Kapłaństwo

Kapłaństwo to sakrament, w którym przez włożenie rąk i modlitwę biskupa otrzymuje kapłan władzę kapłańską i łaskę do godnego jej sprawowania. Władza kapłańska upoważnia kapłana do odprawiania Mszy Św., udzielania sakramentów św., głoszenia słowa Bożego i pracy nad uświęceniem i zbawieniem człowieka. Kapłanem może zostać tylko ten, który ma prawdziwe powołanie od Boga (J 15,16)

Sakrament kapłaństwa obejmuje trzy stopnie:
– diakon – zadania głoszenia słowa Bożego i udzielania chrztu św.,
– prezbiter (kapłan) – zadania głoszenia słowa Bozego i udzielania Sakramentów św. z wyjątkiem bierzmowania i kapłaństwa,
– biskup – pełnia kapłaństwa.

Chrystus dała apostołom i swym uczniom: posłannictwo kapłańskie (J 20,21), władzę nauczania i udzielania chrztu św. (Mt 28,19), władzę odprawiania Mszy św. (Łk 22,19), władzę odpuszczania grzechów (J 20,23), władzę kierowania duszami ludzkimi (Łk 10,16).

Kapłanem może zostać ochrzczony mężczyzna, który ma ukończone 25 lat i przeszedł formację intelektualna, duchowa i moralną w ramach Seminarium Duchownego.

W naszej diecezji Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne znajduje się w Katowicach i działa w ramach Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Nowy budynek Wydziału Teologicznego został poświęcony przez ks. kard. Zenona Grocholewskiego, który jest przewodniczącym watykańskiej Kongregacji do Spraw Nauczania Wiary.

O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, w intencji kapłanów i sióstr zakonnych pochodzących z parafii oraz za kapłanów pracujących w naszej parafii, modlimy się w sposób szczególny w każdy I czwartek miesiąca podczas Mszy św. i nabożeństwa oraz w Tygodniu Modlitw o Powołania Kapłańskie, Zakonne i Misyjne, który przypada zawsze od IV Niedzieli Wielkanocnej.