Ołtarz św. Wawrzyńca powrócił


18 maja 2022 r. ołtarz główny św. Wawrzyńca został oddany do renowacji. Podczas pięciomiesięcznej renowacji, której podjęła się pracownia konserwatorska ART-RENO z Zabrza, udało się przywrócić mu dawną świetność, odnawiając również obraz z wizerunkiem św. Wawrzyńca z atrybutami swojej męki – kratą żelazną i palmą męczeństwa.

Staraniem Proboszcza Moronia,
wykonał Mayer mieszkaniec Rybnika.
Rok 1834.
Na większą Boga chwałę.

Tekst na tylnej, wewnętrznej ścianie ołtarza św. Wawrzyńca w naszym kościele.

Ks. Józef Filip Moroń – Urodził się 16 marca 1793 r. Gimnazjum kończył w Głubczycach, studiował na Uniwersytecie Wiedeńskim lecz studia te przerwał by podjąć naukę na teologii we Wrocławiu. Sakrament kapłaństwa przyjął w 1818 r. Proboszczem został w 1822 r. Jest autorem pracy pt.: „Dawna historia powstania i rozwoju parafii w Gierałtowicach i filii w Knurowie oraz współczesny bieg życia parafii, zebrane i spisane przez proboszcza J. F. Moronia w 1828 r.”. Zmarł w 1865 r.

Dzięki staraniom naszego proboszcza, ks. Eugeniusza Błaszczyka, ofiarności parafian i ogromnej pracy włożonej przez pracownię konserwatorską ART-RENO w renowację naszego ołtarza, możemy ponownie podziwiać go w naszym kościele. W dniu 11 października 2022 r. ołtarz powrócił i niewątpliwie przyczyni się do upiększenia wnętrza naszej świątyni.

Nad całością prac czuwał konserwator zabytków pan Aleksander Harkawy.

Zapraszamy do galerii, gdzie znajduje się więcej zdjęć.