Uroczystość Wszystkich Świętych nie jest – wbrew spotykanym niekiedy opiniom – „Świętem Zmarłych”. To przypomnienie wszystkim wiernym o ich powołaniu do świętości. Znanych i anonimowych, dawnych i współczesnych świętych Kościół

1/1