37. Światowe Dni Młodzieży odbędą się w Lizbonie w dniach 1-6 sierpnia 2023 r., pod hasłem: „Maryja wstała i poszła z pośpiechem”. Dla grup młodzieży oraz na poszczególne dni, młodzieży

1/1