Legion Maryi jest stowarzyszeniem ludzi świeckich, których celem jest głoszenie chwały Bożej, wspieranie Kościoła na polu ewangelizacyjnym i dążenie do osobistej świętości poprzez modlitwę i pracę apostolską w duchu zawierzenia

Legion Maryi to grupa osób w różnym wieku, którzy poprzez swą modlitwę, spotkania oraz odwiedziny chorych i samotnych pragną nieść dobrą nowinę o Chrystusie w świat. Przy parafii św. Wawrzyńca

7 września 1921 roku – w wigilię uroczystości Narodzenia Najświętszej Maryi Panny – zawiązała się pierwsza wspólnota Legionu Maryi, która wkrótce urosła w dużą organizację, a obecnie liczy kilkanaście milionów

Legion Maryi został założony w 1921 roku w Irlandii przez sługę Bożego Franciszka Duff”a (1889-1980) w wigilię uroczystości Narodzenia Najświętszej Maryi Panny we wrześniu 1921 roku. Legion biorąc za cel

4/4