Komenda Miejska Policji w Chorzowie

Często komentując wypadki z udziałem osób pieszych zastanawiamy się, kto jest winny w określonym zdarzeniu drogowym. Wnioski i konkluzje warto zostawić ekspertom, na co dzień zajmującym się zapewnieniem w ruchu drogowym. Jako kierowcy powinniśmy wykazywać się skrupulatnym przestrzeganiem przepisów ruchu drogowego, a przez to większą ostrożnością i skupieniem wobec pieszych. Zwłaszcza, gdy piesi przekraczają jezdnię korzystając z oznakowanych przejść dla pieszych. W tym miejscu osoba piesza powinna mieć pewność i poczucie, że może bezpiecznie przejść przez jezdnię. Stąd apel do kierowców, aby zachowali szczególną ostrożność, gdy zbliżają się do przejścia dla pieszych. Warto zwolnić, wzmóc czujność i przewidywać sytuacje na drodze. Piesi muszą czuć się bezpiecznie na przejściu dla pieszych, jednak oni również mają obowiązki—nie powinni zapominać o upewnieniu się, czy do przejścia nie zbliża się z dużą prędkością pojazd. Wówczas nie warto ryzykować i wchodzić wprost pod niego. W najlepszym przypadku skończymy na szpitalnym oddziale ratunkowym, a w najgorszym… Co z tego, gdy pierwszeństwo i przepisy ruchu drogowego są po stronie osoby pieszej, gdy w wyniku błędu kierowcy kończy ona ze złamaną ręką, nogą czy wstrząśnieniem mózgu. Dopiero, gdy upewnimy się, że jest bezpiecznie, wchodzimy na pasy. Gdy pieszy porusza się poza obszarem zabudowanym, gdzie
nie ma chodników zawsze powinien znajdować się po lewe stronie drogi, na poboczy, aby dostrzec jadące z naprzeciwka samochody i w razie zagrożenia móc zareagować, by odsunąć się jeszcze dalej od jezdni. I co istotne, po zmroku powinien nosić elementy odblaskowe. Dzięki nim, jest widoczny ze znacznie dalszej odległości dla kierowców, a przez to mają oni więcej czasu na ewentualną reakcję.

Przestrzegajmy przepisów prawa—swoistego fundamentu, gwarantującego bezpieczeństwo na drogach. Apelujemy również o wzajemny szacunek, wzajemne zrozumienie między kierowcami, a osobami pieszymi. Tylko swoista symbioza, współistnienie między tymi dwiema grupami uczestników ruchu pozwoli zapewnić bezpieczeństwo, zwłaszcza niechronionych uczestników ruchu.

Komendant Miejskiej Policji w Chorzowie
Młodszy inspektor dr Grzegorz Matuszek