Spośród poniższych kandydatów wybierzemy 10 członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Zgodnie z Zasadami Wyborów do Parafialnych Rad Duszpasterskich: „w dniu wyborów przeprowadzonych po każdej Mszy św., każdy z głosujących wybiera spośród

1/1