Kalendarium 2023

6 stycznia – odbyła się Msza św. za zmarłych w roku 2022, w tym roku zmarło 40 parafian, co jest o jedną trzecią więcej niż w latach poprzednich.

Styczeń’23 – odbyły się w naszej parafii odwiedziny kolędowe. W tym roku wizyta duszpasterska odbywała się w naszej parafii wg tradycyjnej formuły. Kolędę przyjęło 475 rodzin, kilka osób zdecydowało się na Mszę św. kolędową.

8 stycznia – odbył się koncert kolędowy przygotowany przez dzieci ze Szkoły Podstawowej nr29 po kierownictwem p. Grzegorza Nowaka.

13 stycznia – odbył się XXI Parafialny Konkurs Kolęd i Pastorałek „Laurentius 2023”. Współorganizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa nr 29, na terenie, której ten konkurs się odbył. Laureaci otrzymali pamiątkowe puchary oraz nagrody.

16 stycznia – po konsultacji z Parafialną Radą Duszpasterską został zmieniony tygodniowy porządek Mszy św.. Zasadniczo Msze św. będą odprawiane według porządku wakacyjnego, a więc w poniedziałek, środę i w piątek Msza św. będzie o godz. 7.00, nie będzie Mszy św. wieczornej o godz. 18.00 zaś we wtorek i w sobotę Msza św. będzie o godz. 18.00, w czwartek o godz. 17.00 z udziałem dzieci, w tych dniach nie będzie Mszy św. o godz. 7.00. Wyjątek będą stanowiły dni eucharystyczne (I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca); maj (nabożeństwa majowe); oktawa Bożego Ciała; październik (różaniec) i grudzień (roraty) – wtedy Msza św. będzie również w porze wieczornej. Porządek Mszy św. niedzielnych nie uległ zmianom.

19 lutego – gościliśmy w naszej parafii ks. Emanuela Pietrygę, prob. parafii św. Jadwigi w Chorzowie, który głosił Słowo Boże oraz rozprowadzał napisaną przez siebie książkę „ W ogrodzie Słowa”.

22 lutego – rozpoczęliśmy Wielki Post. Kazania pasyjne w czasie Drogi Krzyżowej głosił pochodzący z Turzy Śl. Szymon Kucza, odbywający staż duszpasterski w parafii Matki Boskiej Piekarskiej w Katowicach.

19 marca – gościliśmy w naszej parafii ks. Pawła Czyrnika, pracownika Sądu Metropolitarnego w Katowicach, wygłosił On słowo Boże, które wprowadzało nas w zbliżającą się wizytację kanoniczną, była również zbierana kolekta na budujący się Dom Pielgrzyma „Nazaret” w Piekarach Śl. Tego dnia również gościliśmy s. Jurandę Tokarską, Karmelitankę Dzieciątka Jezus z Sosnowca, która rozprowadzała ozdoby wielkanocne oraz zbierała ofiary na potrzeby biednych dzieci.

26 – 29 marca – odbyła się w naszej parafii rekolekcje wielkopostne, które poprowadził ks dr Adam Bajorski MSF, duszpasterz rodzin. W ramach rekolekcji odbyły się nauki rekolekcyjne dla starszych małżeństw i starszych osób samotnych oraz dla rodziców wychowujących dzieci, szczególnie dla rodziców dzieci komunijnych i rodziców bierzmowańców, była również sprawowana Msza św. dla  ludzi chorych połączona z parafialnym dniem chorych. Nauki ogólne koncentrowały się na problematyce rodzinnej. W tym czasie odbyły się również rekolekcje szkolne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 29 prowadzone przez ks. Łukasza Kotyńskiego. 31 marzec – 2 kwiecień – odbyła się w naszej parafii wizytacja kanoniczna, którą przeprowadził biskup pomocniczy naszej Archidiecezji Adam Wodarczyk. W piątek 31 marca ks. Biskup odwiedził naszych chorych, spotkał się z nauczycielami w szkołach na terenie naszej parafii, odbył spotkanie z rodzicami kapłanów oraz z kapłanami naszego dekanatu. Po  liturgicznym powitaniu ks. bpa Adama Wodarczyka w naszym kościele, odbyła się Msza św.  w intencji grup parafialnych działających w naszej parafii. Po Mszy św. ks. Biskup spotkał się z tymi grupami. Na zakończenie dnia odbyło się spotkanie członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej z ks. Biskupem.  W sobotę (1.04) wizytacja rozpoczęła się od spotkania w rodzinie, a następnie ks. Biskup w czasie uroczystej Mszy św. z udzielił sakramentu bierzmowania 55 młodym  z naszej szkoły, później odbył spotkania z katechetami i animatorami młodzieży bierzmowanej oraz z pracownikami i woluntariuszami naszej parafii.  W niedzielę (2.04) ks bp Adam głosił Słowo Boże podczas wszystkich Mszy św., natomiast procesja z palmami odbyła się podczas Mszy św. o godz. 10.00. Tę Mszę św. sprawował ks. bp Adam Wodarczyk, po Mszy św. odbyło się spotkanie ks. Biskupa z dziećmi naszej parafii.

5 kwietnia – w plenerach chorzowskiego Skansenu odbyła się tradycyjna Droga Krzyżowa. Rozważania Drogi Krzyżowej prowadziły poszczególne grupy parafialne: młodzież oazowa, ministranci, Dzieci Marii, Legion Marii, grupa „Oazy+”. Podczas Drogi Krzyżowej  młodzież oazowa wsparta  młodzieżą z parafii św. Jadwigi przedstawiła tradycyjne sceny związane z poszczególnymi stacjami oparte o objawienia św. Katarzyny Emerich. W Drodze Krzyżowej uczestniczyło bardzo wielu dorosłych parafian.

6 – 9 kwietnia – przeżywaliśmy Triduum Paschalne. W Wielki Czwartek uroczystej Mszy św. Wieczerzy Pańskiej przewodniczył ks. Eugeniusz Błaszczyk. Liturgii Wielkopiątkowej przewodniczył ks. dr Dawid Ledwoń. Głównym celebransem Mszy św. Wigilii Paschalnej był ks. Prob. Eugeniusz Błaszczyk. W tym roku Procesja Rezurekcyjna odbyła się na zakończenie liturgii Wigilii Paschalnej.

29 kwietnia –  sprzed naszego kościoła wyruszył „Bieg z Chrystusem”. Wśród uczestników, którzy na terenie Parku Śląskiego przebiegli dystans około 10 km był ks. Abp Adrian Galbas.

1 maja –  w kościele św. Józefa w Górnośląskim Skansenie odbyła się uroczysta suma odpustowa, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Adama Wodarczyk. Msza św. odpustowa była dziękczynieniem za 25 lat obecności kościoła św. Józefa w Muzeum GPE w Chorzowie oraz dopełnieniem wizytacji kanonicznej.

4 maja – w sanktuarium św. Floriana w Chorzowie odbyła się Msza św. w intencji mieszkańców Chorzowa sprawowana przez biskupa pomocniczego naszej archidiecezji ks. bpa Grzegorza Olszowskiego. Razem z Księdzem Biskupem Mszę św. koncelebrowali proboszczowie chorzowskich parafii.

14 maja – odbyła się w naszej parafii uroczystość I Komunii św.. Do I-szej Komunii św. przystąpiło 39 dzieci. W tym roku również 4 dzieci przystąpiło do Komunii św. w wieku przedszkolnym. 19 maja – odbyła się pielgrzymka dzieci komunijnych wraz z opiekunami oraz parafianami do sanktuariów Miłosierdzia Bożego i św. Jana Pawła II w Krakowie – Łagiewnikach. W pielgrzymce uczestniczyło około 90 parafian.

8 czerwca – w uroczystość Bożego Ciała odbyła się tradycyjna procesja Bożego Ciała, która w tym roku przeszła ulicami: Lwowską, Poniatowskiego i Konopnickiej. Ołtarze stały: I – na skrzyżowaniu ul. Lwowskiej i Poniatowskiego przygotowany przez młodzież oazową; II – na skrzyżowaniu ul. Poniatowskiego i Konopnickiej przygotowany przez grupę Oazy+; III – na skrzyżowaniu ul. Roosevelta i Konopnickiej przygotowany przez dzieci komunijne; IV – przy kościele św. Wawrzyńca przygotowany przez Radę Parafialną. Procesja odbyła się przy pięknej pogodzie i licznym udziale wiernych.

23 czerwca – odbyła się Msza św. w intencji uczniów dzieci Szkoły Podstawowej nr 29 z okazji zakończenia Roku Szkolnego.

13 sierpnia – odbył się w naszym kościele odpust parafialny ku czci św. Wawrzyńca. Kaznodzieją odpustowym i sumistą był ks. Adam Bajorski, MSF, który w tym roku głosił rekolekcje wielkopostne.

20 sierpnia – odbyła się tradycyjna pielgrzymka kobiet i dziewcząt do Piekar Śl.. W czasie pielgrzymki sumistą był i Słowo Boże wygłosił bp Wiesław Lechowicz, biskup polowy Wojska Polskiego.

30 września – odbyła się XXIII pielgrzymka Chorzowian do Matki Boskiej Piekarskiej. W ramach pielgrzymki w kościele kalwaryjskim odbyło się nabożeństwo różańcowe następnie przed cudownym obrazem była sprawowana Msza św. za wszystkie parafie w Chorzowie.

7 października – odbyła się Msza św. w intencji parafialnej grupy Żywego Różańca, po Mszy. odbyło się spotkanie w salce, obecnie w parafii istnieje 5 grup Żywego Różańca.

15 października – odbył się XXIII Dzień Papieski, w czasie którego  zbierano pieniądze na fundusz stypendialny „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Hasłem tegorocznego Dnia Papieskiego było: „Święty Jan Paweł II – Cywilizacja Życia”.

W listopadzie – po konserwacji wrócił do naszego kościoła odnowiony świecznik wiszący czyli żyrandol oraz kinkiety, nad całością prac czuwał konserwator zabytków p. Aleksander Harkawy, natomiast konserwacji dokonała firma Art.-Reno.

16 listopada – odbyła się Msza św. w intencji parafialnego Legionu Marii z okazji ich święta patronalnego.

23 listopada – odbyła się w naszej parafii Msza św. w intencji ministrantów i lektorów oraz ich rodziców i opiekunów. W czasie Mszy św. przyjęto 3 nowych ministrantów, a 5 rozpoczęło staż kandydacki. Obecnie w naszej parafii służy 9 ministrantów ze Szkoły Podstawowej (razem z kandydatami), 6 ze Szkół Ponadpodstawowych oraz kilku studentów oraz pracujących.