Parafialna Rada Duszpasterska

Dekretem ks. abpa Wiktora Skworca w niedzielę 12 czerwca we wszystkich parafiach archidiecezji katowickiej odbędą się powszechne wybory do Parafialnej Rady Duszpasterskiej (dalej PRD), która stanowi ciało doradcze proboszcza parafii w działalności duszpasterskiej (p.1.). Od niedzieli 8 maja br. do 1 czerwca będzie można pisemnie zgłaszać kandydatów do PRD. W niedzielę 5 czerwca będą ogłoszone listy, spośród których w następną niedzielę 12 czerwca po Mszach św. zostaną wybrani nowi członkowie PRD. Członkami PRD mogą być jedynie praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania i są znani z nienagannych postaw moralnych (p. 3a). Ogłoszenie wyników nastąpi w następna niedzielę 19 czerwca.

W skład PRD wchodzą trzy grupy członków:
z urzędu
mianowani przez proboszcza parafii
wybrani przez parafian.

Liczba członków PRD pochodzących z wyboru dokonanego przez wspólnotę wiernych nie może być mniejsza od liczby członków mianowanych przez proboszcza (p.3).

Z urzędu do PRD należy proboszcz oraz wikariusz oraz przedstawiciele osób świeckich włączonych na stałe do posługi duszpasterskiej w parafii (katechetka, organista, kościelny) (p. 3b). Z mianowania proboszcza do PRD należą przedstawiciele ruchów, wspólnot modlitewnych, nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii i stowarzyszeń działających w parafii (p. 3.c). Po konsultacji z Parafialną Radą Duszpasterska uznałem, że w naszej parafii będzie 6 mianowanych członków i 10 wybieranych członków PRD.

Częstość zebrań PRD zależy od aktualnych potrzeb duszpasterskich. Minimum stanowią dwa zebrania w roku (p.7.). Kadencja PRD trwa 5 lat. Poszczególni członkowie mają możliwość wcześniejszej rezygnacji ze swego członkostwa (p.9.).

W związku z dekretem ks. Arcybiskupa zachęcam parafian do zgłaszania kandydatów do PRD (po uprzedniej konsultacji z kandydatem). Mam nadzieję, że nowa Parafialna Rada Duszpasterskie jeszcze bardziej ożywi życie duszpasterskie naszej parafii. Składam serdeczne podziękowania obecnym członkom Parafialnej Rady Duszpasterskiej za ich zaangażowanie w życie parafii i konstruktywne głosy.                                                                                            

ks. Eugeniusz Błaszczyk