Przed dwoma tygodniami ukazał się 500-ny numer naszego parafialnego informatora „Wawrzyn”. Pamiętam, jak na jednym z pierwszych posiedzeń Parafialnej Rady Duszpasterskiej na początku 2002 roku jedna z parafianek zaproponowała, aby

1/1