Kalendarium 2023

6 stycznia – odbyła się Msza św. za zmarłych w roku 2022, w tym roku zmarło 40 parafian, co jest o jedną trzecią więcej niż w latach poprzednich.

Styczeń’23 – odbyły się w naszej parafii odwiedziny kolędowe. W tym roku wizyta duszpasterska odbywała się w naszej parafii wg tradycyjnej formuły. Kolędę przyjęło 475 rodzin, kilka osób zdecydowało się na Mszę św. kolędową.

8 stycznia – odbył się koncert kolędowy przygotowany przez dzieci ze Szkoły Podstawowej nr29 po kierownictwem p. Grzegorza Nowaka.

13 stycznia – odbył się XXI Parafialny Konkurs Kolęd i Pastorałek „Laurentius 2023”. Współorganizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa nr 29, na terenie, której ten konkurs się odbył. Laureaci otrzymali pamiątkowe puchary oraz nagrody.

16 stycznia – po konsultacji z Parafialną Radą Duszpasterską został zmieniony tygodniowy porządek Mszy św.. Zasadniczo Msze św. będą odprawiane według porządku wakacyjnego, a więc w poniedziałek, środę i w piątek Msza św. będzie o godz. 7.00, nie będzie Mszy św. wieczornej o godz. 18.00 zaś we wtorek i w sobotę Msza św. będzie o godz. 18.00, w czwartek o godz. 17.00 z udziałem dzieci, w tych dniach nie będzie Mszy św. o godz. 7.00. Wyjątek będą stanowiły dni eucharystyczne (I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca); maj (nabożeństwa majowe); oktawa Bożego Ciała; październik (różaniec) i grudzień (roraty) – wtedy Msza św. będzie również w porze wieczornej. Porządek Mszy św. niedzielnych nie uległ zmianom.

19 lutego – gościliśmy w naszej parafii ks. Emanuela Pietrygę, prob. parafii św. Jadwigi w Chorzowie, który głosił Słowo Boże oraz rozprowadzał napisaną przez siebie książkę „ W ogrodzie Słowa”.

22 lutego – rozpoczęliśmy Wielki Post. Kazania pasyjne w czasie Drogi Krzyżowej głosił pochodzący z Turzy Śl. Szymon Kucza, odbywający staż duszpasterski w parafii Matki Boskiej Piekarskiej w Katowicach.

19 marca – gościliśmy w naszej parafii ks. Pawła Czyrnika, pracownika Sądu Metropolitarnego w Katowicach, wygłosił On słowo Boże, które wprowadzało nas w zbliżającą się wizytację kanoniczną, była również zbierana kolekta na budujący się Dom Pielgrzyma „Nazaret” w Piekarach Śl. Tego dnia również gościliśmy s. Jurandę Tokarską, Karmelitankę Dzieciątka Jezus z Sosnowca, która rozprowadzała ozdoby wielkanocne oraz zbierała ofiary na potrzeby biednych dzieci.

26 – 29 marca – odbyła się w naszej parafii rekolekcje wielkopostne, które poprowadził ks dr Adam Bajorski MSF, duszpasterz rodzin. W ramach rekolekcji odbyły się nauki rekolekcyjne dla starszych małżeństw i starszych osób samotnych oraz dla rodziców wychowujących dzieci, szczególnie dla rodziców dzieci komunijnych i rodziców bierzmowańców, była również sprawowana Msza św. dla  ludzi chorych połączona z parafialnym dniem chorych. Nauki ogólne koncentrowały się na problematyce rodzinnej. W tym czasie odbyły się również rekolekcje szkolne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 29 prowadzone przez ks. Łukasza Kotyńskiego. 31 marzec – 2 kwiecień – odbyła się w naszej parafii wizytacja kanoniczna, którą przeprowadził biskup pomocniczy naszej Archidiecezji Adam Wodarczyk. W piątek 31 marca ks. Biskup odwiedził naszych chorych, spotkał się z nauczycielami w szkołach na terenie naszej parafii, odbył spotkanie z rodzicami kapłanów oraz z kapłanami naszego dekanatu. Po  liturgicznym powitaniu ks. bpa Adama Wodarczyka w naszym kościele, odbyła się Msza św.  w intencji grup parafialnych działających w naszej parafii. Po Mszy św. ks. Biskup spotkał się z tymi grupami. Na zakończenie dnia odbyło się spotkanie członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej z ks. Biskupem.  W sobotę (1.04) wizytacja rozpoczęła się od spotkania w rodzinie, a następnie ks. Biskup w czasie uroczystej Mszy św. z udzielił sakramentu bierzmowania 55 młodym  z naszej szkoły, później odbył spotkania z katechetami i animatorami młodzieży bierzmowanej oraz z pracownikami i woluntariuszami naszej parafii.  W niedzielę (2.04) ks bp Adam głosił Słowo Boże podczas wszystkich Mszy św., natomiast procesja z palmami odbyła się podczas Mszy św. o godz. 10.00. Tę Mszę św. sprawował ks. bp Adam Wodarczyk, po Mszy św. odbyło się spotkanie ks. Biskupa z dziećmi naszej parafii.