Namaszczenie chorych jest Sakramentem, w którym chrześcijanin w niebezpiecznej chorobie otrzymuje przez namaszczenie Olejem św. i modlitwę kapłana łaskę dla duszy, a nieraz także zdrowie ciała. Troskę o chorych przekazał

1/1