Kolęda 2021/2022

Drodzy Parafianie!
Czas Bożego Narodzenia, który już się zbliża, to nie tylko czas pięknych tradycji i zwyczajów ale też czas odwiedzin kolędowych – czyli spotkań duszpasterzy z wiernymi i błogosławienia domów. Poświęcenie mieszkań i błogosławienie rodzin ma bardzo długą tradycję, polecał je już w III wieku św. Atanazy.
Pierwsze wzmianki o uroczystym błogosławieniu domów przy okazji uroczystości Objawienia Pańskiego znajdujemy w Gelasiunum – w dokumencie V/VI wieku. Zwyczaj kolędy mocno zapisał się we współczesnym duszpasterstwie rodzin. Jednak w ubiegłym roku tradycja ta została zakłócona wskutek epidemii, kiedy kolęda nie odbyła się i została zastąpiona przez Msze św. kolędowe. W tym roku proponujemy trzy formy kolędowego spotkania duszpasterskiego.

Jeśli ktoś chce spotkać się z kapłanem w swoim domu, jesteśmy gotowi przyjść z błogosławieństwem kolędowym w dwóch porach: do południa od godz. 10.00 do 12.00 i popołudniu od godz. 16.00. Proponujemy następujący porządek kolędowych wizyt duszpasterskich.
poniedziałek – 27 grudnia – ul. Rycerska
wtorek – 28 grudnia – ul. Kościuszki
środa – 29 grudnia – Parkowa, Lwowska, Ośrodek Harcerski
czwartek – 30 grudnia – Mościckiego, Wybickiego
poniedziałek – 3 stycznia – Paderewskiego, Roosevelta
wtorek – 4 stycznia – Konopnickiej 15 – 23
środa – 5 stycznia – Konopnickiej nr parzyste oraz 25 – 27
piątek – 7 stycznia – Skargi
poniedziałek – 10 stycznia – Poniatowskiego, Górna, Redena
wtorek – 11 stycznia – Gajowa, Pogodna
sobota – 15 stycznia – kolęda dodatkowa (dla tych, którzy nie mogli przyjąć kapłana w wyznaczonym terminie).

Prosimy jednak, jeśli ktoś chce przyjąć kapłana w swoim domu w wyznaczonym terminie, aby tę gotowość potwierdził zgłoszeniem pisemnym, na którym będzie nazwisko rodziny, adres i ewentualna pora przyjęcia kapłana. Takie potwierdzenie należy wrzucić do skrzynki, która będzie w naszym kościele. Potwierdzić chęć
przyjęcia księdza na kolędzie będzie również można telefonicznie (32 780 99 61), a także mailowo: wawrzyniec.chorzow@katowicka.pl. Prosimy, aby takie potwierdzenie zrobić do 22 grudnia. Pójdziemy tylko do tych osób, które potwierdziły chęć przyjęcia kapłana zapewniając, że będziemy starali się przestrzegać zaleceń sanitarnych.

Drugi sposób spotkania kolędowego – to spotkanie w kościele, wzorem ubiegłorocznych spotkań. Po każdej Mszy św. w niedzielę w niedzielę 9 lub 23 stycznia będzie można na chwilę pozostać w kościele aby uczestniczyć w krótkim nabożeństwie kolędowym z błogosławieniem mieszkań. Będzie również można zabrać wodę święconą (prosimy przynieść pojemnik) oraz poświęconą kredę.
Będzie również można indywidualnie uzgodnić z kapłanem wizytę duszpasterską w dowolnym terminie.

Powyższe trzy propozycje są aktualne na dziś, jeśli sytuacja epidemiczna się zmieni, na pewno warianty spotkań kolędowych również ulegną zmianie. Zapewniamy także, że będziemy starali się zachowywać wszelkie obostrzenia sanitarne. Ufamy, że te propozycje spotkań kolędowych spotkają się ze strony Parafian ze zrozumieniem i pozytywną odpowiedzią.