Bierzmowanie jest sakramentem, w którym Duch święty umacnia chrześcijanina do mężnego wyznawanie wiary i do postępowania według jej zasad. Słowo „bierzmowanie” pochodzi od staropolskiego słowa „bierzmo”. Była to główna belka

1/1