6 stycznia – odbył się w naszej parafii „Ekumeniczny Koncert Kolęd” w wykonaniu dzieci i młodzieży naszej parafii oraz parafii ewangelicko-augsburskiej im. Marcina Lutra z Chorzowa. Podczas koncertu została zebrana ofiara

25 marca – w katedrze Chrystusa Króla ks. abp Wiktor Skworc ustanowił nowych Nadzwyczajnych Szafarzy Eucharystii. W tej posłudze zostało ustanowionych również dwóch naszych parafian: p. Jerzy Mańdok i p. Maciej

19 lutego – odbyło się spotkanie przy kawie i piosence przygotowane przez parafialna Radę Duszpasterską. Spotkanie po raz pierwszy odbyło się w nowym budynku probostwa. Śpiewy i piosenki były prowadzone przez

1 stycznia – dekretem ks. abp Damiana Zimonia ks. Eugeniusz Błaszczyk, proboszcz naszej parafii został mianowany dziekanem dekanatu Chorzów, wicedziekanem został ks. Zygmunt Błaszczok, proboszcz parafii św. Barbary, a ojcem duchownym

16 stycznia – odbyło się spotkanie opłatkowe grup parafialnych Żywego Różańca i Legionu Maryi. Spotkanie rozpoczęło się Mszą św., a następnie w Klubie „Sztygarka” przy kawie i ciastku oraz wspólnym kolędowaniu

4 stycznia – odbył się kolejny już konkurs kolęd i pastorałek „Laurentius 2008”. Współorganizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa nr 29, na terenie której ten konkurs się odbył. Laureatami konkursu kolęd i

16 stycznia odbyło się spotkanie opłatkowe grup parafialnych Żywego Różańca i Legionu Maryi. Spotkanie rozpoczęło się Mszą św., a następnie w Klubie „Sztygarka” przy kawie i ciastku oraz wspólnym kolędowaniu

4 lutego w katowickiej katedrze Chrystusa Króla odbyły się święcenia biskupie pochodzącego z Chorzowa ks. dr Józefa Kupnego, który przez ostatnie lata pełnił urząd rektora w Wyższym Śląski Seminarium Duchownym. Zawołaniem

20/20