18 maja 2022 r. ołtarz główny św. Wawrzyńca został oddany do renowacji. Podczas pięciomiesięcznej renowacji, której podjęła się pracownia konserwatorska ART-RENO z Zabrza, udało się przywrócić mu dawną świetność, odnawiając

Diakon Wawrzyniec należał niegdyś do najbardziej popularnych świętych. Jednakże historia nie przekazała nam szczegółowych informacji o jego życiu i działalności duszpasterskiej, dlatego też jego osobę możemy poznać tylko z tradycji.

2/2