Namaszczenie chorych

Namaszczenie chorych jest Sakramentem, w którym chrześcijanin w niebezpiecznej chorobie otrzymuje przez namaszczenie Olejem św. i modlitwę kapłana łaskę dla duszy, a nieraz także zdrowie ciała.

Troskę o chorych przekazał Jezus swoim uczniom: „Uzdrawiajcie chorych” (Mt 10,8). Apostołowie już za życia Jezusa „wyrzucali wiele złych duchów oraz wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali” (Mk 6,13). O praktykowaniu namaszczenia chorych już w Kościele apostolskim świadczy List św. Jakuba: „Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili na nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone.” (5,14-15)

Znakiem widzialnym jest namaszczenie Olejem św. czoła chorego, jego dłoni wraz ze słowami kapłana: „Przez to święte namaszczenie niech Pan w swoim nieskończonym miłosierdziu wspomoże ciebie łaską Ducha Świętego.” Chory odpowiada „Amen”. „Pan, który odpuszcza ci grzechy, niech cię wybawi i łaskawie podźwignie”. Chory odpowiada „Amen”.

Sakrament Namaszczenia Chorych pomnaża łaskę uświęcającą, odpuszcza grzechy powszednie i te grzechy ciężkie, których chory nie zdołał wyznać przy spowiedzi świętej. Gładzi kary doczesne za grzechy. Umacnia w cierpieniach i daje siły do zwalczania pokus. Często przynosi ulgę w chorobie a nawet przywraca zdrowie.

Kapłani naszej parafii codziennie służą chorym w Szpitalu Specjalistycznym Chorób Płuc swoja posługą kapłańską, spowiadając, udzielając Komunii Świętej i Sakramentu Namaszczenia Chorych, tym którzy go potrzebują.

Ktoś kto długo choruje potrzebuje duchowej opieki, duchowego wsparcia, dlatego kapłani naszej parafii odwiedzają regularnie chorych w ich domach, w każdą II sobotę miesiąca.

W trudnych i ciężkich przypadkach (w niebezpieczeństwie śmierci) należy i trzeba zawiadomić duszpasterza o każdej porze dnia i nocy, prosząc o przybycie i udzielenie Sakramentów.