Ministranci

Pojęcie „ministrant” oznacza tego, który służy. Ministrant jest więc służącym ale z takiej służby może i powinien być dumny ponieważ służy Bogu i Kościołowi. Ojciec św. Jan Paweł II podczas audiencji generalnej 1.VIII 2001 roku spotkał się z ministrantami z całego świata i wypowiedział wtedy takie słowa: „służba przy ołtarzu jest nie tylko obowiązkiem, ale i wielkim zaszczytem, prawdziwą świętą posługą”. Posługa ministranta wypełnia się szczególnie podczas Mszy św.

Ministrant jest przede wszystkim pomocnikiem przy sprawowaniu Eucharystii. To on przygotowuje dary ofiarne potrzebne do sprawowania Mszy św. Ministrant jest tym, który niesie znaki, tzn. przedmioty które w liturgii są niezbędne, a które mają ludziom wierzącym przedstawić i wskazać inną rzeczywistość.

W końcu ministrant sam jest znakiem tzn. że przez swoją służbę, przez swoją postawę wskazuje, że każda Msza św. i każde nabożeństwo liturgiczne sprawowane w kościele jest nie tylko sprawą kapłana lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych.

Ministranci to grupa zrzeszająca w swoich szeregach chłopców, którzy chcą służyć przy ołtarzu Pana i nie tylko. Ministranci spędzają ze sobą czas również na modlitwie, zabawie oraz wspólnych wyjazdach.

Spotkania ministrantów odbywają się w każdą sobotę o godz. 9.30.