O matce Elżbiecie Czackiej opowiada nam siostra Angelica Jose Urodziła się w drugiej połowie XIX wieku na terenie obecnej Ukrainy, wywodziła się z arystokratycznej, patriotycznej rodziny. Kiedy miała 6 lat,

1/1