Pierwszym i najważniejszym sakramentem jest Chrzest Święty. W nim człowiek otrzymuje wraz z łaską uświęcającą odpuszczenie grzechu pierworodnego oraz wszystkich grzechów popełnionych na górze Wniebowstąpienia, kiedy nakazał Apostołom: „Idźcie na

1/1