Kandydaci do Parafialnej Rady Duszpasterskiej

Spośród poniższych kandydatów wybierzemy 10 członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Zgodnie z Zasadami Wyborów do Parafialnych Rad Duszpasterskich: „w dniu wyborów przeprowadzonych po każdej Mszy św., każdy z głosujących wybiera spośród przedstawionych na karcie wyborczej dwa nazwiska, stawiając przy nich „X”. Jeśli na karcie wyborczej wierny zaznaczy więcej niż dwa nazwiska, tylko dwa pierwsze będą uwzględnione przy podsumowaniu wyników wyborów” (p. 7).

 1. Blok Agnieszka z d. Materna –  zam. ul. Skargi, nauczyciel, matka trojga dzieci, bardzo zaangażowana w duszpasterstwo dzieci szkolnych, członek PRD poprzedniej kadencji.
 2. Janeczek Łukasz – zam. ul. Rycerska, pracownik ochrony, ojciec dwojga dzieci, czynnie uczestniczy w życiu parafii.
 3. Kołodziej Anna z d. Wrona – zam. ul. Górna, matka trojga dzieci, czynnie zaangażowana w prace przy parafii.
 4. Kwapiszewska Mirosława – zam. ul. Gajowa, zaangażowana w parafialną grupę „Oaza+”.
 5. Malinowski Mirosław – zam. ul. Konopnickiej, ojciec ks. Przemysława Malinowskiego, zaangażowany w prace gospodarcze przy parafii, członek PRD poprzedniej kadencji.
 6. Mika Bogumiła – zam. ul. Gajowa, nauczyciel akademicki, czynnie uczestniczy w życiu parafii.
 7. Oleś Jerzy – zam. ul. Paderewskiego, lekarz, czynnie uczestniczy w życiu parafii.
 8. Pilot Gabriela z d. Kafanke – zam. ul. Konopnickiej, zaangażowana w prace przy parafii oraz w grupę „Oaza+”, członek PRD poprzedniej kadencji.
 9. Plesińska Małgorzata – zam. ul. Konopnickiej zaangażowana w parafialną grupę „Oaza+”.
 10. Raczyński Wiesław – zam. ul. Pogodna, były wiceprezydent Chorzowa, członek PRD poprzedniej kadencji.
 11. Resner Joanna z d. Cebula – zam. ul Kościuszki, zaangażowana w grupę „Oaza+”.
 12. Sroczyńska Urszula – zam. ul. Mościckiego, czynnie zaangażowana w prace przy parafii.
 13. Szpila Ewa – zam. ul. Kościuszki, zaangażowana w prace parafialnego Legionu Maryi

Ponadto do Parafialnej Rady Duszpasterskiej
zgodnie ze Statutem Parafialnej Rady Duszpasterskiej
Archidiecezji Katowickiej będą należeli:

– z urzędu:
Ks. Eugeniusz Błaszczyk – proboszcz parafii
Ks. dr Dawid Ledwoń – rezydent parafialny angażujący się w duszpasterstwo
Olszewski Marcin – przedstawiciel organistów
Majerczyk Wojciech – kościelny
Zastawna Ewa – przedstawiciel katechetów

– z mianowania ks. proboszcza
Giziński Krzysztof – pełniący funkcje gospodarcze
Jasińska Maria – przewodnicząca Ruchu Szensztackiego oraz pełniąca funkcje dekoracyjne
Mańdok Jerzy – przedstawiciel nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii
Matjaszyk Sabina – pełniąca funkcje gospodarcze
Nowak Karina – opiekunka parafialnej grupy Dzieci Maryi, zaangażowana w posługę charytatywną
Pilot Filip – przedstawiciel młodzieży
Sitek Elżbieta – przewodnicząca parafialnego Legionu Maryi

Wybory do Parafialnej Rady Duszpasterskiej odbędą się w niedzielę 12 czerwca 2022 r.