Plan wizytacji kanonicznej w parafii św. Wawrzyńca w Chorzowie 31.03 – 2.04.2023 r.

Piątek 31.03.2023 r.
11.00 – odwiedziny w domu chorego (p. Krzoska p. Bojarska).
12.15 – obiad /probostwo/.
13.00 – spotkanie z nauczycielami Szkoły Podstawowej nr 29.
14.00 – spotkanie z nauczycielami Katolickiej Szkoły Podstawowej i Liceum im. kard. Augusta Hlonda w Chorzowie.
15.00 – wspólna modlitwa kapłanów, kancelaria, rozmowy z kapłanami.
16.00 – spotkanie z rodzicami kapłanów i sióstr zakonnych.
17.00 – spotkanie z kapłanami dekanatu.
17.50 – liturgiczne powitanie w kościele.
18.00 – Msza Św. w intencji grup parafialnych.
19.00 – spotkanie z grupami parafialnymi (Żywy Różaniec, Legion Maryi, Oaza+, Ruch Szensztacki, Zespół Charytatywny, Dzieci Maryi, ministranci, lektorzy, oaza).
19.30 – kolacja.
20.15 – Rada Parafialna.

Sobota 1.04.2023 r.
13.00 – obiad
14.00 – odwiedziny w domu rodziny (p. Szromek).
15.00 – Msza św. z udzieleniem bierzmowania.
16.15 – spotkanie z katechetkami i animatorami bierzmowanych.
17.15 – spotkanie z pracownikami i woluntariuszami parafialnymi.
18.00 – Msza św. niedzielna.

Niedziela 2.04. 2023 r.
8.00; 10.00; 12.00 – kazania w czasie Mszy św.
10.00 – Msza św. Pontyfikalna z procesją z palmami, po Mszy św. błogosławienie małych dzieci.

Poniedziałek 1.05. 2023 r.
11.00 – uroczysta suma odpustowa w kościele św. Józefa w Muzeum GPE w Chorzowie.