W wielu parafiach diecezji katowickiej, podobnie jak w innych diecezjach Polski, istnieją od lat grupy maryjne. Wyrosły one z bogatej tradycji kultu maryjnego. Często jednak model pobożności, jaki grupy te

1/1