Kalendarium 2021

18 – 31 stycznia – w związku z tym, że w tym roku nie było tradycyjnej kolędy, odbyły się w naszym kościele Msze św. kolędowe. W czasie Mszy św. ks. Proboszcz podsumowywał duszpastersko i gospodarczo trudny miniony rok 2020 oraz kreślił plany na obecny 2021 rok. Na zakończenie Mszy św. odbywało się nabożeństwo w czasie, którego odmawiano modlitwy związane z wizytą duszpasterską oraz święcono wodę i kredę dla oznaczenia i poświęcenia domów. We Mszach św. kolędowych uczestniczyło ok. 25% przedstawicieli poszczególnych rodzin.

2 lutego – odbyła się Msza św. w intencji parafialnej grupy Dzieci Maryi, podziękowano również trzem animatorom. Od października spotkania dzieci Maryi odbywają się online.

17 lutego – rozpoczęliśmy Wielki Post. W tym czasie odbywały się w kościele nabożeństwa Drogi krzyżowej i Gorzkich Żali. W związku ze stanem epidemii i kolejną falą zachorowań, nie było rekolekcji wielkopostnych, które zastąpił jednodniowy wielkopostny parafialny dzień skupienia.

14 marca – w ramach wielkopostnego dnia skupienia gościliśmy ze Słowem Bożym o. prof. Stanisława Narcyza Klimasa OFM ze Studium Biblicum w Jerozolimie. Ojciec Profesor na wszystkich Mszach Św. wygłosił Słowo Boże, odbyło się również spotkanie z o. Stanisławem na temat męki Pańskiej i autentyczności grobu Pańskiego. Można było również nabyć pozycję książkową o. Stanisława „Autentyczność Bożego Grobu w Jerozolimie”. O. Stanisław jest jednym z najwybitniejszych badaczy miejsc Świętych w Jerozolimie.

27 marca – w związku z kolejną falą epidemii nastąpiło zaostrzenie obostrzeń, w przestrzeni kościoła może przebywać 1 osoba na 20 m2 co oznacza, że w naszym kościele w nabożeństwach może uczestniczyć 11 osób.

30 marca – w reżimie sanitarnym w kościele św. Antoniego w Chorzowie odbył się sakrament bierzmowania młodzieży, która w naszej parafii do przyjęcia tego sakramentu została przygotowana. Szafarzem bierzmowania był ks. bp Adam Wodarczyk, a 25 młodych ten sakrament przyjęło.

W marcu – została zakupiona elektroniczna kropielnica, która w związku z pandemią zastępuje naszą zabytkową kropielnicę. Kropielnicą ta ma zamontowaną grzałkę, aby woda nie zamarzała w czasie mrozu. Całość sfinansowała jedna z parafianek.

1 – 4 kwiecień – przeżywaliśmy Triduum Paschalne. W Wielki Czwartek uroczystej Mszy św. Wieczerzy Pańskiej przewodniczył ks. Eugeniusz Błaszczyk. Liturgii Wielkopiątkowej przewodniczył ks. dr Dawid Ledwoń. Głównym celebransem Mszy św. Wigilii Paschalnej był ks. Prob. Eugeniusz Błaszczyk. W związku z epidemią wszystko odbyło się w reżimie sanitarnym transmitowanym na łączach internetowych, nie było procesji rezurekcyjnej oraz poświecenia pokarmów na stół wielkanocny

18 kwietnia – gościliśmy ze słowem Bożym o. Adama Zagaję, Kombonianina, który opowiedział o swojej pracy misyjnej w Afryce i Ekwadorze, można było nabyć pamiątki misyjne oraz odbyło się spotkanie z misjonarzem w kościele.

W maju – rozpoczęła się konserwacja zabytkowego ołtarza św. Barbary.

2 maja – odbyła się w naszej parafii uroczystość I Komunii św. w dwóch grupach z Katolickiej Szkoły Społecznej w Chorzowie.

8 i 9 maja – odbyła się w naszej parafii uroczystość I Komunii św.. Do I-szej Komunii św. przystąpiło 22 dzieci. W związku z epidemią dzieci szły do I komunii św. w trzech grupach. W tym roku również 1 dziecko przystąpiło do Komunii św. w wieku przedszkolnym.

30 maja – odbyła się tradycyjna pielgrzymka młodzieńców i mężczyzn do Piekar Śl.. W czasie pielgrzymki Słowo Boże wygłosił oraz głównym celebransem i kaznodzieją był Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski ks. abp Stanisław Gądecki. W związku z epidemią w pielgrzymce uczestniczyła ograniczona ilość osób i trzeba było pobrać wejściówki na wzgórze piekarskie w Parafiach.

2 czerwca – w reżimie sanitarnym w naszym kościele odbył się sakrament bierzmowania młodzieży, która w naszej parafii do przyjęcia tego sakramentu została przygotowana. Szafarzem bierzmowania był ks. bp Marek Szkudło, a 35 młodych ten sakrament przyjęło, wśród bierzmowanych był Afrykańczyk Jose-Maria Olasupo.

3 czerwca – w uroczystość Bożego Ciała odbyła się tradycyjna procesja Bożego Ciała, która w tym roku przeszła ulicami: Lwowską, Poniatowskiego i Konopnickiej. Ołtarze stały: I – na skrzyżowaniu Lwowskiej i Poniatowskiego przygotowany przez młodzież; II – na skrzyżowaniu ul. Konopnickiej i Poniatowskiego przygotowany przez grupę Dzieci Marii oraz ich opiekunów; III – na skrzyżowaniu ul. Roosevelta i Konopnickiej przygotowany przez panią katechetkę i rodziców dzieci komunijnych; IV – przy kościele św. Wawrzyńca przygotowany przez Radę Parafialną. Procesja mimo obostrzeń covidowych odbyła się przy licznym udziale wiernych.

24 czerwca – odbyła się w ramach Mszy św. szkolnej, Msza św. w intencji uczniów dzieci Szkoły Podstawowej zakończenia Roku Szkolnego.

8 sierpnia – odbył się w naszym kościele odpust parafialny ku czci św. Wawrzyńca. Kaznodzieją odpustowym był ks. diak. Patryk Dawid, który w ubiegłym roku odbył w naszej parafii staż duszpasterski zaś sumistą odpustowym ks. Antoni Klemens, emerytowany prob. parafii św. Józefa w Chorzowie.

22 sierpnia – odbyła się tradycyjna pielgrzymka kobiet i dziewcząt do Piekar Śl.. W czasie pielgrzymki sumistą był i Słowo Boże wygłosił ks. bp Wiesław Śmigiel. .

1 września – odbyła się Msza św. w intencji dzieci Szkoły Podstawowej nr 29 w Chorzowie oraz ich wychowawców i rodziców z okazji rozpoczęcia nowego Roku Szkolnego.

5 września – gościliśmy w naszej parafii brata Zdzisława z Rwandy, który od ponad 30 lat pracuje na misjach w Rwandzie. Wygłosił On do nas Słowo Boże, przed kościołem zbierał ofiary na misje, można było za dowolną ofiarę nabyć pamiątki misyjne oraz odbyło się spotkanie z Bratem zainteresowanych misjami w Rwandzie.

7 października – odbyła się Msza św. w intencji parafialnej grupy Żywego Różańca, po Mszy. odbyło się spotkanie w salce, obecnie w parafii istnieje 5 grup Żywego Różańca.

10 października – odbył się XXI Dzień Papieski, w czasie którego zbierano pieniądze na fundusz stypendialny „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Hasłem tegorocznego Dnia Papieskiego były słowa, które św. Jan Paweł II wygłosił w dniu inauguracji swoje pontyfikatu; „Nie lękajcie się”.

29 listopada – rozpoczęły się w naszym kościele Roraty. W czasie tegorocznych rorat korzystaliśmy z pomocy przygotowanych przez redakcje „Małego Gościa Niedzielnego”. Hasłem tegorocznych rorat były słowa „Pójdźmy do Betlejem”. W czasie rorat dzieci poznawały miejsca związane z życiem Pana Jezusa. Przewodnikiem na drodze prowadzącej do Betlejem był archanioł Gabriel, który pełnił funkcję GPS (Gabriel prowadzi skutecznie). Dzieci poznały m. in. takie miejsca jak Nazaret, Kanę Galilejską, Kafarnaum, Jezioro Genezaret, Górę Tabor, Pustynię Judzką, Jordan, Jerozolimę, Ain Karem. Spotkania były ilustrowane zdjęciami z tych miejsc, w czasie jednych z rorat łączyliśmy się na łączach internetowych z ks. dr Dawidem Ledwoniem, który w tym czasie odbywał staż naukowy w Jerozolimie.

4 grudnia – odbyła się Msza św. w intencji górników, emerytów i rencistów górniczych z okazji ich święta patronalnego.

Grudzień’21, styczeń’22 – odbyły się w naszej parafii odwiedziny kolędowe. W tym roku zaproponowaliśmy trzy formy kolędowego spotkania duszpasterskiego. Jeśli ktoś chciał spotkać się z kapłanem w swoim domu musiał potwierdzić w kancelarii lub w kościele chęć przyjęcia kapłana. Z tej formy skorzystało około 130 rodzin naszej parafii. Odbyły się również nabożeństwa kolędowe w kościele w niedzielę w niedzielę 9 czy 23 stycznia z błogosławieniem mieszkań. Z tej formy skorzystało około 120 rodzin. W kilku przypadkach odwiedziliśmy z błogosławieństwem kolędowym w czasie odwiedzin chorych czy na indywidualne zaproszenie.