Ks. Janusz KwapiszewskiUrodzony 21 października 1952 roku w Chorzowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 23 marca 1978 w Katowicach. Ks. Krystian KukowkaUrodził się 16 lipca 1969 r. w Chorzowie. 14 maja 1994

Ks. Tomasz Zdrichowski – Proboszcz w latach 1640 – 1652 r. Ks. Jerzy Bianty – 1652 – 1655 (proboszcz parafii). Ks. Wawrzyniec Korbolewicz – Proboszcz w latach 1655 – 1675 r. Ks. Michał

Ks. Emanuel KrzoskaUrodził się w 1881 r. w Zabrzu-Zaborzu. Po ukończeniu studiów teologicznych we Fryburgu w 1908 r. otrzymał w Insbucku święcenia kapłańskie. Po I wojnie światowej powrócił na Górny

Ks. Eugeniusz Błaszczyk – proboszcz.Urodził się 13.07.1958 r. w Orzeszu-Jaśkowicach. Po studiach wyższych w WŚSD w Krakowie i Katowicach otrzymał święcenia kapłańskie 19.04.1984r. Pełnił funkcje wikariusza w parafiach: św. Krzyża w Mysłowicach,

4/4