Pokuta

Sakrament pokuty czyli spowiedź św. to sakrament, w którym kapłan z upoważnienia biskupa (jurysdykcja), w imieniu Chrystusa, odpuszcza człowiekowi grzechy, jeśli ten za nie żałuje, szczerze je wyznaje i przyrzeka poprawę. Sakrament ten ustanowił Chrystus po swoim Zmartwychwstaniu słowami: „weźmijcie Ducha Świętego, którym grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie są im zatrzymane”. Sakrament pokuty gładzi grzechy lekkie i ciężkie oraz udziela łask do trwania w dobrym i przeciwstawiania się pokusom grzechowym.

W naszym kościele sakrament pokuty udzielany jest codziennie na 20 minut przed każdą Mszą św. oraz w soboty od godz. 17:30.