Sobota 2.12.2023 r. g. 14.00 1. Konopnickiej 15B, 15A, 15 Sobota 9.12.2023 r. g. 14.00 1. Konopnickiej 17B, 17A, 17 Sobota 16.12.2023 r. g. 14.00 1. Konopnickiej 21B, 21A, 21

Sobota 10.12.2022 r. g. 14.00 1. Rycerska 2 – 62. Rycerska 8 – 12 Niedziela 11.12.2022 r. g. 14.30 1. Rycerska 14 – 18 Sobota 17.12.2022 r. g. 14.00 1.

Drodzy Parafianie!Czas Bożego Narodzenia, który już się zbliża, to nie tylko czas pięknych tradycji i zwyczajów ale też czas odwiedzin kolędowych – czyli spotkań duszpasterzy z wiernymi i błogosławienia domów.

3/3