Eucharystia jest to sakrament prawdziwego Ciała i prawdziwej Krwi Jezusa Chrystusa pod postaciami chleba i wina. Eucharystię nazywamy również: CHLEBEM ANIELSKIM, ŁAMANIEM CHLEBA, WIECZERZĄ PAŃSKĄ, STOŁEM PAŃSKIM, SAKRAMENTEM OŁTARZA, NAJŚWIĘTSZYM

1/1