zarządzenie Arcybiskupa Katowickiego, w którym jest mowa, że Msze św. mają być celebrowane bez udziału wiernych. W związku z tym w kościele były odprawiane Msze św. wg porządku tygodniowego i niedzielnego obowiązującego w okresie wakacyjnym. Msza św. o godz. 10.00 była transmitowana na łączach Facebooka. W tym czasie nie było również nabożeństw niedzielnych ani tygodniowych natomiast sakrament pokuty odbywał się na indywidualne telefoniczne zgłoszenie. Zachęcaliśmy do modlitwy indywidualnej i we wspólnocie rodzinnej każdego dnia o godz. 20.30 – z tej modlitwy była transmisja z naszego kościoła na łączach internetowych Facebooka.

9 -12 kwietnia – we wszystkich kościołach w Polsce odbywało się wyjątkowe Triduum Paschalne przy pustych kościołach w związku ze stanem epidemii. Triduum Paschalne z naszego kościoła było transmitowane na łączach Facebooka.

24 kwietnia – złagodzono obostrzenia związane ze stanem epidemii. Minister Zdrowia wydał Zarządzenie, w którym stwierdza, że w czasie nabożeństw 1 osoba przypadać na 15 m2. Powierzchnia naszego kościoła to 207 m2 – zgodnie więc z Zarządzeniem Ministra Zdrowia – w naszym kościele w nabożeństwie nie mogło uczestniczyć więcej niż 13 osób.

17 maja – po raz kolejny złagodzono obostrzenia związane ze stanem epidemii. Minister Zdrowia wydał Zarządzenie, w którym stwierdza, że w czasie nabożeństw 1 osoba ma przypadać na 10 m2. W związku z tym zarządzeniem w naszym, kościele w czasie nabożeństw mogło uczestniczyć 21 osób.

18 maja – w Kościele obchodziliśmy 100-ną rocznicę urodzin św. Jana Pawła II. O godz. 18.00 odbyła się z tej okazji uroczysta Msza św. dziękczynna transmitowana na łączach facebooka i parafialnej stronie internetowej.

28 maja – ks. abp Wiktor Skworc w związku ze zniesieniem obostrzeń co do ilości ludzi uczestniczących w nabożeństwach wydanym przez Ministerstwo Zdrowia wydał Zarządzenie o przywróceniu sakramentu pokuty, duszpasterstwa chorych i służby liturgicznej z zachowaniem stosownych przepisów sanitarnych (maseczki, bezpieczna odległość, zalecana Komunia Św. na rękę). Z dniem 6 czerwca przestała również obowiązywać dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Eucharystii.

31 maja – odbyła się nietypowa związana ze stanem epidemii pielgrzymka piekarska. Miejscem sprawowania Mszy św. była bazylika piekarska i uczestniczyli w niej tylko zaproszeni goście. Głównym celebransem i kaznodzieją był arcybiskup łódzki Grzegorz Ryś. Wszystko transmitowała Telewizja Katowice i Telewizja Polonia.

31 maja – odbyło się w naszym kościele pierwsze i ostatnie nabożeństwo majowe. Zaprzestaliśmy też na łączach internetowych transmitować Msze św. i nabożeństwa.

11 czerwca – odbyła się procesja Bożego Ciała tylko dookoła naszego kościoła z czteroma stacjami. Dwie stacje Bożego Ciała były w kościele przy ołtarzach bocznych, a dwie na zewnątrz: z tyłu kościoła i przy krzyżu misyjnym.

25 czerwca – odbyła się Msza św. z okazji zakończenia roku szkolnego. W tym roku był on nietypowy, gdyż prawie cały drugi semestr dzieci uczyły się zdalnie.

28 czerwca – odbyła się w kościele Msza św. z okazji zakończenia stażu duszpasterskiego akolity Patryka Dawida.

4 – 17 lipca młodzież parafialna przeprowadziła rekolekcje z programem oazowym. W tym roku ze względu na stan epidemii zostały zawieszone wszelkie formy duszpasterstwa wakacyjnego dzieci i młodzieży – rekolekcje ministranckie, dzieci Maryi czy oazowe. W związku z tym nasza młodzież oazowa przy naszej parafii przeprowadziła parafialne rekolekcje oparte o program oazowy, w którym była codzienna Msza św., adoracja Najświętszego Sakramentu, rozważania Słowa Bożego w ramach grupy i indywidualne spotkanie ze Słowem Bożym (namiot spotkania). Codzienne spotkania rozpoczynały się o godz. 15.00, a kończyły apelem jasnogórskim o godz. 21.00. Opiekunem duchowym tych rekolekcji był ks. dr Dawid Ledwoń, w rekolekcjach również uczestniczył akolita Patryk Dawid, który w naszej parafii odbywał staż duszpasterski.

9 sierpnia – odbył się w naszym kościele odpust parafialny ku czci św. Wawrzyńca. Kaznodzieją odpustowym i sumistą był ks. dr hab. Damian Bednarski, Postulator Rzymski w procesie beatyfikacyjnym Sługi Bożego ks. Jana Machy. Kaznodzieja nawiązując do postaci Patrona Naszej Parafii w piękny sposób przedstawił sylwetkę Sługi Bożego ks. Jana Machę, który jak mamy nadzieję 17 października br. zostanie wyniesiony na ołtarze.

16 sierpnia – odbyła się nietypowa związana ze stanem epidemii pielgrzymka kobiet i dziewcząt do Piekar Śl.. Miejscem sprawowania Mszy św. była bazylika piekarska i uczestniczyli w niej tylko zaproszeni goście. Głównym celebransem i kaznodzieją był arcybiskup Jan Romeo Pawłowski z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej. Wszystko transmitowała Telewizja Katowice i Telewizja Polonia.

30 sierpnia – odbyła się I Komunia Św. dzieci w wieku przedszkolnym. Ten nietypowy termin jest związany ze stanem epidemii. Do Wczesnej Komunii Św. przystąpiło dwoje dzieci, jeden przystąpi jeszcze w listopadzie.

3 września – Msza św. szkolna była sprawowana w intencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 29 z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego, w czasie tej Mszy św. poświęcono podręczniki i przybory szkolne uczniom klas pierwszych.

6 września – grupa uczniów klas IV-tych przystąpiła do I Komunii św., nietypowy termin oraz podział na grupy był spowodowany sytuacją epidemiczną w Polsce i przepisami epidemicznymi obowiązującymi w maju, kiedy dzieci miały planowo przystąpić do I Komunii św..

22 września – odbył się odbiór prac remontowych wykonanych. Prace konserwacyjne objęły remonty przyziemia i bocznego wejścia do naszego kościoła. Całość została sfinansowana przez parafię

27 września – druga grupa dzieci przystąpiła do I Komunii św.

7 października – odbyła się Msza św. w intencji parafialnej grupy Żywego Różańca, po Mszy. odbyło się spotkanie w salce, obecnie w parafii istnieje 5 grup Żywego Różańca.

11 października – odbył się XX Dzień Papieski, w czasie którego zbierano pieniądze na fundusz stypendialny „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Hasłem tegorocznego Dnia Papieskiego były słowa zawołania biskupiego Jana Pawła II „Totus Tuus”.

15 października – odbyła się Msza św. dziękczynna za dar I Komunii św., które w tym roku w kilku grupach przystąpiły do I Komunii św.

16 października – w związku ze wzrostem zachorowań na Covid-19 całą Polskę podzielono na strefy żółtą i czerwoną, w strefie żółtej, do której należy Chorzów w kościele nie może być więcej niż 1 osoba na 4 m2 co daje nam możliwość 50 osób uczestniczących we Mszy Św..

18 października – odbyła się Msza św. w intencji parafialnej grupy Ruchu Szensztackiego. Obecnie w naszej parafii istnieje 2 kręgi Ruchu Szensztackiego, do których pielgrzymuje kapliczka Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej.

22 października – odbyła się w naszym kościele adoracja Najświętszego Sakramentu w ramach „wiecznej adoracji”. W liturgii tego dnia wspominaliśmy św. Jana Pawła II.

22 października – wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej wywołał w Polsce niezadowolenie części społeczeństwa o lewicowych i lewackich poglądach. Często to niezadowolenie było skierowane na Kościół. W niedzielę 25 października w 22 kościołach w Polsce zostały przerwane nabożeństwa przez lewackie bojówki. Również elewacja katedry w Katowicach została pomalowana niewybrednymi napisami, a u nas na płocie pojawiły się plakaty z lewackimi hasłami.

23 października – całą Polskę w związku sytuacją epidemiczną ogłoszono czerwoną strefą, w naszym kościele może uczestniczyć w nabożeństwach 30 osób.

30 października – ogłoszono, że w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną (ok. 25 tys. zachorowań codziennie) na uroczystość Wszystkich Świętych w dniach 31.10 – 2.11 zostaną zamknięte cmentarze, a do 29 listopada w nabożeństwach w kościołach 1 osoba ma przypadać na 15 m2, w naszym więc kościele może uczestniczyć 14 osób.

16 listopada – odbyła się Msza św. w intencji parafialnego Legionu Maryi z okazji ich święta patronalnego.

30 listopada – rozpoczęły się w naszym kościele Roraty. W czasie tegorocznych rorat korzystaliśmy z pomocy przygotowanych przez redakcje „Małego Gościa Niedzielnego”. Hasłem tegorocznych rorat były słowa z pieśni eucharystycznej „Cud nad cudami”, tematyka rorat nawiązywała do przeżywanej w roku liturgicznym tajemnicy eucharystii, dzieciom też ukazano wielkich czcicieli Eucharystii takich jak: św. Ojciec Pio, św. Matka Teresa z Kalkuty czy bł. Carlo Accutis.

4 grudnia – odbyła się Msza św. w intencji górników, emerytów i rencistów górniczych z okazji ich święta patronalnego.

Grudzień – w tym roku ze względu na stan epidemii i obowiązujące obostrzenia nie odbyła się tradycyjna wizyta duszpasterska czyli tzw. kolęda. Została ona zastąpiona przez Msze św. kolędowe, na które zostali zaproszeni mieszkańcy poszczególnych ulic.