Nowa 500-tka

Przed dwoma tygodniami ukazał się 500-ny numer naszego parafialnego informatora „Wawrzyn”. Pamiętam, jak na jednym z pierwszych posiedzeń Parafialnej Rady Duszpasterskiej na początku 2002 roku jedna z parafianek zaproponowała, aby powstała gazetka parafialna. Odpowiedziałem wtedy, że propozycja jest bardzo ciekawa, ale lepszym pomysłem będzie informator parafialny, który będzie zawierał przede wszystkim intencje mszalne, ogłoszenia parafialne oraz podstawowe informacje z życia parafii, natomiast artykuły teologiczne, historyczne czy społeczne niech będą czytane w Gościu Niedzielnym, gdzie pracują zawodowi dziennikarze. W ten sposób 1 lutego 2002 r. ukazał się pierwszy numer „Wawrzyna”. Tytuł nawiązuje do gazetki parafialnej, która kilka razy ukazała się w latach 80-tych, a wydawana była przez młodzież naszej parafii. Zasadniczo ukazuje się ona jako dwutygodnik obejmując w swojej treści ogłoszenia duszpasterskie i intencje mszalne. W szczytowym okresie rozchodziło się ponad 200 egzemplarzy, dziś w okresie epidemii drukujemy niecałe 100 egzemplarzy „Wawrzyna”.
Oprócz zasadniczej treści związanej z ogłoszeniami staram się przedstawić poszczególne święta i okresy liturgiczne. Ale były też krótkie artykuły o grupach parafialnych, o różnych akcjach duszpasterskich (np. o świątecznej paczce), o sakramentach udzielanych w parafii; były artykuły poświęcone budowie naszego
probostwa i remontów w kościele; były artykuły poświęcone kronice 50-lecia naszej parafii oraz innych chorzowskich parafii i wiele innych…
500 numerów „Wawrzyna”, prawie 20 lat jego ukazywania się to szmat historii. Myślę, że spełnia on tę podstawową funkcję jaką jest łączność duszpasterzy z parafianami. Proszę też o wszelkie uwagi, propozycje ale również inicjatywy, które mogłyby poprawić naszą parafialną gazetkę „Wawrzyn”.

Ks. Eugeniusz Błaszczyk